آزمون روانشناختی نگرش منفی به مشکل

معرفی

افراد در مواجهه با مشکلات زندگی روزمره شان (مثل بیماری، کمبود وقت، تعارض با اطرافیان و …)، واکنش های مختلفی نشان می دهند.

اشخاصی كه رويـكردی منفی نسبت به مشكل دارنـد، مشكلات را تهديدكننده، ادراك ميكنند و به هنگام مواجهه با موقعيتهای مشكل ساز دچار احساس ناكامی می شوند و به نتايج كوششهای خودشان در حل مسأله بی اعتماد ميگردند.

این پرسشنامه توسط رابی چاوود و داگاس (2005) در قالب 12 سوال برای سنجش نگرش افراد نسبت به مشکل طراحی شده است.

جامعه هدف

افراد بالای ۱۸ سال

معیارهای مورد سنجش

این پرسشنامه برای سنجش نگرش افراد نسبت به مشکل  ساخته‌شده است.

نحوه اجرای آزمون

پرسشنامه الکترونیکی زیر بر مبنای پرسشنامه جهت گيری منفی به مشکل  (Negative Problem Orientation questionnaire) یا NPOQ طراحی شده است و پاسخدهی به آن حدود ۵ دقیقه زمان می برد. پرسشنامه را می توانید در رایانه شخصی و یا تلفن همراه هوشمند خود پاسخ دهید.

لطفاً با استفاده از مقیاس زیر، مشخص کنید هر یک از موارد زیر تا چه حدی با روش واکنش یا تفکر شما در زمانی که با مشکل مواجه شده اید، مطابقت دارد.

نحوه تحلیل

تحلیل این آزمون به صورت خودکار توسط سامانه انجام شده و بلافاصله پاسخ پرسشنامه به شما اعلام می گردد.

منبع:

 Robichaud, M. Dugas, M.J. (2005). Negative Problem Orientation (part II): Psychometric Properties of a New Measure, Behaviour Research and Therapy, 43, 39-401.

5/5 - (1 امتیاز)

آزمون های روانشناختی

آخرین مقالات سایت