آزمون روانشناختی افسردگی، اضطراب، استرس

معرفی

سازمان جهانی بهداشت در آخرین تعریف خود، سـلامت را دارا بودن عملكرد مناسب در چهار حوزه جسمانی، روانـی، اجتماعی و معنوی عنوان میكند. مفهوم سلامت دربرگیرنـده مفاهیمی چون احساس خـوب بـودن و اطمینـان از خـود كارآمدی، اتكا به خود، ظرفیت رقابت، خودشكوفایی توانایی های بالقوه ذهنی و هیجـانی است و فقدان بیماری است. سلامت روان به عنوان یکی از ارکان سلامت، لازمه یک زندگی مفید، موثر و رضایت بخش است. 

افسردگی، اضطراب و استرس و سنجش آن ها به عنوان يك مسئله مرتبط با سـلامت روان شـناخته شـده اسـت. استرس، حالتی است که فرد با یک فرصت، محدودیت یا تقاضایی فراتر از حالت طبیعی مواجه می شود و واکنشهای هیجانی فیزیولوژیک و شناختی از خود نشان می دهد و اضطراب حالتی است که در آن فرد بیش از اندازه درباره واقعه ای منفی در آینده نگران و ناراحت است. افسردگی به حالات خلق افسرده، کاهش علاقه یا لذت، کاهش وزن یا کاهش یا افزایش اشتها، بیخوابی، بیقراری یا کندی حرکتی روانی، خستگی یا از دست دادن انرژی، احساس بی ارزشی یا گناه، مشکل تمرکز و حافظه اطلاق می گردد.

مقیاس افسردگی، اضطراب و استرس (DASS-42)  در سال 1995 جهت سنجش علائم منفی (افسردگی، اضطراب و استرس) ساخته شد.

جامعه هدف

نوجوانان و بزرگسالان

معیارهای مورد سنجش

این آزمون توانایی غربالگری علایم منفی به طور کلی و همچنین ۳ مولفه افسردگی و اضطراب و استرس را دارد.

نحوه اجرای آزمون

آزمون ارایه شده بر مبنای مقیاس افسردگی، اضطراب و استرس DASS-42 طراحی شده است و پاسخدهی به آن حدود 15 دقیقه زمان می برد. پرسشنامه را می توانید در رایانه شخصی و یا تلفن همراه هوشمند خود پاسخ دهید.

هر یک از سوالات آزمون شامل بخشی از مسائل و مشکلاتی است که ممکن است شما با آن روبرو شده باشید. هریک از عبارات را به دقت بخوانید و پاسخ دهید که این مشکل از هفته گذشته تا به حال چه اندازه برای شما رخ داده است.

نحوه تحلیل

تحلیل این آزمون به صورت خودکار توسط سامانه انجام شده و بلافاصله پاسخ پرسشنامه به شما اعلام می گردد.

منبع:

Lovibond, P. F. & Lovibond, S. H. (1995). The Structure of Negative Emotional States: Comparison of Depression Anxiety Stress Scales (DASS) with the Beck Depression and Anxiety Inventories. Behaviour Research and Thearpy, 33, 335-343.جهت استفاده از این محصول باید در سامانه باور عضو شوید. اگر از قبل در این سامانه حساب ایجاد نموده اید برروی ورود به باور کلیک کنید در غیر این صورت روی گزینه عضویت کلیک نمایید.


MySup