آزمون روانشناختی هوش هیجانی

معرفی
بار- ان ( 1996 نقل از بار – ان و پارکر 2000 ) مفهوم بهره هیجانی را که به وسیله مجموعه وسیعی از رگه
هاي مختلف،مانند خود آگاهی هیجانی،خود شکوفایی،خوش بینی،استقلال ،حل مسئله،مسئولیت اجتماعی،
تحلیل تنیدگی و احساس خوشبختی سنجیده می شود، مطرح کرد.این مولف ،هوش هیجانی را به عنوان
مجموعه اي از ظرفیت ها، باورها،مهارتهاي غیر شناختی دانست که توانایی هاي فرد را در برخورد موفقیت
آمیز با مقتضیات و فشارهاي محیطی بالا می برد.

جامعه هدف
افراد بالای 18 سال

معیارهای مورد سنجش
این آزمون برآوردی از میزان هوش هیجانی می دهد

نحوه اجرای آزمون

پرسشنامه الکترونیکی زیر بر مبنای هوش هیجانی بار-ان طراحی شده است و پاسخدهی به آن حدود 30 دقیقه زمان می برد. پرسشنامه را می توانید در رایانه شخصی و یا تلفن همراه هوشمند خود در رابطه با خود پاسخ دهید.

نحوه تحلیل

تحلیل این آزمون به صورت خودکار توسط سامانه انجام شده و بلافاصله پاسخ پرسشنامه به شما اعلام می گردد.

منبع:

Bar-On, R. (2004). The Bar-On Emotional Quotient Inventory (EQ-i): Rationale, description and psychometric properties. In G. Geher (Ed.), Measuring emotional intelligence: Common ground and controversy. Hauppauge, NY: Nova Science

 
4/5 - (2 امتیاز)

آزمون های روانشناختی

آخرین مقالات سایت

چرا باور داشته باشیم ؟

پایش و سنجش آنلاین نتایج درمان

نوبت دهی آنلاین

آزمون های آنلاین روانشناختی معتبر

امکان مشاوره آنلاین از طریق وب

ارتباط با درمانگران عضو باور

نسخه دارویی آنلاین و یادآور پیامکی

تست افسردگی، اضطراب، استرس

تست زیر بر مبنای مقیاس افسردگی، اضطراب و استرس DASS-42 طراحی شده است و پاسخدهی به آن حدود 15 دقیقه زمان می برد.

ثبت نام جهت دسترسی بعدی شما به نتایج آزمونهایتان است.

تهیه و تنظیم: تیم تحقیق و توسعه باشگاه اعصاب روان هیربد