تحلیل رفتار متقابل در سازمانها

نام مدرس: ندا محمودیان

تخصص:روانشناس

گروه هدف:

مدیران میانه و مسوولین سازمانها

بیان مساله:

بسیاری از بازی هایی که بین مدیران و کارمندان ایجاد می شود قابل مدیریت و پیشگیری است. این کارگاه به تنظیم رفتار متقابل و مدیریت بازی های ایجاد شده بین تیم کاری می پردازد.

سرفصل های آموزشی:

1- انواع بازی ها

2- روشهای کاربردی مدیریت بازی ها

روش اجرا:

گروههای آموزشی متمرکز و تکنیکهای تسهیلگری

آشنایی با مسائل بهنجار و نابهنجار

نام مدرس:دکتر نازنین عابد

تخصص:روانشناس

گروه هدف:

دانشجویان و شاغلین حوزه سلامت روان

بیان مساله:

مسائل و اختلالات جنسی یکی از علل شایع مراجعه به درمانگران حوزه سلامت روان است. این کارگاه آخرین نتایج علمی در این زمینه را در اختیار دانشپذیران می گذارد.

سرفصل های آموزشی:

1- آشنایی با اختلالات جنسی

2- آشنایی با نرمالیتی های جنسی

3- آشنایی با درمانهای جنسی

روش اجرا:

تسهیلگری

مهارت ارتباطی والد-فرزند

نام مدرس: دکتر نازنین عابد

تخصص:روانشناس

گروه هدف:

دانشجویان و فعالین حوزه سلامت روان کودک

بیان مساله:

یکی از اثربخش ترین فعالیتهای حوزه سلامت روان، آموزش مهارت ارتباطی والد و فرزند است که می تواند آینده فرد، خانواده و جامعه را مورد اثر قرار دهد.

سرفصل های آموزشی:

آموزش و تمرین 5 مهارت اساسی ارتقای ارتباط والد-فرزند

روش اجرا:

تسهیلگری

 

هوش هیجانی در سازمان

نام مدرس: دکتر نازنین عابد/ مهناز سربندی

تخصص: روانشناس

گروه هدف:

مدیران میانه و مسئولین سازمان ها

بیان مساله:

تحقیقات زیادی ثابت کرده اند که بالاترین میزان هوش هیجانی در مدیران میانه سازمان های موفق وجود دارد. این کارگاه منجر به افزایش مهارتهای مرتبط با هوش هیجانی می گردد.

سرفصل های آموزشی:

تمرین تکنیکهای و بازی های مرتبط با افزایش هوش هیجانی

 

روش اجرا:

گروههای آموزشی متمرکز و تکنیکهای تسهیلگری

طرحواره مدیران و کارکنان در سازمانها

نام مدرس: رها موچان

تخصص: روانشناس

گروه هدف:

مدیران میانه و مسئولین سازمان ها

بیان مساله:

بسیاری از روابط مثبت یا منفی بین مدیران و همکاران ناشی از وجود تعارض در طرحواره های عمیق ایشان است که آگاهی از نحوه برخورد با این طرحواره ها می تواند به رشد و تنظیم رابطه کمک کند.

سرفصل های آموزشی:

1- طرحواره ها

2- روشهای مقابله ای کارآمد و نا کارآمد

3- با طرحواره دیگران چه کنیم

 

 

روش اجرا:

گروههای آموزشی متمرکز و تکنیکهای تسهیلگری

آدرس در سعادت آباد غرب تهران

نشانی :سعادت آباد، بلوار دریا، بین خیابان شفق و مطهری جنوبی، پلاک ۱۰۶، ساختمان ساحل، طبقه سوم

تلفن:
۰۲۱ ۸۶ ۱۲۷ ۱۲۶
۰۲۱ ۸۶ ۱۲۷ ۱۵۷
۰۲۱ ۸۸ ۵۸۴ ۵۰۸