آزمون روانشناختی خودکشی در نوجوانان

معرفی

میزان اقدام به خودکشی در نوجوانان در سال های اخیر افزایش چشمگیری یافته است.پدیده های انتحاری مخصوصا در نوجوانان یک مشکل رو به رشد بهداشت روانی عمومی است. خودکشی نه تنها می تواند خسارت جبران ناپذیری را بر فرد و بستگان او وارد سازد بلکه به عنوان یکی از علائم آسیب شناسی اجتماعی و طبق نظر عده ای از کارشناسان، گسستگی و عدم توحید زندگی جمعی را به ما هشدار می دهد.این پرسشنامه ۱۳ سوال دارد و توسط کیت اولسن طراحی شده است. هدف اصلی آن ارزیابی میزان تمایل یا احتمالی خودکشی در نوجوانان است

جامعه هدف
نوجوانان 

معیارهای مورد سنجش
این پرسشنامه یک ارزیابی کلی از تمایل به خودکشی در شما به دست می دهد.

نحوه اجرای آزمون
پرسشنامه الکترونیکی زیر بر مبنای نسخه ترجمه شده پرسشنامه خودکشی در نوجوانان طراحی شده است و پاسخدهی به آن حدود 5 دقیقه زمان می برد. پرسشنامه را می توانید در رایانه شخصی و یا تلفن همراه هوشمند خود پاسخ دهید.

لطفا به هریک از جملات با استفاده از مقیاس زیر پاسخ گویید. اولین پاسخی که به نظرتان می‌رسد را علامت بزنید. جواب درست یا غلطی وجود ندارد و هرجمله برای هر فردی ممکن است معنای متفاوتی داشته باشد. 

نحوه تحلیل
تحلیل این آزمون به صورت خودکار توسط سامانه انجام شده و بلافاصله پاسخ پرسشنامه به شما اعلام می گردد.

منبع:

G.Keith Olson, Counseling Teenagers ,Loveland, COL Group Books, (1984), p. 376

 
1/5 - (1 امتیاز)

آزمون های روانشناختی

آخرین مقالات سایت

چرا باور داشته باشیم ؟

پایش و سنجش آنلاین نتایج درمان

نوبت دهی آنلاین

آزمون های آنلاین روانشناختی معتبر

امکان مشاوره آنلاین از طریق وب

ارتباط با درمانگران عضو باور

نسخه دارویی آنلاین و یادآور پیامکی

تست افسردگی، اضطراب، استرس

تست زیر بر مبنای مقیاس افسردگی، اضطراب و استرس DASS-42 طراحی شده است و پاسخدهی به آن حدود 15 دقیقه زمان می برد.

ثبت نام جهت دسترسی بعدی شما به نتایج آزمونهایتان است.

تهیه و تنظیم: تیم تحقیق و توسعه باشگاه اعصاب روان هیربد