دکتر مریم حسین زاده

فوق تخصص روانپزشکی اطفال

تحصیلات و دوره های تخصصی

 • دکترای حرفه ای پزشکی (MD)، دانشگاه علوم پزشکی مشهد (۱۳۸۰-۱۳۸۸)
 • تخصص روانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی (۱۳۹۱-۱۳۹۵)
 • فوق تخصص روانپزشکی اطفال، دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی (۱۳۹۷-۱۳۹۹)
 •  

فعالیت ها و حوزه های تخصصی درمانی

 • پزشک اورژانس، بیمارستان بيمارستان قمر بني هاشم، شهرستان نقاب (١٣٨٨-١٣٨٩)
 • روانپزشک، بيمارستان خاتم الانبيا، ایرانشهر (۱۳۹۵-۱۳۹۷)

فعالیت ها آموزشی و پژوهشی

  1. مقالات
   1. Tramadol Toxicity Induced Neurological and Renal Complications Accompanied by an  ,Alteration
    in Electrocardiographic Parameters, Reza Afshari1, Maryam Hosseinzadeh2*, Yalda Fallah Rastegar3, Ferial Lombard2 , Internal Medicine and Medical Investigation Journal , 2020
   2. Narges Beyraghi, Maryam Hosseinzadeh,
    Masood Hashemi, Yashar Nasiri Moghaddam,
    “Evaluation of the relationship between
    disability and pain severity with anxiety and
    depression in chronic low back pain patient:
    Research and review,” Int J Contemp Dent
    Med Rev, vol.2016, Article ID: 010816, 2016.
    doi: 10.15713/ins.ijcdmr.106

چرا باور داشته باشیم ؟

پایش و سنجش آنلاین نتایج درمان

نوبت دهی آنلاین

آزمون های آنلاین روانشناختی معتبر

امکان مشاوره آنلاین از طریق وب

ارتباط با درمانگران عضو باور

نسخه دارویی آنلاین و یادآور پیامکی

تست افسردگی، اضطراب، استرس

تست زیر بر مبنای مقیاس افسردگی، اضطراب و استرس DASS-42 طراحی شده است و پاسخدهی به آن حدود 15 دقیقه زمان می برد.

ثبت نام جهت دسترسی بعدی شما به نتایج آزمونهایتان است.

تهیه و تنظیم: تیم تحقیق و توسعه باشگاه اعصاب روان هیربد