اختلال ادواری خو

اختلال ادواری یا اختلال ادواری خو (سیکلوتایمی)

 Cyclothymic Disorder

اختلال ادواری خو با وجود چند دوره همراه با نشانه های هیپومانیک و افسردگی مشخص می شود که به مدت ۲ سال و در کودکان به مدت یک سال می باشد. افراد مبتلا در این مدت، دوره ها را نه به صورت کامل و در نیمی از مواقع داشته اند و بیشتر از ۲ ماه بدون نشانه ها نبوده اند. در این اختلال هرگز نشانه های کامل برای تشخیص وجود دوره های مانیک، هیپومانیک و افسردگی وجود نخواهد داشت. این اختلال در جنبه های اجتماعی و شغلی افراد مبتلا ناراحتی قابل ملاحظه بالینی ایجاد می کند. در نتیجه ی دوره های طولانی تغییرات خلقی متناوب و اغلب غیر قابل پیش بینی ممکن است این اختلال ایجاد شود.

ملاک های DSM5 برای اختلال ادواری (سیکلوتایمی)

A. برای مدت حداقل دوسال( در کودکان و نوجوانان حداقل یکسال) دوره های متعددی از علائم هیپومانیا(که هیچگاه ملاک کامل یک دورۀ هپومانیا را نداشته اند) و دوره های متعدد علائم افسردگی (که هیچگاه ملاک های یک دوره افسردگی اساسی را نداشته اند) بروز میکند.
B. در حین دورۀ دوساله فوق(در کودکان و نوجوانان یک سال) مجموع دوره های افسردگی و هیپومانیا حداقل نصف این مدت را در برمی گیرند و هیچگاه فرد بیشتر از دو ماه متوالی بدون علامت نبوده است.
C. ملاک های تشخیصی دورۀ افسردگی اساسی، مانیا یا هیپومانیا هیچگاه وجود نداشته است.
D. علائم موجود در ملاک A توسط اختلال های طیف اسکیزوفرنی و هذیانی یا سایر اختلالات معین یا نامعین طیف اسکیزوفرنی و اختلالات مرتبط بهتر توجیه نمی شود.
E. علائم موجود ناشی از اثرات فیزیولوژیک یک ماده(مانند دارو، ماده سوء مصرفی) یا یک بیماری طبی دیگر(مانند پرکاری تیروئید) ایجاد نشده است.
علائم سبب ناراحتی بالینی قابل توجه یا افت کارکرد شغلی اجتماعی یا سایر جنبه های مهم کاری فرد شده اند. (انجمن روانپزشکی آمریکا،۲۰۱۳؛ فرزین رضاعی و همکاران، ۱۳۹۳).

ویژگی های تشخیصی اختلال ادواری

اگر کسی که دچار خلق ادواری است بعداً ( یعنی بعد از دوسال نخست در بالغین و یک سال در کودکان و نوجوانان) دچار حملات افسردگی اساسی، مانیا یا هیپومانیا گردد، تشخیص وی به ترتیب به اختلال افسردگی اساسی، اختلال دوقطبی I یا سایر اختلالات معین و یا نامعین دو قطبی و اختلالات مرتبط تبدیل می شود و اختلال خلق ادواری برای همیشه کنار گذاشته می شود.

همه گیری شناسی اختلال خلق ادواری

شیوع طول عمر اختلال خلق ادواری حدود ۱-۴/.٪ برآورد شده است.به نظر می رسد شیوع آن در جمعیت عادی بین زن و مرد تفاوتی داشته باشد.
بروز وسیر
اختلال خلق ادواری معمولا در نوجوانی یا اوایل بزرگسالی شروع می شود و گاهی آن را به عنوان یک استعداد سرشتی به سایر اختلالات خلقی در نظر می گیرند. شروع آن اغلب تدریجی و سیر آن مستمر است. میانگین سن ابتلا به خلق ادواری در کودکان حدود ۵/ ۶سالگی است.
عوامل خطر ساز و عوامل مربوط به پیش آگهی
ژنتیک و فیزیولوژیک: اختلال افسردگی اساسی، اختلال دوقطبیI و دو قطبی II در بستگان زیستی درجه یک افراد مبتلا شایع تر از جمعیت عادی است.

