لالی انتخابی

کودکان مبتلا به لالی انتخابی هنگام روبرو شدن با دیگران در تعامل‌های اجتماعی، صحبت را شروع نمی‌کنند یا وقتی با دیگران صحبت می‌کنند، متقابلاً پاسخ نمی‌دهند.

فقدان گفتار در تعامل‌های اجتماعی با کودکان و بزرگسالان روی می‌دهد.

کودکان مبتلا به لالی انتخابی در خانه، در حضور اعضای خانواده نزدیک صحبت می‌کنند، اما اغلب حتی در حضور دوستان نزدیک یا خویشوندان درجه دو، مانند پدر – مادربزرگ‌ها یا عموزاده – دایی زاده‌ها صحبت نمی‌کنند.

این اختلال اغلب با اضطراب اجتماعی زیاد مشخص می‌شود.

در ادامه‌ی مطلب با کلینیک اعصاب و روان هیربد همراه باشید.

لالی انتخابی یا گنگی انتخابی بر اساس راهنمای آماری تشخیصی اختلالات

کودکان مبتلا به لالی انتخابی اغلب از صحبت کردن در مدرسه خودداری می‌کنند که به اختلال تحصیلی یا آموزشی منجر می‌شود، به طوری که معلمان اغلب به سختی می‌توانند مهارت‌هایی نظیر روخوانی را ارزیابی کنند.

فقدان گفتار می‌تواند در ارتباط اجتماعی اختلال ایجاد کند، هرچند کودکان مبتلا به این اختلال گاهی برای ارتباط برقرارکردن از وسایل غیرگفتاری یا غیرکلامی استفاده می‌کنند(مثل غرغرکردن، اشاره کردن، نوشتن) و در مواقعی که گفتار ضرورت نداشته باشد ممکن است مایل باشند به تعامل‌های اجتماعی بپردازند (مثل نقش‌های غیرکلامی در نمایش‌های مدرسه).

 

ملاک‌های تشخیصی DSM-5 برای لالی انتخابی

اختلال لالی انتخابی عدم توانایی صحبت کردن در موقعیت‌های اجتماعی که از افراد انتظار می‌رود که صحبت کنند گرچه در برخی موقعیت‌ها می‌توانند صحبت کنند.

افراد مبتلا در زمینه شغلی، تحصیلی و ارتباط اجتماعی دچار مشکل می‌شوند.

کودکان مبتلا در تعاملات اجتماعی صحبت کردن را شروع نمی‌کنند و یا وقتی در تعاملی قرار می‌گیرند متقابلاً پاسخ نمی‌دهند.

این کودکان در خانه و با اعضای خانواده‌ی نزدیک صحبت می‌کنند ولی در حضور دوستان نزدیک و خویشاوندان درجه دو صحبت نمی‌کنند.

اضطراب اجتماعی در این اختلال مشخص می‌شود. از ویژگی‌های این اختلال می‌توان به کم رویی بیش از حد، ترس از شرمندگی اجتماعی، انزوا و گوشه گیری اجتماعی، چسبیدن و متکی بودن، صفات وسواسی، منفی گرایی، قشقرق و رفتار نافرمانی خفیف اشاره کرد.

A.ناتوانی مداوم صحبت کردن در موقعیت‌های اجتماعی که انتظار صحبت کردن در آنها می‌رود (مثلاً در مدرسه) با وجود صحبت کردن در موقعیت‌های دیگر.
B. این اختلال، پیشرفت تحصیلی یا شغلی یا ارتباط اجتماعی را مختل می‌کند.
C. ناتوانی صحبت کردن ناشی از آگاه نبودن از زبان گفتاری لازم در موقعیت اجتماعی یا احساس راحتی نردن از آن نیست.
D. این اختلال با اختلال ارتباط (مثل اختلال فصاحت با شروع کودکی) بهتر توجیه نمی‌شود و منحصراً در طول دوره اختلال طیف اتیسم، اسکیزوفرنی یا اختلال روان پریشی دیگر روی نمی‌دهد.

لالی انتخابی

ویژگی‌های مرتبط که تشخیص را تأیید می‌کنند

ویژگی‌های مرتبط لالی انتخابی، کم رویی بیش از حد، ترس از شرمندگی اجتماعی، انزوا و گوشه گیری اجتماعی، چسبیدن و متکی بودن، صفات وسواسی، منفی گرایی، قشقرق، و رفتار نافرمانی خفیف را شامل می‌شوند.

