معرفی

 اختلال نقص توجه- بیش فعالی ،(ADHD) یک مشـکل شایع در کودکان و نوجوانان است. اغلـب کودکـان مبـتلا بـه ADHD، ملاكهای این اختلال را تـا دوران نوجـوانی حفـظ مـی کننـد. نوجوانان مبتلا به ،ADHDسطوح بـالایی از بـی تـوجهی، بیش فعالی و تکانشگـری را در مقایسـه بـا هـمسـالان خود تجربه میکنند. پرسشنامه اختلال کمبود توجه – بیش فعالی (SNAP-IV) توسط سوانسون، نولان و پلهام در سال (1981) برای سنجش اختلال کمبود توجه – بیش فعالی در نوجوانان طراحی و تدوین شده است.

جامعه هدف

نوجوانان بین ۱۲ سال تا ۱۸ سال

معیارهای مورد سنجش

این آزمون شدت اختلال در توجه و تمرکز و تکانشگری و بیش فعالی و احتمال اختلال ADHD را در نوجوانان ارزیابی می کند

نحوه اجرای آزمون

پرسشنامه الکترونیکی زیر بر مبنای نسخه چهارم پرسشنامه استاندارد اختلال کمبود توجه – بیش فعالی سوانسون و همکاران طراحی شده است و پاسخدهی به آن حدود ۱۰ دقیقه زمان می برد. پرسشنامه را می توانید در رایانه شخصی و یا تلفن همراه هوشمند خود پاسخ دهید.

نحوه تحلیل

تحلیل این آزمون به صورت خودکار توسط سامانه انجام شده و بلافاصله پاسخ پرسشنامه به شما اعلام می گردد.

منبع:

Swanson J, Nolan W, Pelham WE. (1981). The SNAP rating scale for the diagnosis of attention deficit disorder. Paper presented at the meeting of the American Psychological Association, Los Angeles.

نویسنده

دکتر آرمین هیربد

دکتر آرمین هیربد

دکترای حرفه ای پزشکی (MD)، دانشگاه علوم پزشکی تهران (۱۳۸۷-۱۳۹۵)

چرا باور داشته باشیم ؟

پایش و سنجش آنلاین نتایج درمان

نوبت دهی آنلاین

آزمون های آنلاین روانشناختی معتبر

امکان مشاوره آنلاین از طریق وب سرویس

ارتباط با درمانگران عضو باور

نسخه دارویی آنلاین و یادآور پیامکی

آزمون های روانشناختی

آخرین مقالات سایت