آزمون روانشناختی افکار منفی تکرار شونده

معرفی

افکار منفی تکرار شونده یک فعالیت شناختی-توجهی درجازننده، مزاحم، افراطی و نسبتا کنترل ناپذیر است که بر جنبه های منفی تجارب خود، دنیا و دیگران متمرکز است. افکار تکرارشونده منفی یک پدیده فراتشخیصی است که با محتوای خاص از افکار انعکاس یافته از اختلالات هیجانی ویژه ای ایجاد می شود. بر این اساس، شکل های متعددی از افکار تکرارشونده منفی مانند نگرانی و نشخوار ذهنی که با آسیب پذیری یا تداوم دامنه­ای از اختلالات هیجانی ارتباط دارد. با توجه به اهمیت روز افزون نقش افکار منفی تکرارشونده در مباحث آسب شناسی، ارزیابی اثربخشی درمان های فراتشخیصی افکار منفی و نقش واسطه اختلال های هیجانی، پرسشنامه کوتاه افکار تکرار شونده منفی در سال ۲۰۱۴ توسط مک اووی ساخته شد.

جامعه هدف

افراد بزرگسال

معیارهای مورد سنجش
اين پرسشنامه داراي ۱۰ سوال بوده و هدف آن سنجش ميزان افکار تکرار شونده منفی است.
نحوه اجرای آزمون

پرسشنامه الکترونیکی زیر بر مبنای نسخه کوتاه پرسشنامه افکار تکرار شونده منفی مک اووی طراحی شده است و پاسخدهی به آن حدود ۵ دقیقه زمان می برد. پرسشنامه را می توانید در رایانه شخصی و یا تلفن همراه هوشمند خود پاسخ دهید.

نحوه تحلیل

تحلیل این آزمون به صورت خودکار توسط سامانه انجام شده و بلافاصله پاسخ پرسشنامه به شما اعلام می گردد.

منبع:

Mahoney AE, McEvoy PM, Moulds ML. (2012). Psychometric properties of the Repetitive Thinking Questionnaire in a clinical sample. Journal of anxiety disorders, 26, 2, 359-367.

3.5/5 - (8 امتیاز)

آزمون های روانشناختی

آخرین مقالات سایت

چرا باور داشته باشیم ؟

پایش و سنجش آنلاین نتایج درمان

نوبت دهی آنلاین

آزمون های آنلاین روانشناختی معتبر

امکان مشاوره آنلاین از طریق وب

ارتباط با درمانگران عضو باور

نسخه دارویی آنلاین و یادآور پیامکی

آزمون روانشناختی وسواس

اختلال وسواس جبری یا همان اختلال وسواس فکری عملی اختلالی است که در آن فرد افکار، تکانه ها و احساس ناخواسته و تکرارشونده ای دارد که باعث می شود به طور مکرر دست به انجام کارهای تکراری بزند.

ییل براون آزمونی برای ارزیابی میزان شدت اختلال وسواس فکری-عملی (OCD) و نظارت بر بهبود آن در طول درمان است.

وسواس فکری