دکتر معصومه محبی

رواندرمانگر کودک و نوجوان

تحصیلات و دوره های تخصصی

 • کارشناسی روانشناسی عمومی، پیام نور تهران ،(۱۳۸۲-‍۱۳۸۶)
 • کارشناسی ارشد سنجش و اندازه گیری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، (۱۳۸۷-۱۳۹۰)
 • دکتری رشته روانشناسی تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، (۱۳۹۴-۱۴۰۰)
 • دوره مربی گری مهارت های زندگی کودکان و نوجوانان، مرکز مشاوره دانشگاه تهران
 • داری مدارک کارگاهی در زمینه مصاحبه تشخیصی و بالینی اختلالات دوران کودکی و نوجوانی از مرکز مشاوره «احیا» زیر نظر دانشگاه تهران و مرکز «راز »زیر نظر انجمن روانشناسی تربیتی ایران.
 • دارای مدارک مربیگری مهارت های فرزند پروری از مرکز مشاوره احیا و مرکز راز ( زیر نظر دانشگاه تهران و انجمن روانشناسی تربیتی ایران).
 • دارای مدرک کارگاهی آزمون های (NEO, MMPI ,MCMI) از مرکز مشاوره کاج.
 • دارای مدرک آزمون هوش وکسلر 4 از مرکز احیا زیر نظر دانشگاه تهران.
 • دارای مدرک آزمون هوش وکسلر 5 از مرکز احیا زیر نظر دانشگاه تهران.
 • دارای مدرک آزمون MBTI از مرکز راز زیر نظر انجمن روانشناسی تربیتی ایران.
 • دارای مدرک جامع درمانگری کودک از مرکز راز زیر نظر انجمن روانشناسی تربیتی ایران.
 • گذراندن دوره کارورزی کودک و نوجوان و بزرگسال در مرکز هیجان اندیشه.

فعالیت ها و حوزه های تخصصی درمانی

 • دارای پروانه نظام روانسنجی از سازمان مشاوره و روانشناسی ایران (5071)
 • عضو نظام روانشناسی و مشاوره ایران (7014)
 • همکاری با بخش روان سنجی مرکز مشاوره بنیاد شهید شرق و جنوب شرق تهران از سال 93 تا 95 و سال 98  تا 1400.
 • همکاری به عنوان مشاور کودک و روانسنج با مدرسه شناختی دخترانه تکریم
 • همکاری به عنوان روانسنج و مشاور کودک و نوجوان و مشاوره فردی در کلینیک مشاوره و روانشناسی ندای درون
 • مشاور کودک و نوجوان و فردی بزرگسال در کلینیک هیجان اندیشه
 • برگزاری آزمون هوش تهران. استنفورد. بینه برای کلیه سنین

فعالیت ها آموزشی و پژوهشی

سوابق تدریس

 • مدرس دانشگاه علوم و تحقیقات تهران از سال 97 تا اکنون
 • مدرس دانشگاه علمی- کاربردی استان بوشهر از سال 89 تا 93 در زمینه دروس روانشناسی و آمار.
 • برگزاری کارگاه وکسلر 4 در کلینیک روانشناسی آریاز زیر نظر انجمن روانشناسی تربیتی ایران .
 • برگزاری کارگاه وکسلر 4 در کلینیک روانشناسی رهنمود زیر نظر سازمان بهزیستی ایران.
 • برگزاری کارگاه وکسلر 4 در مدرسه روانشناسی به صورت انلاین کشوری.
 • برگزاری و تفسیر آزمون MBTI جهت گزینش و گمارش کارکنان پشتیبانی خدمات درمانی نیروهای مسلح( ساتا و ساخد).
 • .آموزش و برگزاری آزمون های فرافکن C.A.T و T.A.T و ترسیم خانواده .

مقالات و سوابق پژوهشی:

 • مقاله در زمینه بررسی ویژگی های روانسنجی مقیاس رضایتمندی زوجیت (افروز) در گروه معلمان متاهل زن شهر تهران ( مجله پژوهش های کاربردی روانشناختی ،با همکاری اساتید مجرب دانشگاه تهران جناب آقای دکتر غلامعلی افروز ، آقای دکتر ولی الله فرزاد و خانم دکتر سوگند قاسم زاده)
 • مقاله بررسی رابطه رضایتمندی زوجیت و سبک های تفکر معلمان متاهل زن شهر تهران،(مجله پژوهش های کاربردی روانشناختی با همکاری اساتید مجرب دانشگاه تهران جناب آقای دکترغلامعلی افروز ، آقای دکتر ولی الله فرزاد و خانم دکتر سوگند قاسم زاده).
 • مقاله مدل یابی روایط ساختاری اعتیاد به اینترنت بر اساس کارکردهای اجرایی و مشکلات بین فردی با میانجیگری سازگاری در دانش آموزان( مجله علوم پزشکی مشهد، با همکاری اساتید محترم جناب آقای دکترحسن اسد زاده و آقای دکتر نور علی فرخی).
 • مقاله مدل یابی روابط ساختاری اعتیاد به اینترنت بر اساس کارکردهای اجرایی و مشکلات بین فردی با میانجیگری ناگویی هیجانی در دانش آموزان( مجله علوم پزشکی شناخت کردستان با همکاری اساتید محترم جناب آقای دکترحسن اسد زاده و آقای دکتر نور علی فرخی).

چرا باور داشته باشیم ؟

پایش و سنجش آنلاین نتایج درمان

نوبت دهی آنلاین

آزمون های آنلاین روانشناختی معتبر

امکان مشاوره آنلاین از طریق وب

ارتباط با درمانگران عضو باور

نسخه دارویی آنلاین و یادآور پیامکی

تست افسردگی، اضطراب، استرس

تست زیر بر مبنای مقیاس افسردگی، اضطراب و استرس DASS-42 طراحی شده است و پاسخدهی به آن حدود 15 دقیقه زمان می برد.

ثبت نام جهت دسترسی بعدی شما به نتایج آزمونهایتان است.

تهیه و تنظیم: تیم تحقیق و توسعه باشگاه اعصاب روان هیربد