معرفی

حمایت اجتماعی به عنوان تعلق ادراک شده به یک شبکه‌ی ارتباط اجتماعی تعریف شده است. حمایت اجتماعی به عنوان عاملی در کاهش درماندگی روان‌شناختی به هنگام تجربه‌ی رویداد استرس زا شناخته شده است.

پرسشنامه استاندارد حمایت اجتماعی ادراک شده (MSPSS) زیمنت و همکاران (1988) دارای 12 سوال است.

جامعه هدف

بزرگسالان

معیارهای مورد سنجش

این مقیاس، حمایت اجتماعی ادراک شده را در سه منبع خانواده، دوستان و دیگر افراد مهم می سنجد.

نحوه اجرای آزمون

پرسشنامه الکترونیکی زیر بر مبنای نسخه ترجمه شده حمایت اجتماعی ادراک شده طراحی شده است و پاسخدهی به آن حدود 5 دقیقه زمان می برد. پرسشنامه را می توانید در رایانه شخصی و یا تلفن همراه هوشمند خود پاسخ دهید.

نحوه تحلیل

تحلیل این آزمون به صورت خودکار توسط سامانه انجام شده و بلافاصله پاسخ پرسشنامه به شما اعلام می گردد.

    منبع

Zimet GD, Dahlem NW, Zimet SG, Farley GK. The Multidimensional Scale of Perceived Social Support. Journal of Personality Assessment 1988;52:30-41.

نویسنده

دکتر آرمین هیربد

دکتر آرمین هیربد

دکترای حرفه ای پزشکی (MD)، دانشگاه علوم پزشکی تهران (۱۳۸۷-۱۳۹۵)

چرا باور داشته باشیم ؟

پایش و سنجش آنلاین نتایج درمان

نوبت دهی آنلاین

آزمون های آنلاین روانشناختی معتبر

امکان مشاوره آنلاین از طریق وب سرویس

ارتباط با درمانگران عضو باور

نسخه دارویی آنلاین و یادآور پیامکی

آزمون های روانشناختی

آخرین مقالات سایت