فایل بندی و نظم

مستندات و زمان تان را مدیریت کنید

آیا تا به حال شده که شخصی که از شما سوالی دارد را منتظر بگذارید در حالی که به دنبال یک سند مهم می گردید آن هم در میان توده ایی کاغذ انباشته شده روی میزتان؟

با کلینیک اعصاب و روان هیربد همراه باشید.

اگر اینگونه ست، احتمال دارد که آن شخص نظر خوبی نسبت به شما نداشته باشند چرا که در برخوردی مهم او را مایوس کردید و کمکی نکرده اید.

فایل

و اگر شغل شما به گونه ایی ست که باید به دیگران کمک کنید چه میزان از وقت دیگران را هدر می دهید اگر نتوانید مستندات و کاغذ های مورد نیاز شان را پیدا کنید هنگامی که به آنها نیاز دارید؟

اگربه شکل موثری فایل بندی کنید -اگرچه ممکن است کسل کننده به نظر برسد- می تواند بسیار اثر بخش باشد -هنگامی که درخواست می شود -شما لبخند خواهید زد، به راحتی به سیستم منظم فایل بندی دسترسی دارید، خیلی سریع سند مورد نظر را پیدا می کنید و به سرعت جواب خواهید داد.

منبع: mindtools.com

آدرس در سعادت آباد غرب تهران

نشانی :سعادت آباد، بلوار دریا، بین خیابان شفق و مطهری جنوبی، پلاک ۱۰۶، ساختمان ساحل، طبقه سوم

تلفن:
۰۲۱ ۸۶ ۱۲۷ ۱۲۶
۰۲۱ ۸۶ ۱۲۷ ۱۵۷
۰۲۱ ۸۸ ۵۸۴ ۵۰۸