آزمون روانشناختی شیدایی (مانیا و هایپومانیا)

معرفی
اختلالات خلقی که شامل اختلالات دوقطبی نوع ۱ و  نوع۲ و اختلال ادواری خو هستند، بیماری های شایع در سراسر جهان است که شیوع سالیانه آن ۱.۸ درصد و شیوع آن در تمام طول عمر ۴ درصد تخمین زده شده است.

بیشتر بیماران مبتلا به اختلال دوقطبی در اپیزود افسردگی برای درمان مراجعه می کنند و به همین دلیل، اغلب تشخیص صحیح این بیماري حدود ۱۰ سال به تعویق می افتد. این تأخیر در تشخیص اغلب نتایج نامطلوبی به همراه دارد، بیماران درمان مناسبی براي تسکین علائم دریافت نمی کنند و حتی ممکن است درمان های نامناسب سبب تشدید علائم آن ها شود.

مقیاس خود سنجی آلتمن برای شیدایی یا ASRM ، یک وسیله غربالگری مفید جهت تسهیل ارزیابی و تشخیص در بیماران با نشانه های شیدایی (مانیا یا هایپومانیا) و همچنین ارزیابی اثربخشی درمان بالینی است.

جامعه هدف

بزرگسالان

معیارهای مورد سنجش

این پرسشنامه یک ارزیابی کلی از شدت علایم مانیا یا هایپومانیا به دست می دهد.

نحوه اجرای آزمون

پرسشنامه الکترونیکی زیر بر مبنای نسخه ترجمه شده پمقیاس خود سنجی آلتمن برای شیدایی طراحی شده است و پاسخدهی به آن حدود ۵ دقیقه زمان می برد. پرسشنامه را می توانید در رایانه شخصی و یا تلفن همراه هوشمند خود پاسخ دهید.

در هر سوال ۵ جمله وجود دارد که باید جمله ای که به بهترین نحو حالات شما را در هفته قبل مشخص می کند، انتخاب کنید.

نحوه تحلیل

تحلیل این آزمون به صورت خودکار توسط سامانه انجام شده و بلافاصله پاسخ آزمون به شما اعلام می گردد.

منبع:

Altman, E. G., Hedeker, D., Peterson, J. L., & Davis, J. M. (1997). The Altman self-rating mania scale. Biological psychiatry42(10), 948-955.لق

3.7/5 - (7 امتیاز)

آزمون های روانشناختی

آخرین مقالات سایت