دکتر مهشید الله وردی

روان درمانگر بزرگسال با رویکرد پویشی کوتاه مدت (ISTDP)

تحصیلات و دوره های تخصصی

 • کارشناس روانشناسی بالینی – دانشگاه آزاد اسلامی – واحد رودهن – (1375-1371)

 • کارشناس ارشد مشاوره خانواده – دانشگاه الزهرا – (1382-1380)

 • دکترا تخصی روانشناسی – دانشگاه علوم و تحقیقات – واحد امارات – (1401-1397)

فعالیت ها و حوزه های تخصصی درمانی

 • شماره پروانه نظام روانشناسی ۱۵۰۶
 • رواندرمانگر ISTDP  –    از انجمن بین المللی IEDTA

 • رواندرمانگر – مرکز روانشناسی بینش نو – زیر نظر دکتر نیما قربانی (1399 تا کنون)

 • رواندرمانگر – مرکز روانشناسی جسم و ذهن – (1398-1394)

 • رواندرمانگر – مرکز روانشناسی بینش زندگی( وفور) – (1399-1396)

 • رواندرمانگر – مرکز روانشناسی مهرگان پژوه – (1397-1394)

 • رواندرمانگر – مرگز روانشناسی دانش – (1385 تا کنون)

 • مسئول فنی – مرکز روانشناسی دانش – (1385-1389)
 • 1391: تدریس دوره مهارتهای زندگی به دعوت شهرداری منطقه 16تهران 
 • 1384: مدرس دوره احیای نقش مشاوره ای معلم برای معلمان مقطع راهنمایی منطقه 4 تهران
 • 1383: روانشناس مرکز روانشناسی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران
 • 1383:روانشناس مرکز روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی

فعالیت ها آموزشی و پژوهشی

 • دوره سوپرویژنی ISTDP   – سوپروایزرها: دکتر نیما قربانی و جان فردریکسون (از سال 1395 تا کنون)

  دوره ها و کار گاه ها :

  • از شیفتگی تا شفقت –مدرس: دکتر نیما قربانی
  • از تملک تا تعلق – مدرس: دکتر نیما قربانی
  • دفاع بدوی یا نگاه بدوی- مدرس: دکتر نیما قربانی
  • ناهشیاری چیست – مدرس: دکتر نیما قربانی
  • جبر اختیاری یا اختیارجبری – مدرس: دکتر نیما قربانی
  • دوره پایه و پیشرفته MINDFULNESS بهشیاری – مدرس: دکتر امیرحسین ایمانی
  • دوره پایه و پیشرفته MBSR کاهش استرس – مدرس: دکتر امیرحسین ایمانی
  • کارگاه تعبیر رویا
  • کارگاه آموزشی مهارتهای زندگی
  • کار گاه آموزشی طرح آموزشی زندگی خانوارFLE
  • کارگاه آموزشی مهارتهای پیش از ازدواج PME
  • کارگاه آموزشی ازدواج وخانواده
  • کارگاه آموزشی فرزند پروری
  • کارگاه آموزشی مقدمه ای بر سکسولوژی – تشخیص و درمان اختلالات جنسی
  • دوره آموزشی هیپنوتیزم – ریلکسیشن – خود هیپنوتیزم – دگر هیپنوتیزم – مدرس: دکتر ساعد احمدی