تشخیص افتراقی اختلال ادواری

اختلال دوقطبی و سایر اختلالات مرتبط ناشی از یک بیماری طبی( مانند پرکاری تیروئید) و اختلال افسردگی ناشی از یک بیماری طبی دیگر.
اختلال دوقطبی و اختلالات مرتبط ناشی از دارو/ مواد و اختلال افسردگی ناشی از مواد/ دارو: افتراق دو اختلال مذکور از اختلال خلق ادواری بر مبنای قضاوتی است که در مورد رابطۀ سببی اثرات دارو/ مواد( به خصوص محرک ها) و بروز علائم خلقی صورت می گیرد. نوسانات وتغییرات مکرر خلقی که شبیه اختلال خلق ادواری هستند معمولا به دنبال قطع مصرف دارو/مواد برطرف می شود.
اختلال دوقطبیI همراه تند چرخی و اختلال دوقطبیII همراه تند چرخی: بنا بر تعریف در اختلال خلق ادواری (اختلال ادواری) ملاک های تشخیصی حملات تشخیصی حملات افسردگی اساسی، مانیا یا هیپومانیا هرگز وجود نداشته است در حالی که در اختلالات دوقطبی I,II همراه تندچرخی باید ملاک های تشخیصی حملات فوق به طور کامل وجود داشته باشند.
اختلال شحصیت مرزی: تغییرات بارز خلقی که شبیه اختلال خلق ادواری است در اختلال شخصیت مرزی شایع است. اگر ملاک های تشخیصی هر دو اختلال کامل است باید هر دو تشخیص اختلال خلق ادواری و شخصیت مرزی ثبت گردد.
هم ابتلایی: اختلال مرتبط با مواد و اختلالات خواب در بیماران مبتلا به اختلال خلق ادواری شایع است. اغلب کودکان دچار هم ابتلایی با بیماری های روانشناختی به خصوص ADHD هستند.

درمان اختلال ادواری خو

درمان رفتاری شناختی (تمرکز بر روی تغییر افکار و باورهای منفی با افکار مثبت، تکنیک های مدیریت استرس، شناسایی نقاطی که موجب بروز آن می شود.)

درمان رفتاری دیالکتیکی (آموزش آگاهی، تحمل درد و ناراحتی، و تنظیم هیجانات)

درمان بین فردی و ریتم شناسی اجتماعی (تمرکز بر تثبیت ریتم های روزانه – به خصوص در خواب، بیدار شدن و خوردن غذا، روال ها نشان دهنده کمک به تثبیت روانشناختیه است.)

دارو درمانی

منبع: 

  1. راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانشناختی ویرایش ۵, DSM-۵
  2. خلاصۀ روان پزشکی کاپلان و سادوک بر اساس DSM-5
  3. وبسایت فکر بنیان

 

لطفا امتیاز دهید

آزمون های روانشناختی

آخرین مقالات سایت

چرا باور داشته باشیم ؟

پایش و سنجش آنلاین نتایج درمان

نوبت دهی آنلاین

آزمون های آنلاین روانشناختی معتبر

امکان مشاوره آنلاین از طریق وب

ارتباط با درمانگران عضو باور

نسخه دارویی آنلاین و یادآور پیامکی

تست افسردگی، اضطراب، استرس

تست زیر بر مبنای مقیاس افسردگی، اضطراب و استرس DASS-42 طراحی شده است و پاسخدهی به آن حدود 15 دقیقه زمان می برد.

ثبت نام جهت دسترسی بعدی شما به نتایج آزمونهایتان است.

تهیه و تنظیم: تیم تحقیق و توسعه باشگاه اعصاب روان هیربد