آزمون روانشناختی هوش هیجانی

معرفی
بار- ان ( 1996 نقل از بار – ان و پارکر 2000 ) مفهوم بهره هیجانی را که به وسیله مجموعه وسیعی از رگه
هاي مختلف،مانند خود آگاهی هیجانی،خود شکوفایی،خوش بینی،استقلال ،حل مسئله،مسئولیت اجتماعی،
تحلیل تنیدگی و احساس خوشبختی سنجیده می شود، مطرح کرد.این مولف ،هوش هیجانی را به عنوان
مجموعه اي از ظرفیت ها، باورها،مهارتهاي غیر شناختی دانست که توانایی هاي فرد را در برخورد موفقیت
آمیز با مقتضیات و فشارهاي محیطی بالا می برد.

جامعه هدف
افراد بالای 18 سال

معیارهای مورد سنجش
این آزمون برآوردی از میزان هوش هیجانی می دهد

نحوه اجرای آزمون

پرسشنامه الکترونیکی زیر بر مبنای هوش هیجانی بار-ان طراحی شده است و پاسخدهی به آن حدود 30 دقیقه زمان می برد. پرسشنامه را می توانید در رایانه شخصی و یا تلفن همراه هوشمند خود در رابطه با خود پاسخ دهید.

نحوه تحلیل

تحلیل این آزمون به صورت خودکار توسط سامانه انجام شده و بلافاصله پاسخ پرسشنامه به شما اعلام می گردد.

منبع:

Bar-On, R. (2004). The Bar-On Emotional Quotient Inventory (EQ-i): Rationale, description and psychometric properties. In G. Geher (Ed.), Measuring emotional intelligence: Common ground and controversy. Hauppauge, NY: Nova Science

 
4/5 - (2 امتیاز)

آزمون های روانشناختی

آخرین مقالات سایت