آزمون روانشناختی افسردگی، اضطراب، استرس

معرفی

مقیاس افسردگی، اضطراب و استرس (DASS-42)  در سال 1995 جهت سنجش علائم منفی (افسردگی، اضطراب و استرس) ساخته شد.

استرس، حالتی است که فرد با یک فرصت، محدودیت یا تقاضایی فراتر از حالت طبیعی مواجه می شود و واکنشهای هیجانی فیزیولوژیک و شناختی از خود نشان می دهد و در حقیقت پاسخ فرد به یک واقعه بیرونی که فراتر از ظرفیت کنترل فرد ادراک می شود است.
اضطراب: به حالتی اشاره دارد که به موجب آن فرد بیش از اندازه درباره اتفاق افتادن چیز وحشتناکی در آینده نگران، تنیده و ناراحت است.

افسردگی به حالات خلق افسرده، کاهش علاقه یا لذت، کاهش وزن یا کاهش یا افزایش اشتها، بیخوابی، بیقراری یا کندی حرکتی روانی، خستگی یا از دست دادن انرژی، احساس بی ارزشی یا گناه، مشکل تمرکز یا بی تصمیمی و افکار خودکشی اطلاق می گردد.

جامعه هدف

افراد نوجوان و بزرگسال (رده‌ی سنی 15 سال و بالاتر از آن)

معیارهای مورد سنجش

این آزمون ۳ مولفه افسردگی اضطراب و استرس را می سنجد. خرده مقیاس افسردگی شامل عباراتی است که خلق ناشاد، فقدان اعتماد به نفس، ناامیدی، بی ارزش بودن زندگی، فقدان علاقه برای درگیری در امور، عدم لذت بردن از زندگی و فقدان انرژی و توانمندی را می سنجد. خرده مقیاس اضطراب دارای عباراتی است که می کوشد تا بیش انگیختگی فیزیولوژیک، ترس ها و اضطراب های موقعیتی را مورد ارزیابی قرار دهد و خرده مقیاس استرس عباراتی چون دشواری در دستیابی به آرامش، تنش عصبی، تحریک پذیری و بیقراری را در بر می گیرد.

نحوه اجرای آزمون

پرسشنامه الکترونیکی زیر بر مبنای مقیاس افسردگی، اضطراب و استرس DASS-42 طراحی شده است و پاسخدهی به آن حدود 15 دقیقه زمان می برد. پرسشنامه را می توانید در رایانه شخصی و یا تلفن همراه هوشمند خود پاسخ دهید.

نحوه تحلیل

تحلیل این آزمون به صورت خودکار توسط سامانه انجام شده و بلافاصله پاسخ پرسشنامه به شما اعلام می گردد.

منبع:

Lovibond, P. F. & Lovibond, S. H. (1995). The Structure of Negative Emotional States: Comparison of Depression Anxiety Stress Scales (DASS) with the Beck Depression and Anxiety Inventories. Behaviour Research and Thearpy, 33, 335-343.

 
3.5/5 - (2 امتیاز)

آزمون های روانشناختی

آخرین مقالات سایت