دکتر مهشید خزاعی

روانپزشک بزرگسال و روان درمانگر شناختی رفتاری

تحصیلات و دوره های تخصصی

 • دکترای حرفه ای پزشکی (MD)، دانشگاه علوم پزشکی بابل (۱۳۸۴ تا ۱۳۹۱)
 • دوره تخصص روانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی قزوین (۱۳۹۳ تا ۱۳۹۷)
 • دوره زوج درمانی سال ۱۳۹۵
 • دوره روان درمانی شناختی-رفتاری  CBT سال ۱۴۰۰
 • دوره فرزندپروری مبنتی بر طرحواره سال ۱۴۰۰
 • دوره مداخله در سوگ سال ۱۴۰۰
 • دوره مشاوره پیش از ازدواج سال ۱۴۰۰

فعالیت ها و حوزه های تخصصی درمانی

 • فعالیت به عنوان پزشک خانواده  منوجان کرمان سال ۱۳۹۱ الی ۱۳۹۲
 • فعالیت به عنوان روانپزشک در بیمارستان ولی عصر فسا سال ۱۳۹۷ الی ۱۳۹۸
 • فعالیت به عنوان روانپزشک بزرگسال بیمارستان ۲۲ بهمن قزوین از سال ۱۳۹۸
 • فعالیت در حوزه روانپزشکی کودک و نوجوان در بیمارستان قدس قزوین از سال ۱۳۹۹

فعالیت ها آموزشی و پژوهشی

 • برگزاری دوره آموزشی ترک اعتیاد شهر جهرم سال ۱۳۹۷ 
 • برگزاری کارگاه آموزش هوش هیجانی شهر قزوین سال ۱۳۹۶
   
   

چرا باور داشته باشیم ؟

پایش و سنجش آنلاین نتایج درمان

نوبت دهی آنلاین

آزمون های آنلاین روانشناختی معتبر

امکان مشاوره آنلاین از طریق وب

ارتباط با درمانگران عضو باور

نسخه دارویی آنلاین و یادآور پیامکی

تست افسردگی، اضطراب، استرس

تست زیر بر مبنای مقیاس افسردگی، اضطراب و استرس DASS-42 طراحی شده است و پاسخدهی به آن حدود 15 دقیقه زمان می برد.

ثبت نام جهت دسترسی بعدی شما به نتایج آزمونهایتان است.

تهیه و تنظیم: تیم تحقیق و توسعه باشگاه اعصاب روان هیربد