پرسشنامه سلامت عمومی

پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ-28)  یک ابزار غربالگری برای شناسایی علایم جسمی، اضطراب و بی‌خوابی، اختلال عملکرد اجتماعی و افسردگی شدید در جمعیت عمومی است.

این پرسشنامه که توسط گلدبرگ در سال 1978 ساخته شده، از جمله شناخته شده ترین ابزارهای غربالگری اختلالات سلامت روان است.

 این فرم برای تمام سنین (به جز کودکان) مناسب است و وضعیت فعلی پاسخ‌دهنده را ارزیابی می‌کند.

روان پزشکان فردی را از نظر روانشناختی سالم می دانند که تعادلی میان رفتارها و کنترل او در مواجهه با مشکلات اجتماعی وجود داشته باشد. از این دیدگاه انسان و رفتارهای او در مجموع یک دستگاه در نظر گرفته می شود که براساس کیفیات تأثیر و تأثر متقابل عمل می کند. با این نگاه ملاحظه می شود که چگونه عوامل متنوع زیستی انسان بر عوامل روانشناختی ـ اجتماعی و سلامت روان او اثر گذاشته و یا برعکس از آن اثر می پذیرد. فرد دارای سلامت روان به راحتی می تواند با استرس ها و فشارهای روزمره مقابله کند و  این سبب موفقیت بیشتر در زندگی تحصیلی و شغلی خواهد شد.

پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ-28)

یک ابزار غربالگری برای شناسایی علایم جسمی، اضطراب و بی‌خوابی، اختلال عملکرد اجتماعی و افسردگی شدید در جمعیت عمومی است. این پرسشنامه که توسط گلدبرگ در سال 1978 ساخته شده، از جمله شناخته شده ترین ابزارهای غربالگری اختلالات سلامت روان است. این فرم برای تمام سنین (به جز کودکان) مناسب است و وضعیت فعلی پاسخ‌دهنده را ارزیابی می‌کند.

این آزمون برای افراد با بیماری های مزمن که فرد ممکن است یک نشانه را برای مدت‌زمان طولانی تجربه کرده باشد، مناسب نیست. بلکه این آزمون به تغییرات اخیر سلامت روان فرد و عملکرد اخیر حساس است.

معیارهای مورد سنجش

این پرسشنامه یک ارزیابی کلی از علایم جسمی، اضطراب و بی‌خوابی، اختلال عملکرد اجتماعی و افسردگی شدید فراهم می سازد.

۱)مقیاس نشانه های جسمانی: نمایانگر احساس افراد نسبت به وضع سلامت خود ،احساس خستگی آنها همراه با نشانه های جسمانی است

۲) نشانه های اضطرابی واختلال خواب : نماینگر مواردی است که با بیخوابی و اضطراب مرتبط اند.

۳) کارکرد اجتماعی: توانایی افراد را در رابطه با  عملکرد حرفه ای و کنار آمدن با موقعیتهای متداول زندگی روزمره میسنجد.

۴)نشانگان افسردگی: نمایانگر افسردگی وخیم و گرایش به خودکشی است.

نحوه اجرای آزمون

پرسشنامه الکترونیکی زیر بر مبنای پرسشنامه Goldberg طراحی شده است و پاسخدهی به آن حدود 10 دقیقه زمان می برد. پرسشنامه را می توانید در رایانه شخصی و یا تلفن همراه هوشمند خود پاسخ دهید. لطفاً در تمامی سؤالات، پاسخی را که فکر می کنید با وضع شما  در طی یک ماه اخیر (و نه مشکلات و ناراحتی های گذشته) بیشتر مطابقت دارد مشخص کنید. لطفا به خاطر داشته باشید که این آزمون تنها یک آزمون غربالگری است و هدف از آن بررسی سطح سلامت روان شما در حال حاضر می باشد.

نحوه تحلیل تست سلامت عمومی

تحلیل این آزمون به صورت خودکار توسط سامانه انجام شده و بلافاصله پاسخ پرسشنامه به شما اعلام می گردد.

فــرم ۲۸ ســؤالی پرسشــنامه ســلامت روانــی توســط گلدبرگ و هیلر (۱۹۷۹؛ به نقل از تقـوی )، از طریـق اجرای روش تحلیل عاملی بر روی فـرم بلنـد آن طراحـی شده است.

سؤال های این پرسشـنامه بـه بررسـی وضـعیت روانشناختی فرد در یک ماهه اخیر می پردازد و شامل نشانه هـا یی مانند افکار و احساسات نابهنجار و جنبه هایی از رفتار قابل مشاهده است که بر موقعیت اینجـا و اکنـون تأکیـد دارد.

تحلیل این آزمون به صورت خودکار توسط سامانه انجام شده و بلافاصله پاسخ پرسشنامه به شما اعلام می گردد.

 منبع:

Goldberg, David; Hillier, Valerie (1979). “A scaled version of the General Health Questionnaire”. Psychological Medicine. Cambridge Univ Press. 9 (01): 139–145

4/5 - (1 امتیاز)

آزمون های روانشناختی

آخرین مقالات سایت

چرا باور داشته باشیم ؟

پایش و سنجش آنلاین نتایج درمان

نوبت دهی آنلاین

آزمون های آنلاین روانشناختی معتبر

امکان مشاوره آنلاین از طریق وب

ارتباط با درمانگران عضو باور

نسخه دارویی آنلاین و یادآور پیامکی

تست افسردگی، اضطراب، استرس

تست زیر بر مبنای مقیاس افسردگی، اضطراب و استرس DASS-42 طراحی شده است و پاسخدهی به آن حدود 15 دقیقه زمان می برد.

ثبت نام جهت دسترسی بعدی شما به نتایج آزمونهایتان است.

تهیه و تنظیم: تیم تحقیق و توسعه باشگاه اعصاب روان هیربد