شرایط پر استرس اجتماعی و سلامت روان

آیا شرایط پر استرس اجتماعی می تواند باعث افزایش بروز بیماری اعصاب و روان شود؟

قطعا اینطور است.

استرس ها به طور کل می توان باعث شود ژن های نهفته فرد در رابطه با اضطراب ها بیماری های خلقی نمایان شود و احتمالا میزان آن ها هم افزایش پیدا کند.

مواقعی که همه تحت استرس های اجتماعی و اقتصادی و… هستیم باید نکاتی ر در رابطه با این استرس مزمن در نظر داشته باشیم.

نباید استرس های جدیدی را وارد زندگی کنیم و اول باید مسائل حال حاضر را مدیریت کنیم.

باور های اعتقادی ما میتواند خیلی محافظتی باشند و در حفظ سلامت روان ما موثر باشند. همچنین عشق و حمایت اجتماعی و احساس تعلق به گروه های حمایتی مثل خانواده بسیار کلیدی است. عواطف را نباید فراموش کرد زیرا هم به ما انرژی می دهند هم می توان از ما در برابر خطر حمایت کنند. 

در ادامه کلینیک اعصاب و روان هیربد شما را به دیدن این ویدیو دعوت می نماید.

3/5 - (1 امتیاز)

آزمون های روانشناختی

آخرین مقالات سایت

چرا باور داشته باشیم ؟

پایش و سنجش آنلاین نتایج درمان

نوبت دهی آنلاین

آزمون های آنلاین روانشناختی معتبر

امکان مشاوره آنلاین از طریق وب

ارتباط با درمانگران عضو باور

نسخه دارویی آنلاین و یادآور پیامکی

تست افسردگی، اضطراب، استرس

تست زیر بر مبنای مقیاس افسردگی، اضطراب و استرس DASS-42 طراحی شده است و پاسخدهی به آن حدود 15 دقیقه زمان می برد.

ثبت نام جهت دسترسی بعدی شما به نتایج آزمونهایتان است.

تهیه و تنظیم: تیم تحقیق و توسعه باشگاه اعصاب روان هیربد