مهارت های رفتار اجتماعی، تعاملی انتقاد، واکنش و مهارت های تحلیل سیاسی

 

مهارتهای رفتاری اجتماعی:

اگر مردم قوانین ابتدایی را رعایت کنند زندگی‌ برای همه آسان خواهد بود.

 همه افراد در زندگی‌ باید با فرهنگ رفتار کنند و مودب و با نزا کت باشند. وقتی در خیابان راه میروید باید از سمت راست و با قدم‌هایی متعادل، راست و مستقیم حرکت کنید. دست‌های تان را حرکت ندهید و آن‌ها را بی حرکت در امتداد بدن خود نگه دارید.

 اگرغیرعمد موجب ناراحتی کسی شدید مانند، تنه زدن و لگد کردن تصادفی، بلافاصله معذرت خواهی کنید. در پاسخ به معذرت خواهی هم باید بگوئید”خودتان راناراحت نکنید”،

“اشکالی ندارد”.

اگر در خیابان دو راه وجود دارد، پسندیده تر آن است که راه سمت راست را انتخاب کنید.

وقتی که سه نفر حرکت میکنند بهترین جاها به ترتیب اولویت قسمت وسط، راست و چپ میباشد.

در قسمت پر رفت و آمد خیابان نایستید.

در چنین شرایطی بهتر است به کناری بروید تا مزاحم عابرین نباشید.

 کسی که خوش پوش و مؤدب باشد و بداند در هر شرایطی چگونه رفتار کند همیشه خاطره مطلوبی را در ذهن‌ها باقی میگذارد.

 مهارتهای تعاملی

نباید به اطرافیان خیره نگاه کرد و افراد و اشیاء را باانگشت نشان داد و یا برگشته و از پشت به افراد نگاه کرد. کسی را از طرف دیگر خیابان صدازدن و با صدای بلند با آشنایان سلام و احوالپرسی کردن در شب آواز خواندن فریاد زدن وشلوغ کردن پسندیده نیست. اگر با کسی در خیابان راه میروید و آنگاه آشنایی را میبینید و میخواهید با او مشغول صحبت شوید باید پیش از هر کاری او را به همراهانتان معرفیکنید. افرادی عادت دارند که دروسایل نقلیه عمومی مطالعه کنندکه البته در هنگام ازدحام نباید این کار را انجام داد. مردی که در خیابان با خانم یا پیرمردی که چیزی (مثلا چمدان) همراه دارد راه میرود باید او را در حمل آن وسیله کمک کند.

وقتی کسی در میهمانی یا به طور کلی محلی ایستاده و یک دفعه چند نفر سر میرسند، باید فوری مقابل درب ورودی رفته و آن‌ها را به داخل هدایت کند. پشت سر افراد در رامحکم بستن بیادبی است. اگر شخص در فاصله کمی نسبت به درب ایستاده، باید درب را تا زمانی که شخص مورد نظر برسد باز نگاه دارد.

 مهارت درمعاشرت ها

در معاشرت افراد با یکدیگرشیوه صحبت کردن و مهارت شرکت در بحث نیز کم اهمیت نیست. برای اینکه مصاحب خوبی باشید باید بدانید که درباره چه موضوعی صحبت کنید و نیز بتوانید افکار خود را به شیوه ایجالب و نه به صورت نصایح اخلاقی ابراز کنید. به هیچ وجه نباید مدت طولانی، در حالی که فرصت یک کلمه حرف زدن به هم صحبت تان نمی‌دهید، سخن بگوئید. در صحبت کردن در جمع باید خوددار بود و نباید سرگرم مباحثی شد که فقط مربوط به شماست و تنها برای شما قابل فهم است. نباید از موفقیت‌های خودتمجیدکنید.

اگر میخواهید چیزی بگوئید که نباید بلند گفته شود، بهتر است که تا زمان مناسب صبر کنید.

