زرین حبیبیان

رواندرمانگر شناختی رفتاری و زوج درمانگر

تحصیلات و دوره های تخصصی

 • کارشناسی روانشناسی بالینی، دانشگاه شیراز، (۱۳۸۵-۱۳۸۹)
 • کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه شیراز (۱۳۸۹-۱۳۹۱)
 • دکتری مشاوره، دانشگاه آزاد یزد (۱۳۹۴-۱۳۹۸)

فعالیت ها و حوزه های تخصصی درمانی

 • روانشناس رسمی بیمارستان شهید صدوقی یزد از سال ۹۱ تا ۱۴۰۰
 • همکاری با دانشگاه علم و هنر یزد به عنوان مدرس از سال ۹۳ تا کنون
 • همکاری با موسسه امام جواد یزد از سال ۹۳ تا ۹۵
 • همکاری با کلینیک فوق تخصصی بقایی پور (زیر نظر علوم پزشکی یزد) به عنوان درمانگر از سال ۹۲ تا ۹۹
 • مسؤل فنی مرکز مشاوره آرکو از سال ۹۹ تا کنون

فعالیت ها آموزشی و پژوهشی

 • داری مدرک مربیگری مهارت های زندگی با نگاه بالینی با آدرس دکتر شفیعی فرد 
 • دارای مدرک تربیت درمانگر مداخله در طلاق تحت نظر  خانم دکتر صادقی از دانشگاه شهید بهشتی
 • دارای مدرک دوره جامع  مشاوره پیش از ازدواج همراه با سوپرویژن از خانم دکتر صادقی
 • دارای مدرک زوج درمانی مبتنی بر طرحواره و  شکست عاطفی از دکتر طباطبایی فر
 • شرکت در کارگاه تخصصی درمان CBT اضطراب و افسردگی
 • دارای مدرک تفسیر تست های MMPI.NEO و MCMIبا نگاه زوجی زیر نظر خانم دکتر صادقی 
 • شرکت در کارگاه زوج درمانی بالینی، مداخله در خیانت و مشاوره پیش از ازدواج با تدریس آقای دکتر شفیعی فرد
 • برگزاری کارگاه مشاوره پیش از ازدواج ویژه دانشجویان دانشگاه علم و هنر یزد
 • تألیف دو مقاله ISI و ۴ مقاله علمی پژوهشی و ارایه در کنفرانس داخلی سلامت مادران در دانشگاه شیراز، پریناتولوژی در دانشگاه علوم پزشکی یزد .