اعتیاد به الکل و پاسخ احساسی پایین

اینکه افراد الکلی چگونه از لحاظ احساسی و عاطفی به شرایط خوشایند و رویدادهای ناخوشایند پاسخ می دهند ممکن است دلیل الکلی شدن برخی از آن ها را توضیح دهد.

تحقیقات انجام شده نشان می دهد اگر فردی اختلال حاد مصرف الکل داشته باشد و پاسخ عاطفی و احساسی پایینی به رویدادهای مختلف که باعث استرس روانشناختی و فیزیکی شده است  نشان دهد، ممکن است اختلالی در ناحیه ای از مغزش داشته باشد که بر روی تصمیم گیری هایش اثر می گذارد.

اگر این نواحی از مغز در دوران کودکی به درستی کار نکند، کودک ممکن است بیشتر از دیگران در معرض توسعه اختلال ارتباطی باشد و بعدها اختلال شخصیت ضد اجتماعی را توسعه دهد و در نهایت با اختلال هایی همچون الکلیسم مواجه شود.

همین ناتوانی در مغز که باعث ایجاد پاسخ احساسی پایین می شود می تواند به رفتارهای دیگری هم منجر گردد که توسعه الکلسیم و سایر مشکلات را ساده تر می نماید.

در این مقاله همراه کلینیک اعصاب و روان هیربد باشید تا این موضوع را با دقت بیشتری بررسی کنیم.

نشانه های اختلال شخصیت ضد اجتماعی:

افرادی که با اختلال شخصیت ضد اجتماعی دست و پنجه نرم می کنند ممکن است نشانه های زیر را داشته باشند:

  • می توانند رفتارهای جذاب داشته باشند و دلربا باشند.
  • در چاپلوسی استعداد بالایی دارند و می توانند از احساسات دیگران سوء استفاده کنند
  • به طور مکرر قانون را زیر پا بگذارند.
  • امنیت خودشان و دیگران را نادیده بگیرند
  • در سوء مصرف مواد مشکل دارند
  • دروغ می گویند، دزدی می کنند و به مبارزه می پردازند.
  • احساس گناه یا پشیمانی نمی کنند
  • اغلب خشمگین یا عصبانی هستند.

اعتیاد الکل

واکنش کاهش یافته به سیگنال های زندگی:

واکنش های احساسی و عاطفی عامل اصلی در تعیین اینکه مغز چگونه رفتارها را تنظیم می کند دارد.

واکنش های احساسی و عاطفی به همراه فرآیندهای شناختی نقش مهمی در یادگیری و حافظه ایفا می کنند و می توانند فاکتورهای محیطی متعددی را ارزیابی نمایند و رفتارهایی را در فرد تحریک کنند.

اینکه افراد به موقعیت ها و رویدادهای مختلف چه پاسخی می دهند طیف وسیعی را شامل می شود.

این تفاوت هاست که نشان می دهد فردی ممکن است نسبت به شرایط روانشناختی خاصی اسیب پذیرتر از دیگری باشد.

به عنوان مثال فردی ممکن است اختلال اضطراب داشته باشد و فردی با اختلال خلق و خو دست و پنجه نرم کند.

در مورد رفتارهای ضد اجتماعی و اعتیادها، ممکن است فرد واکنش کاهش یافته ای به سیگنال های زندگی از خود نشان دهد.

اعتیاد الکل

آسیب پذیر شدن در برابر مشکلات مواد مخدر و جرم های مختلف:

افرادی که اضطراب یا احساس منفی کافی در برابر شرایط تهدیدکننده تجربه نمی کنند، سعی در تغییر رفتارهایشان در پاسخ به این تهدیدات هم نخواهند داشت.

به عنوان مثال افرادی که با اختلال سادیسم دست و پنجه نرم می کنند ممکن است به محرک های محیطی پاسخ کافی ندهند.

مطالعات انجام شده بر روی پاسخ کاهش یافته افراد به محرک های محیطی کار کرده است و نشان می دهد این افراد نمی توانند در برابر شرایط تهدیدزا پاسخ خوبی از خود نشان دهند.

به همین خاطر است که افراد مبتلا به اختلال شخصیت ضد اجتماعی ممکن است طیف وسیعی از مشکلات همچون جرم ها، مشکلات سوء مصرف مواد مخدر و سوء مصرف الکل ها را تجربه نمایند.

به عبارت دیگر این حساسیت اندک به فاکتورهای محیطی ممکن است خودش را به شکل شخصیت ضد اجتماعی و نیز مصرف زیاد الکل نشان دهد.

