ندا محمودیان

کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی ، مشاوره تحلیل روابط ، کوچ تحول فردی و سازمانی

من مشاور تحصیلی هستم و در زمینه انتخاب رشته، برنامه ریزی تحصیلی، بهبود روشهای مطالعه و راهکارهای افزایش دقت و تمرکز در مطالعه و تندخوانی می توانم به شما کمک کنم. 

تحصیلات و دوره های تخصصی

 • کارشناسی روانشناسی عمومی
 • کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی
 • دوره رفتارهای سازنده در گروه های کوچک شامل: مهارت های ارتباطی (گوش دادن انتقاد سازنده، و انتقاد پذیری ،افکار کلیشه ای و…)حل مسئله ،مدیریت بحران ،اداره جلسات  :موسسه نوآوران پارس
 • تسهیلگری : موسسه نوآوران پارس
 • ظرفیت سازی:       مرکز توانمند سازی های جامعه مدنی
 • ترویج گری:         دکتر جی جی سانفرانسیسکو -مرکز کارورزی سازمان های مردم نهاد
 • مربی گری مهارت های زندگی:          دانشگاه تهران
 • پروژه نویسی:       دکتر علیرضا تجلیلی- دکتر پدرام موسوی
 • برنامه ریزی استراتژیک:     دکتر سعید نشاط
 • تفکر سیستمی:       دکتر مشایخی – دانشگاه شریف(دانشکده مدیریت)
 • شبکه سازی:         دکتر ادوارد حسین( استاد دانشگاه نیویورک)- یونیسف
 • TOT مربی گری و تسهیلگری : دکتر پدرام موسوی
 • تحول در کسب و کار شامل:( تیپ شناسی، ابراز، حرمت کلام): موسسه خرد گاه زی نو
 • دوره تحلیل رفتار متقابل(TA) : انجمن بین المللی TA
 • مربی گری تربیت جنسی و پیش گیری از ایدز:     انجمن تنظیم خانواده ایران
 • کوچ و مربی گری: آیدین یاسمی
 •  

فعالیت ها و حوزه های تخصصی درمانی

 • مشاور تحصیلی در مدارس برتر تهران از جمله فرزانگان از سال ۸۳

 • مشاوره تخصصی در زمینه کشف استعداد، برنامه ریزی کنکور و انتخاب رشته ی تحصیلی

 • آموزش روش های موثر مطالعه

فعالیت ها آموزشی و پژوهشی

 • دانشگاه امام صادق (ع)        مخاطب شناسی و شیوه های جذب مخاطب
 • شناخت خود، شناخت دیگران، انتقاد سازنده، ابراز موثر، زبان بدن، TA
 • آسان پرداخت        کار تیمی
 • مهارت ارتباط با خود
 • تیپ شناسی MBTI
 • سازمان ملل          تسهیلگر
 • اسنوا      کار تیمی
 • سازمان ملل          برگزاری دوره های پیشگیری از ایدز
 • بهزیستی  آموزش پایش و ارزشیابی
 • پوراطب  مهارت های ارتباطی،مذاکره،کارتیمی،ابراز موثر و تفکر انتقاد،انتقاد پذیری و انتقاد سازنده،گوش دادن
 • مربی گری مهارت های زندگی           دانشگاه تهران
 • پروژه نویسی        دکتر علیرضا تجلیلی- دکتر پدرام موسوی
 • برنامه ریزی استراتژیک      دکتر سعید نشاط
 • تفکر سیستمی        دکتر مشایخی – دانشگاه شریف(دانشکده مدیریت)
 • شبکه سازی          دکتر ادوارد حسین( استاد دانشگاه نیویورک)- یونیسف
 • TOT مربی گری و تسهیلگری دکتر پدرام موسوی
 • تحول در کسب و کار،شامل:( تیپ شناسی، ابراز، حرمت کلام)          موسسه خرد گاه زی نو
 • دوره تحلیل رفتار متقابل(TA) :انجمن بین المللی TA
 • مربی گری تربیت جنسی و پیش گیری از ایدز      انجمن تنظیم خانواده ایران
 • کوچ و مربی گری  آیدین یاسمی
 •  

چرا باور داشته باشیم ؟

پایش و سنجش آنلاین نتایج درمان

نوبت دهی آنلاین

آزمون های آنلاین روانشناختی معتبر

امکان مشاوره آنلاین از طریق وب

ارتباط با درمانگران عضو باور

نسخه دارویی آنلاین و یادآور پیامکی

تست افسردگی، اضطراب، استرس

تست زیر بر مبنای مقیاس افسردگی، اضطراب و استرس DASS-42 طراحی شده است و پاسخدهی به آن حدود 15 دقیقه زمان می برد.

ثبت نام جهت دسترسی بعدی شما به نتایج آزمونهایتان است.

تهیه و تنظیم: تیم تحقیق و توسعه باشگاه اعصاب روان هیربد