سرور موسی زاده

درمانگر شناختی-رفتاری و طرحواره درمانگر

تحصیلات و دوره های تخصصی

 • کارشناسی روانشناسی بالینی، دانشگاه شهید چمران اهواز (۱۳۸۸-۱۳۹۲)
 • کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، دانشگاه فردوسی مشهد (۱۳۹۳-۱۳۹۶)
 • دوره‌ی تشخیص اختلالات جنسی، دکتر محسن دوستکام، کلینیک مهرآوران اهواز، ۱۳۹۲.
 • کارگاه درمان مشکلات جنسی و زناشویی، دکتر آرش رمضانی، کلینیک آستان مهر، ۱۳۹۴.
 • کارگاه تحلیل آماری SPSS زیر نظر دکتر فاطمه میردورقی، کالج دانشگاه فردوسی مشهد، ۱۳۹۵.
 • دوره‌ی 100 ساعت مصاحبه و درمان شناختی-رفتاری زیر نظر اساتید دانشگاه علوم پزشکی مشهد ۱۳۹۵-۱۳۹۶.
 • تحت سوپرویژن درمان شناختی-رفتاری زیر نظر دکتر مهدی امیری و دکتر الهام طاهری از اساتید دانشگاه علوم پزشکی مشهد تا ۱۳۹۸.
 • کارگاه 100 ساعت درمان شناختی رفتاری،مرکز آموزش عالی مدت.
 • کارگاه تنظیم هیجان دکتر لادن فتی، مرکز آموزش عالی مدت، ۱۳۹۸.
 • مداخله در خودکشی، دکتر عاطف وحید، انستیتو روانپزشکی، ۱۳۹۸.
 • مقاومت در شناخت درمانی، دکتر حسن حمیدپور.
 • کارگاه مدیریت بیماران دشوار در درمان شناختی رفتاری، دکتر لادن فتی، انجمن روانشناسی ایران.
 • کارگاه درمان شناختی رفتاری پنیک و آگورافوبیا، دکتر فرشته موتابی و دکتر لادن فتی.
 • دوره‌ی تشخیص و درمان وسواس با رویکرد درمان فراشناختی.
 • کارگاه درمان مبتنی بر پذیرش و اقدام متعهدانه، دکتر لادن فتی.
 • کارگاه حل تعارض با خانواده همسر در کلینیک خانواده، دکتر مونا چراغی.
 • دوره‌ی ۶۰ ساعته‌ی‌ طرحواره درمانی و ذهنیت درمانی طرحواره ای برای اختلالات شخصیت، اختلالات هیجانی و خوردن، دکتر رضا مولودی، مرکز آموزش های آزاد دانشگاه تهران.
 • مهارت تعامل با خانواده همسر در زوج درمانی، دکتر منصوره سادات صادقی، مرکز آموزش عالی مدت.
 • تحت سوپرویژن درمان شناختی رفتاری و طرحواره درمانی در کلینیک شناخت و رفتار.

فعالیت ها و حوزه های تخصصی درمانی

 • فعالیت به عنوان رواندرمانگر در کلینیک خصوصی آدورا از اسفند ۱۳۹۶ تا اسفند ۱۳۹۷.
 • همکاری با آسایشگاه معلولین فیاض‌بخش مشهد به عنوان مربی روانشناس از اسفند ۱۳۹۶تا مهر ۱۳۹۷.
 • فعالیت به عنوان رواندرمانگر در کلینیک زندگی خوب تهران، مهر ۱۳۹۸تا ۱۳۹۹.
 • فعالیت به عنوان نوروتراپیست در مرکز علوم اعصاب سایبر از فروردین ۱۳۹۹ تا اردیبهشت ۱۴۰۰.
 • فعالیت به عنوان درمانگر شناختی رفتاری  و طرحواره درمانگر در کلینیک مهروان از ۱۳۹۹ تا اکنون.
 • فعالیت به عنوان درمانگر شناختی رفتاری و طرحواره درمانگر در مرکز علوم اعصاب سایبر از سال ۱۳۹۹ تا اکنون.
 • فعالیت به عنوان طرحواره درمانگر در کلینیک شناخت و رفتار از زمستان ۱۴۰۰ تا اکنون.
 • ارزیابی و تشخیص اختلالات هیجانی بزرگسالان.
  فرمولبندی مشکل، اختلال و الگوهای ناکارآمد براساس درمان شناختی رفتاری و طرحواره درمانی.
  تجربه ی 5 سال کار تخصصی در حوزه ی درمان های شناختی رفتاری( از 96 تاکنون)
 • دارای پروانه ی اشتغال به شماره 7055 از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ی جمهوری اسلامی ایران.

فعالیت ها آموزشی و پژوهشی

 • برگزاری کارگاه 8 هفته‌ای خودشفقتی ذهن‌آگاهانه، پلی‌کلینیک مشاوره و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد، بهار ۱۳۹۶
 • ترجمه و چاپ کتاب فرزندپروری ذهن‌آگاهانه. نویسندگان: سوزان باگلز و کاتلین رستیفو. مترجمان: دکتر علی مشهدی، زهرا بندار کاخکی، حسین فرخی و سرور موسی زاده. انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد، ۱۴۰۰.
 • بررسی اثربخشی آموزش شفقت به خود بر استرس و خودکارآمدی فرزندپروری و تاب‌آوری مادران کودکان با اختلال طیف اتیسم (در دست چاپ توسط فصلنامه اصول بهداشت روانی)
 •