آزمون روانشناختی کودک آزاری

معرفی

کودک آزاری عبارت است از هر گونه بدرفتاری فیزیکی و یا عاطفی، سواستفاده جنسی، غفلت یا رفتار همراه با بی‌توجهی یا استثمار تجاری یا سایر انواع استثمار، که منجر به آسیب واقعی یا احتمالی به سلامت، بقا، رشد یا کرامت کودک در زمینهٔ روابط یا مسئولیت، اعتماد یا قدرت شود.

طفولیت دوران رشد و شکل‌گیری شخصیت است. هر نوع کودک آزاری در این سال‌های حساس و مهم به رشد و سلامت کودکان صدمات جدی وارد می‌کند.

پرسشنامه کودک آزاری (مقیاس خودگزارشی) دارای 25 سوال بوده و هدف آن ارزیابی خودگزارشی کودک آزاری از ابعاد مختلف (کودک آزاری جسمی، کودک آزاری جنسی، غفلت یا بی توجهی، سوء تغذیه و کودک آزاری عاطفی)  است.

جامعه هدف

افراد بزرگسال

معیارهای مورد سنجش

این آزمون غربالگری میزان کودک آزاری از ابعاد مختلف (کودک آزاری جسمی، کودک آزاری جنسی، غفلت یا بی توجهی، سوء تغذیه و کودک آزاری عاطفی) را می سنجد.

نحوه اجرای آزمون

پرسشنامه الکترونیکی زیر بر مبنای پرسشنامه کودک آزاری طراحی شده است و پاسخدهی به آن حدود ۱۰ دقیقه زمان می برد. پرسشنامه را می توانید در رایانه شخصی و یا تلفن همراه هوشمند خود پاسخ دهید.

نحوه تحلیل

تحلیل این آزمون به صورت خودکار توسط سامانه انجام شده و بلافاصله پاسخ پرسشنامه به شما اعلام می گردد.

منبع:

نوربخش، محمدرضا، (1391)، بررسی رابطه کودک آزاری و پرخاشگری در جوانان و نوجوانان غیردانشجوی شهرستان ماکو، پایان نامه کارشناسی ، دانشگاه آزاد اسلامی، گروه روانشناسی.

 
لطفا امتیاز دهید

آزمون های روانشناختی

آخرین مقالات سایت