دکتر لیلا بقائی پور

روان درمانگر فردی تجربه گرا

تحصیلات و دوره های تخصصی

 • کارشناسی روانشناسی بالینی، دانشگاه اصفهان (۱۳۸۱-۱۳۸۵)
 • کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران (۱۳۸۶-۱۳۸۸)
 • دکترای روانشناسی تخصصی، دانشگاه خوراسگان اصفهان (۱۳۹۵-تاکنون)

فعالیت ها و حوزه های تخصصی درمانی

 • شماره نظام روانشناسی ۲۶۳۵
 • همکاری با دانشگاه پیام نور مرکز در یزد به عنوان مدرس از سال 1389 (7سال سابقه تدریس)
 • همکاری با دانشگاه پیام نور مرکز تفت و مهریز به عنوان مدرس از سال 1388 تاکنون.
 • همکاری با بیمارستان تخصصی اعصاب و روان بهمن به عنوان روانشناس بالینی.از سال 89 تا سال 91)
 • همکاری با مرکز مشاوره دانشگاه ازاد از سال 92 تابه 94
 • همکاری با کلینیک مشاوره روزبه از سال 1398

فعالیت ها آموزشی و پژوهشی

 • دارای مدارک شرکت در  کارگاهای تخصصی CBT افسردگی
 • دارای مدارک شرکت کارگاه تخصصی CBT اضطراب
 •  دارای مدارک شرکت  کارگاه تخصصی وسواس تحت نطر دکتر حمید پور از انجمن روانشناسی ایران
 • دارای مدارک شرکت در  کارگاهای تخصصی بازی درمانی و اضطراب کودکان از انجمن روانشناسی ایران
 • دارای مدرک دوره تخصصی روانپویشی کوتاه مدتISDTP تحت نظر دکتر علیرضا طهماسب ودکتر نیما قربانی
 • شرکت در کارگاه  تخصصی یکساله ی درمان ACT درمان مبتنی بر پذیدش و تعهد
 • برگزاری کارگاه فرزند پروری و کودک مثبت نگر باهمکاری کلینیک بهمن
 • برگزاری کارگاهای مهارت زندگی برای نوجوانان درمرکز ارامش
 • برگزاری کارگاهای تخصصی روانشناسی برای دانشجویان
 •  تألیف 4مقاله های ISI و ارائه در کنفرانس بین المللی دیابت
 • شرکت در دوره ی جامع ACT با خانم دکتر ایزدی
 • شرکت در دوره ی روان تحلیلی دکتر فرزین رضاعی
 • همکاری با کلینیک مهر دانشگاه جواد از سال
 • شرکت در دوره ی روان تحلیلی دکتر حافظی
 •  عضو سازمان نظام روانشناسی استان یزد
 •  عضو انجمن روانشناسی ایران