اعتیاد الکل

اندازه گیری واکنش یکه خوردن:

محققان NIAAA سه گروه را با هم مقایسه کرده اند: ۲۴ نفر از این افراد به الکل وابسته بودند، ۱۷ نفرشان به الکل وابسته بودند و در کنار آن اختلال شخصیت ضد اجتماعی داشتند و ۲۱ نفر از این افراد نه به الکل وابسته بودند و نه اختلال شخصیت ضد اجتماعی داشتند.

همه ۶۲ شرکت کننده این مطالعه یک پرسشنامه را تکمیل کردند، با آن ها مصاحبه ای انجام شد و واکنشی که خوردن شان در حالیکه تصاویر مرتبط با رویدادهای خوشایند، خنثی و ناخوشایند را می دیدند مورد اندازه گیری قرار گرفت .

اعتیاد الکل

واکنش احساسی کند:

محققان در این مطالعات دریافتند افرادی که الکلی هستند و اختلال شخصیت ضد اجتماعی دارند از افرادی که الکلی هستند اما اختلال شخصیت ضد اجتماعی ندارند پاسخ های احساسی متفاوتی دارند.

گروه کنترلی و گروهی که اختلال شخصیت ضد اجتماعی نداشت و به الکل وابسته نبود افزایش خطی طبیعی را در واکنش یکه خوردن از خود نشان دادند.

در مقابل، گروهی که الکلی بودند و با اختلال شخصیت ضد اجتماعی دست و پنجه نرم می کردند افزایش معمولی در پاسخ به محرک های ناخوشایند یا کاهش در پاسخ به محرک های خوشایند از خود نشان نمی دادند .

به عبارت ساده تر، واکنش احساسی و عاطفی این افراد کُند شده بود.

مهم تر از همه این است که همه این سه گروه مطالعه شده تصاویر یکسانی را مشاهده کرده بودند.

اعتیاد الکل

افراد الکلی بیشتر از دیگران دچار مشکل می شوند:

این یافته ها را می توان در مطالعات بعدی هم مورد استفاده قرار داد.

افرادی که الکلی هستند بیشتر از دیگران دچار دردسر می شوند.

حالا سوال اینجاست که چگونه می توان درمانی برای افراد الکلی که شخصیت ضد اجتماعی دارند فراهم نمود؟

مطالعات بعدی باید بر روی کودکانی متمرکز شوند که شواهدی از مشکلات رفتاری دارند اما هنوز مشکلات مربوط به مصرف الکل را توسعه نداده اند.

ما باید بفهمیم چه چیزی بر روی محیط آن ها تاثیر می گذارد و می تواند پاسخ احساسی شان را تغییر دهد.

اختلال برقراری رابطه سالم یکی از مواردی است که قبل از اختلال شخصیت ضد اجتماعی در دوران کودکی خود را نشان می دهد و ریسک فاکتور روانشناختی بسیار قدرتمندی برای مصرف الکل و سوء مصرف موارد در بزرگسالی محسوب می شود.

مطالعات متعددی به رابطه ثابت بین مشکلات برقراری رابطه سالم در اوایل و اواسط کودکی و مصرف مواد مخدر در سال های بعدی زندگی اشاره کرده اند.

افرادی که چنین مشکلاتی را دارند در سال های بعدی زندگی شان مشکلات مربوط به مواد مخدر و مصرف الکل را بیشتر از دیگران تجربه می کنند.

منبع: verywellmind

لطفا امتیاز دهید

آزمون های روانشناختی

آخرین مقالات سایت

چرا باور داشته باشیم ؟

پایش و سنجش آنلاین نتایج درمان

نوبت دهی آنلاین

آزمون های آنلاین روانشناختی معتبر

امکان مشاوره آنلاین از طریق وب

ارتباط با درمانگران عضو باور

نسخه دارویی آنلاین و یادآور پیامکی

آزمون علایم اعتیاد

اعتیاد سازگاری و خو گیری تدریجی جسمی و روانشناختی با نوعی ماده مخدر است که منجر به وابستگی جسمی و روانشناختی می شود به گونه ای که فرد دیگر قادر نخواهد بود در مقابل وسوسه مصرف مواد مقاومت کند این امر باعث افت شدید فعالیت های اجتماعی و فردی بیمار می شود.

هدف از این پرسشنامه بررسی علایم اعتیاد در فرد توسط اعضای خانواده (ارزیابی میزان احتمال اعتیاد فرد) می باشد.