مودبانه تر است که کلام هم صحبت خود را هرگزقطع نکنید. اگر در هنگام صحبت به طرف مقابل نگاه نکرده و کوتاه و یا از روی مسامحه جواب دهید، این نشانه بی ادبی شماست.

شوخی‌های نیش دارخطاب به کسانی که در جمع حضور دارند و افراد پا به سن گذاشته ای که داستان‌های طولانی و لطیفه تعریف میکنند، خاطره خوشی در یادها باقی نمی‌گذارد.

مهارتهای انتقاد

انتقاد باصدای بلند از شیوه رفتار و لباس پوشیدن افراد مؤدبانه نیست. هنگامی که با شخصی صحبت میکنید که دوست نزدیک و یا از اقوام شما نیست، برای جلب توجه بیشتر دستان را روی زانو یا شانه وی نگذارید.

مهارتهای واکنشی

دهن دره کردن، سرفه کردن وعطسه کردن در جمع جایز نیست و باید به گونه ای نامحسوس صورت گیرد و در چنین مواقعی باید دهان و بینی را با دستمال تمیز و یا حتی با دست پوشاند. به کسی که عطسه میکند پسندیده است بگوییم: “سلامت باشید” اما او لازم نیست بگوید: “ببخشید”. لباسها همیشه باید با دقت اتوشده وبدون لک باشد. پیراهن نیز باید با طراوت وکفش‌ها تمیز و براق باشد. باید لباس مدل آرام را انتخاب کرد که مطابق موقعیت، سن و سال باشد و در تابستان و روز بهتر است از رنگ روشن و در عصر، بیشتر از رنگ تیره استفاده کرد. کفش و جوراب نیز باید هماهنگ با فصل بوده و مهم این است که رنگ جوراب، مطابق با رنگ کفش یا کت و شلوار باشد. کفش مشکی برای هر لباسی در هر رنگ، مناسب است. فراموش نکنید که شرط اصلی لباس، مرتب بودن و پاکیزگی آن است.

 مهارتهای تحلیل سیاسی

یک فردنظریه پرداز وتحلیل گر از امور جزئی و تخصصی دانش استفاده کرده با نگاه ترکیبی وتالیفی خود مفاهیم جدید را در چارچوب کارآمدی و راهگشایی ارائه میدهد. این امر لازمه تحلیل سیاسی است.

 انواع تحلیل

دربعدسیاسی سه نوع تحلیل وجود دارد در حال حاضر بحث ما در قلمرومهارتهای سیاسی است وتحلیل سیاسی را بررسی‌ میکنیم.

 تحلیل حکومتی

سه گونه تحلیل سیاسی در جامعه وجود دارد:

تحلیل حکومتی: تحلیل رسمی ای که ارگانهای منتسب به حکومت بر اساس مصالح و منافع خاص خود ارائه میدهند. مثلا ممکن است درکشور X پدیده ای رخ دهد که این پدیده به نحوی مغایر با ساختار حاکمیت و منافع و مصالح آن است. به عنوان مثال در کوبا، با پدیده مهاجرت روبرو میشوید یا حرکتهایی که در دانشگاههای کوبا در جریان است. تحلیلی که ارگان رسمی حاکمیت از این واقعیت ارائه میدهد یک تحلیل حکومتی است و مبنا و نتیجه آن بررسی‌ منافع و مسائل بر اساس دیدگاه حکومت است. چون بحث تا حدودی باز است و نگاه، نگاه علمی است و در مباحث علمی بدون ابهام باید صحبت کرد. البته نه به این معنا که هر چیزی گفته شود اما در بررسی‌ مسائل، ذهن تحلیل گر بایدآزاد باشد. به طور مثال در کشور عزیز ما جمهوری اسلامی ایران نیز بنا به مصالح ملی و میهنی تحلیل حکومتی داریم در برخی از موارد تحلیلها حکومتی است. یعنی بر اساس مبانی و مصالحی که حاکمیت مدنظر دارد، تحلیل ارائه میشود و این در حاکمیت تمامی کشورها وجود دارد. و صادقانه ترین آن‌ها در کشور ما صورت میگیرد.

