آزمون روانشناختی حمایت اجتماعی ادراک شده

معرفی

حمایت اجتماعی به عنوان تعلق ادراک شده به یک شبکه‌ی ارتباط اجتماعی تعریف شده است. حمایت اجتماعی به عنوان عاملی در کاهش درماندگی روان‌شناختی به هنگام تجربه‌ رویداد استرس زا شناخته شده است.

پرسشنامه استاندارد حمایت اجتماعی ادراک شده (MSPSS) زیمنت و همکاران (1988) دارای 12 سوال است.

جامعه هدف

بزرگسالان

معیارهای مورد سنجش

این مقیاس، حمایت اجتماعی ادراک شده را در سه منبع خانواده، دوستان و دیگر افراد مهم می سنجد.

نحوه اجرای آزمون

پرسشنامه الکترونیکی زیر بر مبنای نسخه ترجمه شده حمایت اجتماعی ادراک شده طراحی شده است و پاسخدهی به آن حدود 5 دقیقه زمان می برد. پرسشنامه را می توانید در رایانه شخصی و یا تلفن همراه هوشمند خود پاسخ دهید.

نحوه تحلیل

تحلیل این آزمون به صورت خودکار توسط سامانه انجام شده و بلافاصله پاسخ پرسشنامه به شما اعلام می گردد.

    منبع

Zimet GD, Dahlem NW, Zimet SG, Farley GK. The Multidimensional Scale of Perceived Social Support.
Journal of Personality Assessment 1988;52:30-41.

لطفا امتیاز دهید

آزمون های روانشناختی

آخرین مقالات سایت

چرا باور داشته باشیم ؟

پایش و سنجش آنلاین نتایج درمان

نوبت دهی آنلاین

آزمون های آنلاین روانشناختی معتبر

امکان مشاوره آنلاین از طریق وب

ارتباط با درمانگران عضو باور

نسخه دارویی آنلاین و یادآور پیامکی

تست افسردگی، اضطراب، استرس

تست زیر بر مبنای مقیاس افسردگی، اضطراب و استرس DASS-42 طراحی شده است و پاسخدهی به آن حدود 15 دقیقه زمان می برد.

ثبت نام جهت دسترسی بعدی شما به نتایج آزمونهایتان است.

تهیه و تنظیم: تیم تحقیق و توسعه باشگاه اعصاب روان هیربد