آزمون روانشناختی عدم تحمل بلاتکلیفی

معرفی
عدم تحمل بلاتکلیفی یک ویژگی شخصیتی است که از مجموعه ای از عقاید منفی درباره عدم قطعیت تشکیل شده است.برای مثال افرادی که عدم تحمل بلاتکلیفی دارند معتقدند که بلاتکلیفی پریشان کننده است. وجود شک و تردید در مورد آینده غیرقابل تحمل است ، وقایع غیرمنتظره منفی هستند و باید از آنها اجتناب کرد. شک و تردید موجب ناتوانی فرد برای عمل کردن می شود. عدم تحمل بلاتکلیفی نوعی سوگیری شناختی است که برچگونگی دریافت، تفسیر و واکنش فرد به یک موقعیت نامطمئن در سطوح هیجانی، شناختی و رفتاری تاثیر می گذارد.
پرسشنامه عدم تحمل بلاتکلیفی (IUS) توسط فریستون و همکاران 1994 برای سنجش میزان تحمل افراد در برابر موقعیت های نامطمئن و حاکی از بلاتکلیفی کاربرد دارد.این مقیاس 27 سوال دارد .
جامعه هدف
بزرگسالان

معیارهای مورد سنجش
این مقیاس 2 عامل را در تمایز افراد مضطرب از افراد سالم مهم می داند:
عامل 1: بلاتکلیفی تلویحات خودارجاعی و رفتار و افکار منفی دارد
عامل 2: غیرمنصفانه است و همه چیز را تباه می کند.

نحوه اجرای آزمون
پرسشنامه الکترونیکی زیر بر مبنای نسخه ترجمه شده پرسشنامه عدم تحمل بلاتکلیفی طراحی شده است و پاسخدهی به آن حدود 5 دقیقه زمان می برد. پرسشنامه را می توانید در رایانه شخصی و یا تلفن همراه هوشمند خود پاسخ دهید.

نحوه تحلیل
تحلیل این آزمون به صورت خودکار توسط سامانه انجام شده و بلافاصله پاسخ پرسشنامه به شما اعلام می گردد.

منبع

– Freeston MH, Rheaume J Letarte H, Dugas MJ., Ladouceur R. (1994). Why do people worry? Pers Indiv Di er, 17:791-802.

 
2/5 - (1 امتیاز)

آزمون های روانشناختی

آخرین مقالات سایت

چرا باور داشته باشیم ؟

پایش و سنجش آنلاین نتایج درمان

نوبت دهی آنلاین

آزمون های آنلاین روانشناختی معتبر

امکان مشاوره آنلاین از طریق وب

ارتباط با درمانگران عضو باور

نسخه دارویی آنلاین و یادآور پیامکی

تست افسردگی، اضطراب، استرس

تست زیر بر مبنای مقیاس افسردگی، اضطراب و استرس DASS-42 طراحی شده است و پاسخدهی به آن حدود 15 دقیقه زمان می برد.

ثبت نام جهت دسترسی بعدی شما به نتایج آزمونهایتان است.

تهیه و تنظیم: تیم تحقیق و توسعه باشگاه اعصاب روان هیربد