تحلیل حزبی یاجناحی: یعنی انواع تحلیلها را فراگرفته سپس انتخاب میکنیم. کلمه جناحی در جامعه رایج تر است اما منظور ما بیشتر حزبی است تا جناحی. تفاوتهایی بین حزب وجناح وجود دارد. ممکن است چند حزب با هم مجتمع شوند و یک جناح را تشکیل دهند.

تحلیل حزبی، تحلیلی است منطبق بر ایده‌ها و آرمانهای حزب که معمولا در بسیاری از موارد با تحلیل حاکمیت همخوانی ندارد.

و امایک سوال روانشناسی؟! چرا به برخی از روزنامه‌ها در جامعه ایرانی گرایش وجود دارد؟ زیرا تحلیلهای خاص خود را ارائه میدهند و این تحلیلها در برخی یا بیشتر موارد در تعارض مستقیم با سیستم قرار دارد. روزنامه X و Y را بخوانید با طیف بندی‌ خاصی که دارند و از سوی دیگر روزنامه‌های مقابل آن‌ها را هم بخوانید میبینید نسبت به یک واقعیت تحلیلها به شدت متفاوت است یک تحلیلگر قوی باید مطالب را مرور کرده و قول احسن را انتخاب نماید.

تحلیل حزبی: نگاه حزبی، نگاهی است که در آن واقعیت‌ها از دیدگاه یا زاویه خاص حزب مورد بحث و نظر قرار میگیرند و به دلیل خاص بودن نگاه، نتایج خاصی هم حاصل میشود.

لذا یکی از ویژگیهای تحلیل حزبی که در دیگر تحلیلها وجود ندارد این است که در تحلیل حزبی واقعیت بنا به پیش زمینه حزبی مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیرد از این رو تمامیت واقعیت در قلمرو نظر قرار نمی‌گیرد. به عنوان مثال در بررسی‌ یک جریان سیاسی چند پدیده مجزا را کنارهم قرار میدهیم و از آن بحث نظری در اینجا استفاده میکنیم.

١. جریان هشت سال دوران سازندگی‌.

٢. دوم خرداد، ویژگیها، انگیزه ها، نتایج و قلمرو.

٣. جناحهای چپ و راست.

۴. مطبوعات.

۵. قانون اصلاح مطبوعات.

ممکن است در یک تحلیل کنارهم قرار بگیرند.

در یک تحلیل دقیق مواردی این چنین باید کنار هم قرار گرفته و با تالیف آن‌ها نتیجه حاصل شود مهم آن است که دیدگاه انسان به یک واقعیت، همه سونگروهمه جانبه باشد. به همین خاطر کسی که در قلمرو جدی تحلیل گام گذارد و روانشناختی آزاد داشته باشد وقتی با تحلیلهای یک جانبه گروهی روبرو میشود، احساس میکند به او توهین شده است. چرا؟ زیرا احزاب بر اساس منافع خود واقعیت‌ها را یا به صورت بادکنکی جلوه داده یا کم رنگ جلوه میدهند، مهمترین ویژگی تحلیل جناحی آن است که تحلیلها یک سویه و متناسب با انگیزه ها، عوامل و اهرمهای قدرت حزب ارائه میشود که متاسفانه در جامعه ما این گونه تحلیلها به علت عدم بلوغ سیاسی به جای آنکه روشنگری ایجاد کند سبب بروزبحران میشود.

بررسی‌ و تحلیل روانشناختی بسیار مهم است مانند این که چرا مجلس به سراغ اصلاح قانون مطبوعات میرود؟ آیا مطبوعات واقعا شمشیر دارند؟ اما برخی تحلیلها به جای آنکه در پی تبیین باشند بیشتر در جهت ایجاد بحرانند. ضمن اینکه روح مخاطب را آزار میدهد وقتی متوجه شود مورد فریب قرار گرفته است.

