داستان

معرفی

پرسشنامه استاندارد انگیزش تحصیلی هارتر شامل 33 سوال و هدف آن بررسی انگیزش تحصیلی در بین دانش آموزان می باشد.

مقیاس اصلی هارتر، انگیزش تحصیلی را با سؤال های دو قطبی می سنجد که یک قطب آن انگیزش درونی و قطب دیگر انگیزش بیرونی است و پاسخ آزمودنی به موضوع هر سؤال فقط می تواند یکی از دلایل بیرونی یا درونی را در برداشته باشد. از آنجا که در بسیاری موضوع های تحصیلی انگیزه های درونی و بیرونی هر دو نقش دارند، لپر و همکاران (2005) مقیاس هارتر را به شکل مقیاس های معمول درآوردند که هرسؤال تنها یکی از دلایل انگیزش درونی و بیرونی در نظر می گیرد.

جامعه هدف

دانش آموزان

معیارهای مورد سنجش

انگیزش درونی، وابستگی به معلم، خوشایندی معلم، تمایل به کار آسان، تسلط مستقلانه، چالش جویی، کنجکاوی

نحوه اجرای آزمون

پرسشنامه الکترونیکی زیر بر مبنای نسخه ترجمه شده آزمون انگیزش تحصیلی هارتر طراحی شده است و پاسخدهی به آن حدود 10 دقیقه زمان می برد. پرسشنامه را می توانید در رایانه شخصی و یا تلفن همراه هوشمند خود پاسخ دهید.

نحوه تحلیل

تحلیل این آزمون به صورت خودکار توسط سامانه انجام شده و بلافاصله پاسخ پرسشنامه به شما اعلام می گردد.

منبع

A SCALE TO EVALUATE CHILDREN’S MOTIVATION TO LEARN IN ELEMENTARY SCHOOL MARÍA ESTELA JIMÉNEZ HERNÁNDEZ / SILVIA MACOTELA FLORES

نویسنده

دکتر آرمین هیربد

دکتر آرمین هیربد

دکترای حرفه ای پزشکی (MD)، دانشگاه علوم پزشکی تهران (۱۳۸۷-۱۳۹۵)

چرا باور داشته باشیم ؟

پایش و سنجش آنلاین نتایج درمان

نوبت دهی آنلاین

آزمون های آنلاین روانشناختی معتبر

امکان مشاوره آنلاین از طریق وب سرویس

ارتباط با درمانگران عضو باور

نسخه دارویی آنلاین و یادآور پیامکی

آزمون های روانشناختی

آخرین مقالات سایت