آزمون روانشناختی اختلال استرس پس از سانحه

معرفی

اختلال استرس پس از حادثه (PTSD) یک اختلال روانشناختی است که به طور بالقوه به دنبال یک اتفاق تهدید کننده زندگی که فرد تجربه کرده یا شاهد آن بوده است اتفاق میافتد.

علائم حاصل از PTSD به سه دسته تقسیم میشوند؛ ۱) تجسم مجدد حادثه به صورت رؤیا، یادآوری گذشته، و افکار ناراحت کننده 2) اجتناب از شرایطی که حادثه را برای فرد یادآوری میکند 3) تحریک بیش از اندازه که با علائمی نظیر مشکلات خواب و تمرکز، تحریک پذیری، گوش به زنگ بودن در حد افراط، ازجا پریدن مشخص میشود.

پرسشنامه اختلال استرس پس از ضربه (PCL) یک مقیاس خودگزارش دهی است که برای ارزیابی میزان اختلال و غربال کردن این بیماری از افراد عادی و سایر بیماران به عنوان یک ابزار کمک تشخیصی به کار می‌رود. این فهرست به وسیله ویدرز، لیتز، هرمن، هوسکا و کین در سال ۱۹۹۳ طراحی شد.

جامعه هدف

افراد بالای ۱۸ سال

معیارهای مورد سنجش

این پرسشنامه یک ارزیابی کلی از وجود و شدت اختلال استرس پس از حادثه به دست می دهد.

نحوه اجرای آزمون

پرسشنامه الکترونیکی زیر بر مبنای نسخه ترجمه شده فهرست اختلال استرس پس از سانحه طراحی شده است و پاسخدهی به آن حدود 10 دقیقه زمان می برد. پرسشنامه را می توانید در رایانه شخصی و یا تلفن همراه هوشمند خود پاسخ دهید.

در این پرسشنامه ۱۷ سوال در رابطه با  مسائل و مشکلاتی آورده شده است که مردم در واکنش به موقعیتهای استرسزا از خود بروز میدهند. لذا خواهشمند است هر یک از جملات زیر را به دقت بخوانید و اگر هریک از آنها در ماه گذشته براي شما پیش آمده است، میزان شدت آن را مشخص نمایید

نحوه تحلیل

تحلیل این آزمون به صورت خودکار توسط سامانه انجام شده و بلافاصله پاسخ پرسشنامه به شما اعلام می گردد.

منبع:

1- Weather, F. W; Litz, B. T. Herman D. S; Huska, J. A & Kean, T. (1993). The PTSD Cheklist (PCL). Reliability Validity & Diagnostic Utility. Presented at The 9th The Annual Meeting of The International Society for Traumatic Stress Hissre Studies. October 1993. Sam Antunio, Tx.

3/5 - (2 امتیاز)

آزمون های روانشناختی

آخرین مقالات سایت