گرچه کودکان مبتلا به این اختلال عموماً مهارت‌های زبان طبیعی دارند، اما امکان دارد گاهی اختلال ارتباط مرتبط وجود داشته باشد، هرچند که هیچ ارتباط بخصوصی با اختلال ارتباط خاص مشخص نشده باشد.

حتی وقتی این اختلالات وجود دارند، اضطراب نیز وجود دارد. در محیط‌های بالینی، کودکان مبتلا به لالی انتخابی تقریباً همیشه مورد تشخیص اضافی اختلال اضطرابی دیگر عموماً اختلال اضطراب اجتماعی (فوبی اجتماعی) نیز قرار می‌گیرند.

موضوعات تشخیصی مرتبط با فرهنگ

کودکان در خانواده‌هایی که به کشوری مهاجرت کرده‌اند که به زبان متفاوتی صحبت می‌شود، ممکن است از صحبت کردن به زبان جدید، به علت نداشتن آگاهی از آن زبان، خودداری کنند.

اگر درک زبان جدید کافی باشد، ولی امتناع از صحبت کردن ادامه یابد، در این صورت تشخیص لالی انتخابی می‌تواند موجه باشد.

سبب شناسی لالی انتخابی

در سبب شناسی این اختلال ممکن است بازداری رفتاری و حالت عاطفی منفی وجود داشته باشد.

والدین این کودکان ممکن است سابقه ی کم روویی، گوشه گیری اجتماعی و اضطراب اجتماعی داشته باشند. همچنین والدین می‌توانند الگویی برای کودکان در بازداری اجتماعی باشند. سبک تربیتی این کودکان به صورت بیش از حد حمایت کننده یا کنترل کننده است. همپوشانی این اختلال با اختلال اضطراب اجتماعی اشاره بر عوامل ژنتیکی مشترک دارد. در نهایت این اختلال ممکن است به اختلال اجتماعی منجر شود و در تعاملات اجتماعی دچار اضطراب شدید شوند.

همزمانی اختلالات

رایج ترین اختلالات همزمان، اختلالات اضطرابی دیگر، عمدتاً اختلال اضطراب اجتماعی، و پس از آن اختلال اضطراب جدایی و فوبی خاص هستند.

رفتارهای نافرمانی در کودکان مبتلا به لالی انتخابی روی می‌دهند، هرچند که رفتار نافرمانی ممکن است به موقعیت‌هایی که نیازمند گفتار است، محدود باشد.

تأخیرها یا اختلالات ارتباط نیز ممکن است در برخی کودکان مبتلا به لالی انتخابی روی دهند.

 

 

شکل گیری و روند لالی انتخابی

شروع لالی انتخابی معمولاً قبل از ۵ سالگی است، اما این اختلال تا زمان ورود به مدرسه، که افزایش تعامل اجتماعی و تکالیف عملکردی، مانند روخوانی با صدای بلند در آن وجود دارد، ممکن است مورد توجه بالینی قرار نگیرد. تداوم این اختلال متغیر است. گرچه گزارش های بالینی خبر می‌دهند که شماری از افراد لالی انتخابی را «پشت سر می‌گذارند»، اما روند طولی این اختلال معلوم نیست. در برخی موارد، مخصوصاً در افراد مبتلا به اضطراب اجتماعی، لالی انتخابی ممکن است ناپدید شود، اما نشانه‌های اختلال اضطراب اجتماعی باقی بماند.

 

 

لالی انتخابی

تشخیص افتراقی

اختلالات ارتباط. لالی گزینشی باید از اختلالات گویایی که با اختلال ارتباط بهتر توجیه می‌شوند، مانند اختلال زبان، اختلال صدای گفتار (قبلاً اختلال واج شناختی)، اختلال فصاحت با شروع کودکی (لکنت زبان) یا اختلال ارتباط علمی(اجتماعی) متمایز شود. برخلاف لالی انتخابی، اختلال گویایی در این اختلالات، به موقعیت اجتماعی خاص محدود نمی‌شود.

اختلالات عصبی – رشدی و اسکیزوفرنی و اختلالات روان پریشی دیگر. افراد مبتلا به اختلال طیف اوتیسم، اسکیزوفرنی یا اختلال روان پریشی دیگر، یا ناتوانی عقلانی شدید ممکن است مشکلاتی در زمینه ارتباط اجتماعی داشته باشند و نتوانند در موقعیت‌های اجتماعی به طور مناسب صحبت کنند. در مقابل، لالی انتخابی فقط در صورتی باید تشخیص داده شود که کودک توانایی صحبت کردن در برخی موقعیت‌های اجتماعی را داشته باشد (برای مثال، معمولاً در خانه).

