نقد فیلم یتیم Orphan 2009

طبق قواعد سینما داشتن فرزندانی که در فیلم‌های ترسناک نقش‌های اصلی را بازی می‌کند، باعث می‌شود فیلم حدود 50 درصد ترسناک تر باشد. آیا آثاری

ادامه مطلب