زوج درمانی شناختی رفتاری

مقدمه

شاید برای برخی از افراد شنیدن این عبارت که برای بهبود روابط زن و شوهری میتوانید به یک کلینیک زوج درمانی مراجعه کنید از دادن سم به آن ها بدتر باشد! اما در واقع چنین نیست. متاسفانه در کشور ما هنوز برای خیلی از افراد مراجعه کردن به یک مشاور برای بهبود افکار و روابط یک شخص بعنوان یک بیماری تلقی می شود. در قصه شاه و پری، شاهزاده و فقیر که عاشق هم بودند و ازدواج کرده و از آن به بعد به خوشی زندگی میکنند. فرهنگ ما از این داستان و مشابهات آن بسیار زیاد دارد. در هر مورد، زمانی که ازدواج صورت میگیرد داستان تمام میشود و ما به ندرت از نوعی سازگاری که هر زوج باید در شروع زندگی آن را ایجاد کند مطلع میشویم. هنوز که هنوز است سازگاری بیشترین نقش را در زندگی زوج هایی دارد که موفق میشوند سالگرد ازدواج خود را جشن بگیرند و این مسأله در زندگی بسیاری از افرادی که ازدواج کرده اند اتفاق نمیافتد.

فرایند ارایه خدمت

هدف از زوج درمانی رفتاری – شناختی ، پذیرش عاطفی و تغییر رفتار است و دست یابی به پذیرش عاطفی از طریق رها سازی احساسات آسیب پذیر که احساس همدلی را تقویت می کنند و تغییر رفتار ، میسر می گردد که کلینیک زوج درمانی هیربد در این راه به شما کمک میکند. با مشخص نمودن مشکلات به عنوان وضعیت برونی شده ای که زوج ها به جای سرزنش همدیگر ، با همیاری از پس آن بر می آیند ، مرحله دوم اجرا می شود . این امر به زوج ها کمک می کند تا بدون تعصب و یا بی طرفی ، عوامل خاص چرخه ارتباط منفی خود را مشخص و سپس در آن مداقه کنند . برنامه های غنی سازی در حین ازدواج ، مانند ارتباط زوج ها و غنی سازی ارتباط و برنامه پیشگیری و غنی سازی ارتباط برای زوج ها موثر هستند . حضور زوج ها در این برنامه ها بخصوص برنامه هایی که اساس و پایه ی مهارتی مستحکمی دارند ، می تواند بیانگر رضایت مندی از آموزش ارتباطی ، بهبود روابط ، کیفیت ارتباط و تغییرات حاصله باشد ، به طوری که آن ها به مرور زمان قادر به تخلیه تعارضات خواهند بود . برنامه آموزش و تداوم آموزش این مدل درمانی، در حال افزایش و تأکید بر روش های CBTC هستند.

این خدمت برای چه افرادی مناسب است

با توجه به اصول رفتاری، رویکرد قوی CBTC با سنجش مشکل اصلی و وابسته های حمایتی آن آغاز می شود و به میزانی که مداخلات صورت میگیرد رفتارهای هدف و رفتارهای اصلاح شده ظاهر میشوند. مشکلات و اختلالهای درمان شده در CBTC در زمینه سوءاستفاده از مواد، بزهکاری نوجوانان، افسردگی و مسائل مرتبط به سلامت در خانواده ها و زوج به کار رفته است. در روش CBTC افسردگی به عنوان عاملی در سنجش و درمان اختلال زوج ها مشخص شده است. یافته ها نشان میدهد که نارضایتی زوج ها بر افسردگی آنها اثر میگذارد. زوج درمانی باید برای تحکیم و توسعه درمان این زوج ها به کار گرفته شود. این رویکرد از تأکید بر مشاهده درمان سوءاستفاده همسر یا افراد معتاد تا کاربرد استاندارد CBTC بر هر دو همسر به لحاظ احتساب ارتباط عمیق و سیستم های خانواده متغیر هستند. در مدلی شبیه به این و در مواردی مثل درد مزمن، اضطراب و بیماری های پزشکی از قبیل سرطان، یر مصاحبه های CBTC تأکید شده است. لیختنشتاین روشی برای کاربرد CBTC در مورد زوج هایی که فرزندان ناتوان دارند معرفی کرد.

تحصیلات و گرایش های همکاران ارایه دهنده خدمت

همکاران این حیطه معمولا روانپزشکان و روانشناسانی  هستند که پس از گذراندن دوره تحصیلی خود در روانپزشکی، دوره های پیشرفته در زمینه زوج درمانی گذرانده اند. در واقع ما در کلینیک زوج درمانی هیربد به افراد ( زن و شوهر) کمک خواهیم کرد تا بتوانند همدیگر را به خوبی شناخته و رابطه خیلی بهتر و صمیمی تری با یکدیگر داشته باشند. هرگز این تصور را نداشته باشید که اگر به یک کلینیک مشاوره برای بهبود روابط خود و همسرتان مراجعه می کنید به این معنی است که زندگی شما در مرز جدایی است. خیر. این افکار واقعا قدیمی و پوسیده هستند. مشاوران و متخصصان در کلینیک زوج درمانی یک علم فراتر از تجربیات فردی افراد برای روابط بین آن ها دارند. که به کمک این علم و دانشی که دارند می توانند مشکلات افراد را هر چند کوچک و تا هر اندازه بزرگ از نظر خود افراد شناسایی و آن ها را پیگیری و حل نمایند. به طور مثال در یک رابطه زناشویی نمیتوان فردی را که تمایلات کمتری به ایجاد رابطه دارد را به زور وادار به رابطه کرد. اما برای اینکه این فرد بتواند به رابطه با همسر خود اشتیاق نشان دهد می توان راه حل هایی را ارائه داد.