اختلال اضطراب اجتماعی (فوبی اجتماعی). اضطراب اجتماعی و اجتناب اجتماعی در اختلال اضطراب ممکن است با لالی انتخابی ارتباط داشته باشند. در چنین مواردی، هر دو تشخیص می توانند داده شوند.

درمان اختلال اختلال لالی انتخابی

  • رفتار درمانی
  • بازی درمانی
  • هنر درمانی

سیر و پیش آگهی اختلال لالی انتخابی

این اختلال قبل از ۵ سالگی آغاز می‌شود و ممکن است تا زمان ورود به مدرسه که تعامل اجتماعی و تکالیف عملکردی در آن وجود دارد از نگاه بالینی مهم نباشد. ادامه دار بودن این اختلال متغیر است. در افرادی به اختلال اضطراب اجتماعی مبتلا هستند ممکن است اختلال لالی انتخابی ناپدید شود ولی نشانه‌های اختلال اضطراب اجتماعی باقی بماند.

عوامل خطر و پیش آگهی لالی انتخابی

خلق و خویی: عوامل خطر خلق و خویی برای لالی انتخابی کاملاً مشخص نشده‌اند. حالت عاطفی منفی (روان رنجورخویی) یا بازداری رفتاری ممکن است نقش داشته باشد، همانگونه که سابقه کم رویی، گوشه گیری اجتماعی و اضطراب اجتماعی والدین نیز ممکن است در این امر دخالت داشته باشند. کودکان مبتلا به لالی انتخابی در مقایسه با همسالانشان ممکن است مشکلات زبان دریافتی خفیف داشته باشند، هرچند که زبان دریافتی بازهم در محدوده دامنه طبیعی باشد.

محیطی: بازداری اجتماعی والدین ممکن است نقش الگو را برای توداری (کم حرفی) اجتماعی و لالی انتخابی در کودکان داشته باشد. علاوه بر این، والدین کودکان مبتلا به لالی انتخابی به صورت بیش از حد حمایت کننده یا کنترل کننده تر از والدین مبتلا به اختلالات اضطرابی دیگر یا بدون اختلال توصیف شده‌اند.

عوامل ژنتیکی و فیزیولوژیکی: به خاطر همپوشی قابل ملاحظه لالی انتخابی با اختلال اضطراب اجتماعی، ممکن است عوامل ژنتیکی این دو اختلال مشترک باشند.

پیامدهای کارکردی لالی انتخابی

لالی انتخابی ممکن است به اختلال اجتماعی منجر شود، به طوری که کودکان برای پرداختن به تعامل اجتماعی متقابل با کودکان دیگر خیلی مضطرب باشند.

وقتی کودکان مبتلا به لالی انتخابی رشد می‌کنند، ممکن است با انزوای اجتماعی بیشتر مواجه شوند.

در محیط مدرسه، این کودکان ممکن است دچار مشکلات تحصیلی شوند، زیرا اغلب در رابطه با نیازهای تحصیلی یا شخصی خود (مثل درک نکردن تکلیف درسی، درخواست نکردن برای استفاده از توالت) با معلمان ارتباط برقرار نمی‌کنند.

اختلال شدید در عملکرد تحصیلی و اجتماعی، از جمله اختلالی که از مسخره کردن همسالان ناشی می‌شود، متداول است. در موارد خاصی، لالی انتخابی ممکن است وظیفه راهبرد جبرانی را برای کاهش دادن برانگیختگی نگران کننده در رویارویی‌های اجتماعی داشته باشد.

منبع: 

  1. راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانشناختی ویرایش ۵, DSM-۵
  2. خلاصۀ روان پزشکی کاپلان و سادوک بر اساس DSM-5
لطفا امتیاز دهید

آزمون های روانشناختی

آخرین مقالات سایت

چرا باور داشته باشیم ؟

پایش و سنجش آنلاین نتایج درمان

نوبت دهی آنلاین

آزمون های آنلاین روانشناختی معتبر

امکان مشاوره آنلاین از طریق وب

ارتباط با درمانگران عضو باور

نسخه دارویی آنلاین و یادآور پیامکی

تست افسردگی، اضطراب، استرس

تست زیر بر مبنای مقیاس افسردگی، اضطراب و استرس DASS-42 طراحی شده است و پاسخدهی به آن حدود 15 دقیقه زمان می برد.

ثبت نام جهت دسترسی بعدی شما به نتایج آزمونهایتان است.

تهیه و تنظیم: تیم تحقیق و توسعه باشگاه اعصاب روان هیربد