مقیاس ارزیابی وسواس فکری- عملی ییل براون (YBOCS)

این آزمون، یک ابزار خود-گزارشی برای سنجش میزان افکار وسواسی و رفتارهای وسواسی/اجباری است. این پرسش‌نامه شامل 10 بخش است که هر یک از بخش‌ها دارای پنج گزینه (در مقیاس 5 درجه‌ای لیکرتی) می‌باشد. دو خرده‌مقیاس در این پرسش‌نامه عبارت‌اند از: الف) «افکار وسواسی (Obsessions)»: شامل وسواس پرخاشگرانه، وسواس‌های آلودگی، وسواس‌های جنسی، وسواس‌های احتکار یا جمع‌آوری، وسواس‌های مذهبی، وسواس‌های تقارن و نظم، وسواس‌های متفرقه و وسواس‌های جسمی.ب) «رفتارهای وسواسی/اجباری (Compulsions)»: شامل شست‌وشو و نظافت، وارسی، آداب تکرار، رفتارهای وسواسی مربوط به شمارش، نظم و ترتیب، احتکار و رفتارهای وسواسی متفرقه. این آزمون می‌تواند به‌صورت فردی یا گروهی برای افراد 14 سال به بالا اجرا شود (قاسمی،1386).

 

گروه هدف

بزرگسالان

معیارهای مورد سنجش

افکار و رفتارهای وسواسی /اجباری

نحوه اجرای آزمون

به صورت حضوری از طریق مصاحبه توسط ارزیاب متخصص

مدت زمان انجام آزمون

به‌طور متوسط، اجرای این آزمون حدود 10 دقیقه طول می‌کشد. 

نحوه تحلیل

توسط ارزیاب متخصص با در نظر گرفتن نتایج دیگر آزمونهای تشخیصی

 

آدرس در سعادت آباد غرب تهران

نشانی :سعادت آباد، بلوار دریا، بین خیابان شفق و مطهری جنوبی، پلاک ۱۰۶، ساختمان ساحل، طبقه سوم

تلفن:
۰۲۱ ۸۶ ۱۲۷ ۱۲۶
۰۲۱ ۸۶ ۱۲۷ ۱۵۷
۰۲۱ ۸۸ ۵۸۴ ۵۰۸