زوج درمانی سیستمیک

مقدمه

اختلاف نظر در زوج هایی که حتی زمینه فرهنگی مشابه ی داشته باشند وجود دارد، آنها در خانواده های متفاوتی بزرگ شده اند و با عادات متفاوتی زندگی کرده اند. بنابراین ممکن است در موارد عادی مانند گذاشتن اشغال در بیرون از خانه و یا موارد مهمتری مثل اینکه چه کسی مسئول چه وظیفه ای است با یکدیگر اختلاف داشته باشند. ممکن است دو نفر انتظارات متفاوتی از یک رابطه داشته باشند و برای مسائل جزئی یا مهم ارزش های متفاوتی قایل شوند. نظریه سیستم های خانواده باون در اصل توسط موری باون در دهه ۱۹۷۰ مطرح شد. بسیاری از موضوعاتی که زوج ها با آن درگیر میشوند بیشتر از آن که موضوعات شخصی باشند، سیستمی هستند یعنی یک مسئله یا مشکل در زندگی مانند دومینو بر مسائل دیگر نیز تأثیر میگذارد.  در نظریه باون، برای حل مشکل، تمرکز بر خود به جای تمرکز بر دیگران ارجحیت دارد. زمانی که به ناراحتی هایمان فکر میکنیم در تحلیل آنچه همسرانمان انجام میدهند و باعث ناراحتی مان میشوند و یا آنچه برای شادیمان انجام نمیدهند ماهر می شویم. خیلی مشکل است که ببینیم آنچه که ما خودمان انجام میدهیم موجب گیر افتادمان است. هر کسی که در خانواده زندگی میکند میداند که در تعارض اقتصادی، مردم به راحتی و با اشتیاق تغییر جهت نمیدهند و این به خاطر این نیست که اشخاص دیگری وجود دارند که دوست ندارند تغییر اتفاق بیفتد. بیشتر ما دیگران را برای تغییر کردن، تحت فشار قرار میدهیم و آنها هم سعی میکنند در همان موقعیت بمانند و تغییر نکنند. در یک زمان ممکن است شخص در پاسخ به فشارهای عاطفی تغییر کند اما این تغییرات معمولاً با ناخوشایندی و رنجش که به صورت آشکار یا پنهان بروز پیدا میکند، همراه خواهد بود.   این نظریه بر تأکید و تمرکز بر خود، شخص را به پذیرفتن قدرت به منظور به دست آوردن  “تعریف خود” تشویق میکند. اینگونه تمرکز بر تعریف خویشتن واقعی و پذیرفتن قدرت برای انجام آن، راه حل کاملی برای نقش جنسیتی اجتماعی است.

فرایند ارایه خدمت

لازم است در این جلسه زوجین (زن و شوهر) هر دو حاضر باشند. درمانگر در این نوع رواندرمانی پس از بررسی مشکلات با بررسی نوع رابطه و مشکلات موجود در رابطه به روند و سیر ایجاد اختلالات در روابط می‌پردازد و پس از تحلیل آن در صورت لزوم و صلاحدید جلسات فردی با هریک از طرفین در راستای درمان رابطه نیز خواهد داشت. در پایان انتظار میرود تغییرات عمده بر اساس نوع درمان انتخابی درمانگر، در رابطه زناشویی ایجاد گردد.

این خدمت برای چه افرادی مناسب است

درمان سیستم های خانواده باون میتواند با حضور یک عضو خانواده در اتاق درمان انجام میشود. این درمان برای زوج هایی که هر دو شاغل هستند و زن و شوهرهایی که یک زوج در مراقبت از بچه ها و انجام کارهای خانه مسئولیت برابر را نمیپذیرد هم به کار میرود.

تحصیلات و گرایش های همکاران ارایه دهنده خدمت

همکاران این حیطه معمولا روانپزشکان و روانشناسانی  هستند که پس از گذراندن دوره تحصیلی خود در روانپزشکی، دوره های پیشرفته در زمینه زوج درمانی گذرانده اند.

چرا باور داشته باشیم ؟

پایش و سنجش آنلاین نتایج درمان

نوبت دهی آنلاین

آزمون های آنلاین روانشناختی معتبر

امکان مشاوره آنلاین از طریق وب

ارتباط با درمانگران عضو باور

نسخه دارویی آنلاین و یادآور پیامکی

تست افسردگی، اضطراب، استرس

تست زیر بر مبنای مقیاس افسردگی، اضطراب و استرس DASS-42 طراحی شده است و پاسخدهی به آن حدود 15 دقیقه زمان می برد.

ثبت نام جهت دسترسی بعدی شما به نتایج آزمونهایتان است.

تهیه و تنظیم: تیم تحقیق و توسعه باشگاه اعصاب روان هیربد