دکتر مرضیه شيرازی

رواندرمانگر بزرگسال با رویکرد تحلیلی و روان‌پویشی​

تحصیلات و دوره های تخصصی

 • کارشناسی روانشناسی (۱۳۷۹-۱۳۸۳)
 • کارشناسی ارشد روانشناسی (۱۳۸۵-۱۳۸۷)
 •  دکتری روانشناسی دانشگاه  تهران. ایران  (۱۳۹۴-۱۳۹۷)
 • مددکاری اجتماعی، دانشگاه ریرسون، انتاریو،‌کانادا (۱۴۰۰-۱۴۰۱)
 • روان درمانی پویشی فشرده کوتاه مدت (ISTDP)، واشینگتون دی سی، آمریکا
 • شرکت در کارگاه آموزشی 5 روزه تحت عنوان درمان کوتاه مدت برای تغییرات بلند مدت. ارائه شده توسط دکتر جان فردریکسون. سوئد (2016)
 • شرکت در کارگاه آموزشی 5 روزه با عنوان “کار با بیمار شکننده” توسط دکتر آلن عباس. سوئد. (2017).

فعالیت ها و حوزه های تخصصی درمانی

 • روانشناس/روان درمانگر بیمارستان امام خمینی.بخش روانتنی (۱۳۹۲)
 • روانشناس/روان درمانگر کلینیک درد بیمارستان امام خمینی (۱۳۹۲)
 • برگزاری جلسات مدیریت استرس برای زنان قبل، حین و بعد از بارداری/زایمان / روانشناس بیمارستان جامع زنان
 • روانشناس/روان درمانگر مرکز روانشناسی بینش نو (۱۳۹۵-۱۴۰۰)
 • روانشناس/روان درمانگر کلینیک علوم اعصاب آتیه تهران (۱۳۹۳-۱۳۹۷)
 •  روان درمانگر PsyMood، تورنتو. کانادا (۱۴۰۰-تاکنون)

فعالیت ها آموزشی و پژوهشی

 • The combination of ISTDP psychotherapy with tDSC(transcranial Direct Current Stimulation) in treatment of depressed women .PhD dissertation. Tehran University.2019
 • Effectiveness of mindfulness training in the first trimester of pregnancy on improvement of stress reduction in General Women Hospital. International conference on research in science and technology. 14 December 2015, Kualalumpur, Malaysia

Education

 • PHD. degree in psychology. Tehran University. Iran (2018)
 • Certified social worker. Ryerson University. ON. Canada (2021-at present)
 • Intensive Short Term Dynamic Psychotherapy (ISTDP) core training under supervision of Dr.Nima Ghorbani. The International Experiential Dynamic Therapy Association (IEDTA), Washington DC, USA (2012-at present)
 •  

Work Experience

  • General Hospital, Tehran, Iran (2013-2018)

  Providing individual and group psychotherapy in the psychosomatic ward, multidisciplinary pain clinic and maternity clinic

  • Facilitated stress management sessions in a maternity clinic for women experiencing anxiety before, during and after pregnancy/labour

   

  • Atieh Neuroscience Clinic, Tehran. Iran (2015-2019)

  Providing Intensive Short Term Dynamic Psychotherapy (ISTDP) for clients who suffer from a wide range of emotional disturbances

   

  • Bineshe-E- No Psychological center. Tehran. Iran (2016-2021)

  Providing Intensive Short Term Dynamic Psychotherapy (ISTDP) for clients who suffer from a wide range of emotional disturbances

  • Vofour Psychoneurological specialized clinic. Tehran. Iran (2020-at present)
  • PsyMood, Toronto. Canada (2020-at present)
  • Presenting psychotherapy session for adult with wide range of mental disturbances in an online platform

Academic and Research Experience

  • General Hospital, Tehran, Iran (2013-2018)

  Providing individual and group psychotherapy in the psychosomatic ward, multidisciplinary pain clinic and maternity clinic

  • Facilitated stress management sessions in a maternity clinic for women experiencing anxiety before, during and after pregnancy/labour
  • Atieh Neuroscience Clinic, Tehran. Iran (2015-2019)

  Providing Intensive Short Term Dynamic Psychotherapy (ISTDP) for clients who suffer from a wide range of emotional disturbances

  • Bineshe-E- No Psychological center. Tehran. Iran (2016-2021)

  Providing Intensive Short Term Dynamic Psychotherapy (ISTDP) for clients who suffer from a wide range of emotional disturbances

  • Vofour Psychoneurological specialized clinic. Tehran. Iran (2020-at present)
  • PsyMood, Toronto. Canada (2020-at present)
  • Presenting psychotherapy session for adult with wide range of mental disturbances in an online platform

چرا باور داشته باشیم ؟

پایش و سنجش آنلاین نتایج درمان

نوبت دهی آنلاین

آزمون های آنلاین روانشناختی معتبر

امکان مشاوره آنلاین از طریق وب

ارتباط با درمانگران عضو باور

نسخه دارویی آنلاین و یادآور پیامکی

تست افسردگی، اضطراب، استرس

تست زیر بر مبنای مقیاس افسردگی، اضطراب و استرس DASS-42 طراحی شده است و پاسخدهی به آن حدود 15 دقیقه زمان می برد.

ثبت نام جهت دسترسی بعدی شما به نتایج آزمونهایتان است.

تهیه و تنظیم: تیم تحقیق و توسعه باشگاه اعصاب روان هیربد