دکتر زکیه افشاری صالح

روانپزشک بزرگسال و رواندرمانگر فردی

تحصیلات و دوره های تخصصی

 • دکترای حرفه ای پزشکی (MD)، دانشگاه علوم پزشکی مشهد (۱۳۸۱-۱۳۸۸)
 • تخصص روانپزشکی، دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی تهران (۱۳۹۲-۱۳۹۶)

فعالیت ها و حوزه های تخصصی درمانی

 • انجام خدمت ضریب کا بعنوان روانپزشک شهرستان زرند به مدت ۲۵ ماه

 • عضو کمیته پیشگیری از خودکشی شهرستان زرند ( سال ۹۶ تا ۹۸)

 • رواندرمانی فردی با رویکرد پذیرش و تعهد در اختلالات خلقی و اضطرابی

 • رواندرمانگر شناختی اختلالات خواب

فعالیت ها آموزشی و پژوهشی

 • برگزاری کارگاه مهارت کنترل خشم

 • برگزاری کارگاه مهارت کنترل اضطراب

 • برگزاری کارگاه های فرزندپروری

 • برگزاری کارگاه مهارت خودآگاهی

 • برگزاری کلاس مدیریت سلامت روان در بحران

 • برگزاری کلاس آموزش آمادگی قبل از آزمون

 • برگزاری کلاس آموزش مراحل رشد اریکسون