نقد روانشناختی فیلم آدام Adam

اختلال اسکیزوفرنی

ویژگی های اختلال اسکیزوفرنی: اختلال اسکیزوفرنی از شایع ترین اختلالات روانشناختی که سیر مزمن همراه با تخریب زیاد دارد، ماهیت اصلی این اختلال مشخص نشده

ادامه مطلب