آزمون روانشناختی سنجش وسوسه

معرفی

هدف از این پرسشنامه، خودسنجی افکار وسوسه انگیز در گرایش به مواد می باشد.

این پرسشنامه، یک مقیاس خودسنجی است که باورهای مربوط به وسوسه مواد را می سنجد. این پرسشنامه دارای 20 ماده است که هر کدام در یک مقیاس 1-7 درجه ای (از کاملاً مخالف (1) تا کاملاً موافق (7)) نمره گذار ی می شود (بک، 1993).

جامعه هدف:

بزرگسالان

معیارهای مورد سنجش
این پرسشنامه یک ارزیابی کلی از شدت عقاید وسوسه انگیز در مورد مصرف مواد به دست می دهد.

نحوه اجرای آزمون
پرسشنامه الکترونیکی زیر بر مبنای نسخه ترجمه شده آزمون عقاید وسوسه انگیز طراحی شده است و پاسخدهی به آن حدود 5 دقیقه زمان می برد. پرسشنامه را می توانید در رایانه شخصی و یا تلفن همراه هوشمند خود پاسخ دهید.

لطفاً جملات زیر را بخوانید و درجه بندی نمایید که تا چه اندازه با هر کدام موافق یا مخالف هستید. لازم به ذکر است که منظور از هوس در این پرسشنامه میل و وسوسه برای مصرف مواد می باشد.

نحوه تحلیل
تحلیل این آزمون به صورت خودکار توسط سامانه انجام شده و بلافاصله پاسخ پرسشنامه به شما اعلام می گردد.

منبع

Chang, Chun-Wei, Chun-Wei Huang, Wei-Hsin Wu, Bo-En Wang, Yi-Lien Liu, Hsi-Che
Shen and Tony Szu-Hsien Lee (1122). Psychometric properties of the Chinese craving
beliefs questionnaire for heroin abusers in methadone treatment. BMC Psychiatry 1122 ,
doi:214226812.02-1..X-22-93

لطفا امتیاز دهید

آزمون های روانشناختی

آخرین مقالات سایت