دکتر آرش هیربد

روانپزشک بزرگسال

تحصیلات و دوره های تخصصی

 • دکترای حرفه ای پزشکی (MD)، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان (۱۳۷۸-۱۳۸۵)
 • تخصص روانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی (۱۳۸۸-۱۳۹۲)
 • دوره ۱۰۰ ساعته کاربرد هیپنوتیزم در پزشکی (تهران ، سال ۱۳۸۹)
 • کارگاه ۱۰ ساعته درمان شناختی رفتاری وسواس بزرگسالان (تهران ، سال ۱۳۹۲)

فعالیت ها و حوزه های تخصصی درمانی

 • موسس و رئیس باشگاه اعصاب و روان هیربد
 • روانپزشک بیمارستان آتیه (۱۳۹۵-۱۳۹۹)
 • مدیر درمانگاه شهید رجایی شهرستان اهرم در استان بوشهر (بوشهر ، ۱۳۸۶ تا ۱۳۸۸)
 • عضو کمیسیون پزشکی نظام وظیفه شهرستان تنگستان استان بوشهر (بوشهر ، ۱۳۸۶ تا ۱۳۸۸)
 • فعالیت در مرکز NGO کودکان کار کیانا (کرج ، ۱۳۸۸ تا ۱۳۸۹)
 • فعالیت به عنوان روانپزشک در مرکز مشاوره روانشناسی بهروان و مرکز مشاوره روانشناسی پویا (تهران ، ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۱)
 • فعالیت به عنوان روانپزشک در مرکز چند تخصصی درد پردیس (تهران ، ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۳)
 • راه اندازی دپارتمان اعصاب و روان در شهرستان خورموج استان بوشهر (۱۳۹۳ تا ۱۳۹۴)

فعالیت ها آموزشی و پژوهشی

 • برگزاری کارگاه آموزشی ازدواج موفق در موسسه ذهن برتر (تهران ، آذر ۱۳۹۰)
 • برگزاری کارگاه آموزشی کنترل خشم و حل مساله در مرکز مشاوره بهروان و مرکز مشاوره پویا (تهران ، دی ۱۳۹۰)
 • برگزاری کارگاه آموزشی کار تیمی در مرکز مشاوره بهروان و مرکز مشاوره پویا (تهران ، بهمن ۱۳۹۰)
 • برگزاری کارگاه آموزشی زبان بدن در مرکز مشاوره پویا (تهران ، تیر ۱۳۹۱)
 • برگزاری کارگاه آموزشی مهارتهای زندگی در مرکز مشاوره پویا (تهران ، آبان ۱۳۹۱)
 • برگزاری کارگاه آموزشی هوش هیجانی در مرکز مشاوره پویا (تهران ، آذر ۱۳۹۱)
 • برگزاری کارگاه آموزشی ارتباط موفق در سرای محله ایوانک (تهران ، در ۱۳۹۱)
 • برگزاری کارگاه های آموزشی با عناوین فرزند پروری، مسائل بلوغ در انجمن اولیا و مربیان دبستان مهرولایت (تهران ، بهمن ۱۳۹۱)
 • برگزاری کارگاه با عناوین شناخت و مبارزه با استرس شغلی، کار تیمی و ارتباط موثر در شرکت سهامی خاص پویانگار فناور (تهران ، تیر ۱۳۹۲)
 • برگزاری کارگاه آموزشی با عناوین اختلالات اضطرابی، اختلالات خلقی و مهارتهای زندگی در بیمارستان مفید (تهران ، تیر ۱۳۹۲)
 • برگزاری انواع کارگاه های سازمانی شامل ارتباط موثر ، زبان بدن ، مدیریت خشم ، مدیریت استرس ، کار تیمی ، همدلی ، برخورد با بیمار پرخاشگر ، مدیریت بحران برای پرسنل درمانی و اداری بیمارستان آتیه از سال ۱۳۹۲ تاکنون
 • عضو تیم مدیریت بحران بیمارستان آتیه از سال ۱۳۹۵ تاکنون
  عضو کارگروه ارتقاء و توانمند سازی مدیران بیمارستان آتیه از سال ۱۳۹۵ تاکنون