دکتر آرش هیربد

روانپزشک بزرگسال

تحصیلات و دوره های تخصصی

  • دکترای حرفه ای پزشکی (MD)، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان (۱۳۷۸-۱۳۸۵)
  • تخصص روانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی (۱۳۸۸-۱۳۹۲)
  • دوره ۱۰۰ ساعته کاربرد هیپنوتیزم در پزشکی (تهران ، سال ۱۳۸۹)

فعالیت ها و حوزه های تخصصی درمانی

  • موسس و رئیس باشگاه اعصاب و روان هیربد
  • روانپزشک بیمارستان آتیه (۱۳۹۵-۱۳۹۹)
  • مدیر درمانگاه شهید رجایی شهرستان اهرم در استان بوشهر (بوشهر ، ۱۳۸۶ تا ۱۳۸۸)
  • عضو کمیسیون پزشکی نظام وظیفه شهرستان تنگستان استان بوشهر (بوشهر ، ۱۳۸۶ تا ۱۳۸۸)
  • فعالیت در مرکز NGO کودکان کار کیانا (کرج ، ۱۳۸۸ تا ۱۳۸۹)
  • راه اندازی دپارتمان اعصاب و روان در شهرستان خورموج استان بوشهر (۱۳۹۳ تا ۱۳۹۴)

فعالیت ها آموزشی و پژوهشی