 مهارت تحلیل علمی

سومین نوع تحلیل، تحلیل علمی است. تحلیل علمی متعلق به کسانی است که در اندیشه، وابسته نیستند و آن کسی که وابستگیافراطی نداشت قدرت تولید و تحلیل دارد و اصطلاحا یک سو نگر وتک سبب بین نیست، ذهن اگر بسته باشد نمی‌بیند. ذهن باز قدرت رؤیت دارد. به طور مثال اگر آقای X به یک جناح میپیوندد و این پیوستن محصول معرفت و اندیشیدن و بررسی‌ جدی موضع گیریهای آن جناح باشد مبارک است، اما اگر اسیر جو شده باشد تحلیلهای ش قطعا یکسویه و مشکل آفرین خواهد بود.

 مهارت اساسی

در تحلیل علمی ما حق نداریم با پیش زمینه و نظر، به بررسی‌ یک پدیده بپردازید باید آزاد باشیم تا بتوانیم درست ببینیم، که: حقایق جز بر چشم آزادگان نمی‌نشیند. البته منظور ما این نیست که موضع گیری سیاسی نداشته باشیم اتفاقا باید داشته باشیم اما این موضع گیری باید محصول معرفت باشد. به عبارتی “نظر” شمابایدمقدم برنتیجه گیری شما باشد. در تحلیل علمی بنابراین است که اگر شخصی مورد این سوال واقع شود که اگر آمریکا تا این حد فاسد است چگونه ستاره ای را رصد میکند که میلیاردها سال نوری با زمین فاصله دارد؟ اگر نظر، نظر ساده و سطحی باشد میگویند آمریکا بد است و بسیار هم بد است. مرگ بر آمریکا ولی اگر آزاد باشد در کنار قبح غرب، حسن آنرا نیز مینگرد و هر دو را به مخاطب ارائه میدهد تا”فیتبعون احسنه “ و یا”الحکمه ضاله المؤمن “ (دانش گم شده مومن است). وقتی میتوانید وجه حسن غرب را نیز ببینید که نگاهتان از زاویه دید یک زاویه بسته یا یک حزب خاص نباشد. البته در مواردی هست که شما برخی از مواضع سیاسی را در قلمرو باورها میبرید که در اینجا تغییر موضع، تغییرباورهاست اما زمانی شما میگویید نظر سیاسی من نسبت به این پدیده تا امروز چنین است ولی بعد ممکن است تغییر کند.

یکیازبزرگان میگوید: در سمیناری در پاریس، اساتید و دانشجویان حضور داشتند. من نیز مقاله ای ارائه کردم سپس در کنار استادم نشستم. استاد سرش را نزدیک من آورد و گفت:

این مطالب چه بود که سرهم کردی؟ من با تعجب گفتم: استاد! سخنان خود شما بود. گفت: چه زمانی این مطالب را گفته ام؟ کتابش را به وی نشان دادم گفت: این کتاب متعلق به ١٠ سال پیش است. فلانی! من ١٠ سال بزرگ شده ام و به اندازه همان ١٠ سال اندیشه ام تغییر کرده و به نظر نو، رسیده ام. دیگر اینکه ما باید همه سویه بنگریم و از خدا بخواهیم در جامعه، فضا برای حضور اشخاصی مهیا باشد که تحلیلهای درست ارائه میدهند نه تحلیلهای یکسویه، تا مردم از نظرات آن‌ها استفاده کنند. با طرح یک سوال، نکته ای را بیان میکنیم: اگر پشت گلگیر یک کامیون نوشتید “نماز صفای دل عاشق است “ و به طور کلی در و دیوار را پر کردید از این شعار، تاثیر روانشناختی آن مثبت است یا منفی؟ جواب منفی است. در دبیرستانها و دانشگاه هآ گاهی اسلام را مستقیم یا بد طرح میکنیم ونتیجه ای معکوس میگیریم.

لطفا امتیاز دهید

آزمون های روانشناختی

آخرین مقالات سایت