دکتر ملیکا قهرمان زاده

درمانگر شناختی-رفتاری و زوج درمانگر

تحصیلات و دوره های تخصصی

 • کارشناسی مدیریت و مهندسی فناوری اطلاعات، University of East London، (۱۳۸۲-۱۳۸۶) 
 • کارشناسی ارشد روانشناسی سلامت، University of East London، (۱۳۸۸-۱۳۸۹)
 • دکتری تخصصی روان شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، (۱۳۹۹-۱۳۹۳)

فعالیت ها و حوزه های تخصصی درمانی

 • مسوول واحد روانشناسی مرکز رادیوتراپی و انکولوژی رضا (94 تا کنون)

  مربی مهارت های زندگی  (94 تا کنون)

  رواندرمانگر در کلینیک روانشناختی سروش (92 تا کنون)

  رواندرمانگر در کلینیک تخصصی پویش (97 تاکنون)

  رواندرمانگر در کلینیک اندیشه و رفتار (1401 تا کنون)

فعالیت ها آموزشی و پژوهشی

حوزه آموزش

 • تدریس در دانشگاه فردوسی مشهد

 • تدریس در موسسه آموزش عالی شاندیز

 • تدریس در موسسه آموزش عالی تابران

 • تدریس در کانون بهزیستی مشهد

حوزه پژوهش

 1. Ghahramanzadeh, M., Mashhadi*, A.,Sepehri Shamloo, Z., Kimiaee, S.A. (2020). Comparing emotional disturbances (anxiety, stress and depression) and quality of life in couples with ADHD and normal couples. Journal of Fundamentals of Mental Health, 23(1), 53-63. doi: 10.22038/jfmh.2021.17935
 2. Hamzeloo, M., Mashhadi*, A.,& Fadardi, J.S. Ghahramanzadeh, M. (2018).Adult attention-deficit/hyperactivity disorder among the prison inmates: An investigation of the executive function differences and comorbidity effects.  Australian Journal of Psychology, 30(3), 235-245. https://doi.org/10.1111/ajpy.12201
 3. Namazi Nia, M., Mohajer, S., Ghahramanzadeh, M., & Mazlom, S. R. (2019). The impact of laughter yoga on mental well-being of cancer patients under chemotherapy. Evidence Based Care, 9(3), 7-14.
 4. Dorche, K. P., Kimiaei, S. A., & Ghahramanzadeh, M. (2017). Evaluating the Effect of Solution-Focused Group Counseling on Improving Quality of Marital Relationships in Childless Couples. International Journal of Psychological Studies, 9(1), 81-
 5.  Fatemeh Faroujizadeh, Nayyereh Davoudi,Seyyed Reza Mazlom ,Melika Ghahramanzadeh,Fateme Hajiabadi (2023)The Effect of Supportive Educational Program on Depression Anxiety, Stress and Satisfaction of the Families of Patients with Acute Coronary Syndrome

چرا باور داشته باشیم ؟

پایش و سنجش آنلاین نتایج درمان

نوبت دهی آنلاین

آزمون های آنلاین روانشناختی معتبر

امکان مشاوره آنلاین از طریق وب

ارتباط با درمانگران عضو باور

نسخه دارویی آنلاین و یادآور پیامکی

تست افسردگی، اضطراب، استرس

تست زیر بر مبنای مقیاس افسردگی، اضطراب و استرس DASS-42 طراحی شده است و پاسخدهی به آن حدود 15 دقیقه زمان می برد.

ثبت نام جهت دسترسی بعدی شما به نتایج آزمونهایتان است.

تهیه و تنظیم: تیم تحقیق و توسعه باشگاه اعصاب روان هیربد