دکتر آسیه افتخاری

رواندرمانگر بزرگسال با رویکرد پویشی کوتاه مدت (ISTDP)

تحصیلات و دوره های تخصصی

 • دکترای روانشناسی بالینی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 • رتبه ۸ دکترای وزارت بهداشت و۱۲ وزارت علوم در سال ۱۳۹۸
 • دانشجوی استعداد دخشان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از سال ۱۳۹۸ الی ۱۴۰۱
 • شرکت در کورس سوپرویژن جان فردریکسون به مدت یکسال و ۳ جلسه سوپرویژن ویژه از ۱۴۰۱ الی ۱۴۰۲
 • سوپرویژن جولی کوهرن از استرالیا از ۱۴۰۲ تا کنون
  تحت آموزش بین الملی انجمن IDETA
 • شرکت در دوره بیماران شکننده آلن عباس

فعالیت ها و حوزه های تخصصی درمانی

 • درمانگاه روانشناسی بالینی بیمارستان آیت الله طالقانی شهد تهران از سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱ به عنوان درمانگر پویشی کوتاه مدت
 • مرکز مشاوره وفور از سال ۱۴۰۱ تا کنون به عنوان درمانگر روانپویشی کوتاه مدت

فعالیت ها آموزشی و پژوهشی


 • 1.Designing a native pattern for improving counselors performances in schools
  2.Predicting marital satisfaction through early maladaptive schemas and communication styles of couples
  3.The surveillance system, diagnosis and treatment challenges of asthma and
  health policy orientation of main challenges.
  4. Investigation of peripheral blood mononuclear cells phagocytosis in allergic asthma mice model
  5.Effectiveness of Group Acceptance and Commitment Therapy on the Shyness of
  High School Female Students
  6.Evaluation of knowledge of dentists in Zanjan regarding principles of X-ray protection in 2019
  7.Neuroscience research horizons in the field of biological markers as diagnostic tools for post-traumatic stress disorder (PTSD)
  8.Biomarkers, a Diagnostic Tool for Post-Traumatic Stress Disorder; Promising Horizons in Neuroscience Research
  9.Assessment of stress, depression and job satisfaction among different dental specialties in Zanjan in 2019
  10.Evaluation of Behavioral Immune System and its Unique Effect on Prejudice and Stigmatization in Patients with Infectious Diseases
  11.The Prediction of Divorce Adjustment through Emotional Adjustment with Emphasis on Gender Considerations
  12. The effectiveness of holographic reprocessing therapy (HR) on the avoidance,intrusions and hyperarousal symptoms in PTSD patients
  13. The Effectiveness of Emotion Regulation Training on Coping Responses in Attenuating the Stress of Life Events in Patients with Peptic Ulcer Disease
  14. A Narrative Review of Mate Choice: Evolutionary, Cognitive Orientation and Combined Perspectives
  15. The Relationship between the Attachment Styles of Children, Parenting Styles, and the Socio-Economic Status of parents
  16. A Review of Pathogen Identification through the Behavioral Immune System
  17. An Overview of Addiction Potential and the Role of Narcissistic Factors, Shame Experiences and Attachment Patterns

  طرح هاي پژوهشي
  اثربخشی آموزش های تنظیم هیجان بر شیوه های مقابله با استرس، نحوه حل مسئله، آلکسی تایمیا، کیفیت زندگی و شدت درد در بیماران دارای اولسر معده پپتیک
  اثربخشی درمان پردازش مجدد هولوگرافیک بر علائم اجتناب تجربه ای، خاطرات مزاحم و بیش برانگیختگی در بیماران PTSD
  بررسی همبستگی وضعیت اقتصادی-اجتماعی(SES)، اضطراب، افسردگی،سبک والدگری و دلبستگی،تجربیات بد در سیستم پزشکی و دندانپزشکی والدین با میزان ترس از دندانپزشکی کودکان 7 تا 12 ساله

چرا باور داشته باشیم ؟

پایش و سنجش آنلاین نتایج درمان

نوبت دهی آنلاین

آزمون های آنلاین روانشناختی معتبر

امکان مشاوره آنلاین از طریق وب

ارتباط با درمانگران عضو باور

نسخه دارویی آنلاین و یادآور پیامکی

تست افسردگی، اضطراب، استرس

تست زیر بر مبنای مقیاس افسردگی، اضطراب و استرس DASS-42 طراحی شده است و پاسخدهی به آن حدود 15 دقیقه زمان می برد.

ثبت نام جهت دسترسی بعدی شما به نتایج آزمونهایتان است.

تهیه و تنظیم: تیم تحقیق و توسعه باشگاه اعصاب روان هیربد