پاندمی ‌COVID-19

برخی از راهکارهای مقابله با استرس پاندمی ‌COVID-19 مؤثرتر از سایر راهکارها است. براساس تحقیقات اخیر منتشر شده در مجله روانشناس آمریکایی، “نوسازی مجدد مثبت”، “دین” و “پذیرش” به عنوان راههای بهتری برای حفظ چشم انداز مثبت در برابر پاندمی ‌COVID-19 نسبت به سایر راهکارهای مقابله‌ای مانند “بیرون ریختن”، “استفاده از قرص اعصاب یا کمک گرفتن از روانپزشک ” و “برنامه ریزی” شناخته شده‌اند.

برای آشنایی با راهکارهای مؤثر مقابله با استرس ناشی از پاندمی  در ادامه مطلب با کلینیک اعصاب و روان هیربد همراه باشید.

اما این قسمت تنها نیمی‌از داستان است. تیم محققان به سرپرستی‌هانس زاخر (Hannes Zacher) از دانشگاه لایپزیگ نیز ذهنیت‌ها یا “ارزیابی‌ها” را با استفاده از مفهوم همه گیری و چگونگی ارتباط مثبت یا منفی آنها با بهزیستی روانشناختی مورد بررسی قرار دادند.

محققان 979 بزرگسال آلمانی را ارزیابی کردند که یکی از شش نوع ارزیابی را شامل می‌شود: ارزیابی ” کنترل پذیری توسط خود”، ارزیابی ” کنترل پذیری توسط دیگران “، ارزیابی “غیرقابل کنترل”، ارزیابی “تهدید”، ارزیابی “چالش” و ارزیابی “محوریت”.

پاندمی ‌COVID-19

در ادامه تعاریف هر نوع ارزیابی و چگونگی ارتباط آنها با رضایت از زندگی در طول بیماری پاندمی ‌COVID-19 ارائه شده است.

  • ارزیابی کنترل پذیری توسط خود شخص، این دیدگاه را توصیف می‌کند که وضعیت ایجاد شده توسط بیماری همه گیر تا حد زیادی از طریق انتخاب‌ها و اقدامات شخص قابل کنترل است. برخی روانشناسان از این قابلیت به عنوان داشتن “مکان کنترل داخلی” یا این باور که شما می‌توانید آینده خود را کنترل کنید، یاد می‌کند. افرادی که این ارزیابی را تأیید می‌کنند بیشتر اعتقاد دارند که اقدامات پیشگیرانه مانند زدن ماسک یا شستن دست‌ها به طور مکرر در جلوگیری از انتشار ویروس مؤثر است. محققان دریافتند که این ارزیابی با سطح بالاتری از رضایت از زندگی در طول پاندمی ‌COVID-19 همراه است.
  • ارزیابی کنترل پذیری توسط دیگران، این دیدگاه را توصیف می‌کند که فرد می‌تواند به دیگران وابسته باشد تا به مدیریت وضعیتی استرس زا کمک کند. در مورد کرونا ویروس، ممکن است این عقیده مستلزم این باشد که یک جامعه، دولت یا حتی یک موجود معنوی می‌توانند روند شیوع بیماری را به طور مؤثر مدیریت و کنترل کنند. محققان همچنین دریافتند که این نوع ارزیابی با اقدامات رضایت از زندگی در حین شیوع همراه است.
  • ارزیابی غیرقابل کنترل، این دیدگاه است که هیچ چیز نمی‌تواند باعث کند شدن یا جلوگیری از شیوع پاندمی ‌COVID-19 شود. باز هم، برخی روانشناسان از از این قابلیت به عنوان داشتن “منبع کنترل بیرونی”، یا این عقیده که آینده شما محصول شرایط و موقعیتی فراتر از کنترل شما است، می‌نامند. با کمال تعجب، این نوع ارزیابی با اقدامات بهزیستی ارتباط معنی داری نداشت.
  • ارزیابی تهدید، به گفته محققان این باور را توصیف می‌کند که “کسی از منابع شخصی کافی برای مقابله با وقایع جاری برخوردار نیست و بنابراین، خود را در معرض خطر آسیب یا ضرر می‌داند.” محققان دریافتند که این ارزیابی در ارتباط با حال خوب کم در طول بیماری پاندمی ‌COVID-19 است.
  • ارزیابی چالشی این دیدگاه را توصیف می‌کند که فرد از منابع کافی برای مقابله با حوادث دشوار برخوردار است و می‌تواند “هنگام تحریک انرژی جسمی‌و روانی” به دستاوردهای شخصی یا رشد شخصی دست یابد. ” محققان دریافتند که این موضوع مربوط به حالات مثبت عاطفی در طول پاندمی ‌COVID-19 است.
  • سرانجام ارزیابی محوریت، این دیدگاه را توصیف می‌کند که فرد  وقایع را “به عنوان نتیجه زندگی خود و مهم برای رفاه شخصی خود” درک می‌کند. روانشناسان مانند ارزیابی تهدید، این نوع ارزیابی را با پایین بودن سطح رضایت از زندگی و بالاتر بودن تأثیر منفی همراه دانستند.

پاندمی ‌COVID-19

خوب معنی همه بحث‌های بالا چیست؟ در حالی که محققان نمی‌توانند توضیحات احتمالی مربوط به ارتباطات بین هر نوع ارزیابی و بهزیستی را نشان دهند، نتایج حاکی از آن است که برخی ممکن است برای غلبه بر استرس و نگرانی ناشی از پاندمی ‌COVID-19 بهتر از سایرین باشند. اعتقاد داشتن تا حد زیادی تحت کنترل شماست، اما کنترل توسط دیگران و یا دیدن پاندمی ‌به عنوان چالشی که باید بر آن غلبه کنید می‌تواند روشهای نسبتاً مفیدی برای تفکر درباره جهان در این زمان دشوار و نامشخص باشد.

منبع: psychologytoday

نویسنده

دکتر سارا کلهری

دکتر سارا کلهری

رواندرمانگر بزرگسال با رویکرد شناختی رفتاری (CBT) و ISTDP من دکتری تخصصی روانشناسی، رواندرمانگر بزرگسال با رویکرد شناختی رفتاری (CBT) و ISTDP هستم. در زمینه های وسواس، اختلالات اضطرابی و مشکلات خلقی هیجانی می توانم به شما کمک کنم.

چرا باور داشته باشیم ؟

پایش و سنجش آنلاین نتایج درمان

نوبت دهی آنلاین

آزمون های آنلاین روانشناختی معتبر

امکان مشاوره آنلاین از طریق وب سرویس

ارتباط با درمانگران عضو باور

نسخه دارویی آنلاین و یادآور پیامکی

آزمون های روانشناختی

آخرین مقالات سایت