آزمون روانشناختی اختلال نقص توجه و بیش فعالی نوجوانان

معرفی

 اختلال نقص توجه- بیش فعالی ،(ADHD) یک مشـکل شایع در کودکان و نوجوانان است. اغلـب کودکـان مبـتلا بـه ADHD، ملاكهای این اختلال را تـا دوران نوجـوانی حفـظ مـی کننـد. نوجوانان مبتلا به ،ADHDسطوح بـالایی از بـی تـوجهی، بیش فعالی و تکانشگـری را در مقایسـه بـا هـمسـالان خود تجربه میکنند.
پرسشنامه اختلال کمبود توجه – بیش فعالی (SNAP-IV) توسط سوانسون، نولان و پلهام در سال (1981) برای سنجش اختلال کمبود توجه – بیش فعالی در نوجوانان طراحی و تدوین شده است.

جامعه هدف

نوجوانان بین ۱۲ سال تا ۱۸ سال

معیارهای مورد سنجش

این آزمون شدت اختلال در توجه و تمرکز و تکانشگری و بیش فعالی و احتمال اختلال ADHD را در نوجوانان ارزیابی می کند

نحوه اجرای آزمون

پرسشنامه الکترونیکی زیر بر مبنای نسخه چهارم پرسشنامه استاندارد اختلال کمبود توجه – بیش فعالی سوانسون و همکاران طراحی شده است و پاسخدهی به آن حدود ۱۰ دقیقه زمان می برد. پرسشنامه را می توانید در رایانه شخصی و یا تلفن همراه هوشمند خود پاسخ دهید.

نحوه تحلیل

تحلیل این آزمون به صورت خودکار توسط سامانه انجام شده و بلافاصله پاسخ پرسشنامه به شما اعلام می گردد.

 

منبع:

Swanson J, Nolan W, Pelham WE. (1981). The SNAP rating scale for the diagnosis of attention deficit disorder. Paper presented at the meeting of the American Psychological Association, Los Angeles.

5/5 - (1 امتیاز)

آزمون های روانشناختی

آخرین مقالات سایت

چرا باور داشته باشیم ؟

پایش و سنجش آنلاین نتایج درمان

نوبت دهی آنلاین

آزمون های آنلاین روانشناختی معتبر

امکان مشاوره آنلاین از طریق وب

ارتباط با درمانگران عضو باور

نسخه دارویی آنلاین و یادآور پیامکی

تست افسردگی، اضطراب، استرس

تست زیر بر مبنای مقیاس افسردگی، اضطراب و استرس DASS-42 طراحی شده است و پاسخدهی به آن حدود 15 دقیقه زمان می برد.

ثبت نام جهت دسترسی بعدی شما به نتایج آزمونهایتان است.

تهیه و تنظیم: تیم تحقیق و توسعه باشگاه اعصاب روان هیربد