دکتر کتایون رازجویان

فوق تخصص روانپزشکی کودک و نوجوان

تحصیلات و دوره های تخصصی

 • دکترای حرفه ای پزشکی (MD)، دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی 
 • تخصص روانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی 
 • فوق تخصص روانپزشکی کودک و نوجوان، دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی 
 • رتبه اول بورد تخصصی روانپزشکی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 • رتبه دوم فوق تخصص روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 • دوره یک ساله اسکالرشیپ در زمینه اختلال طیف اتیسم و خانواده درمانی ، دانشگاه تورنتو، کانادا
 • دوره یک ساله اسکالرشیپ ارزیابی بالینی بیماری های اعصاب و روان کودکان و نوجوانان، مرکز اعتیاد و سلامت روان دانشگاه تورنتو، کانادا
 • دوره آموزشی تربیت مراقبین کودکان با تاخیر تکاملی، سازمان بهداشت جهانی و وزارت بهداشت
 • دوره آموزشی تربیت Perceptor در آموزش پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 
 • دوره ارزیابی داخلی و استانداردهای پایه دوره های آموزش پزشکی، معاونت پزشکی عمومی،‌وزارت بهداشت
 • دوره نوآوری در پرورش پزشکی جامعه نگر در دانشگاه های علوم پزشکی کشور، معاونت پزشکی عمومی، وزارت بهداشت
 • دوره آموزشی طراحی الگوریتم درمانی در روانپزشکی، معاونت سلامت روان،‌وزارت بهداشت
 • دوره آموزشی مشاوره در آسیب های روانی برای مادران سرپرست خانوار، UNICEF، وزارت بهداشت
 • دوره پیشرفته مشاوره در آسیب های روانی، معاونت سلامت روان، وزارت بهداشت

فعالیت ها آموزشی و پژوهشی