آزمون روانشناختی اضطراب دوران بارداری

معرفی

 اختلالات اضطرابي در دوران بارداري شايع هستند. وجود اضطراب شدید، مداوم و قابل توجه در مادر می‌توانند منجر به الگوهای خاص شناختی یا رفتاری و به خصوص اشکال در کنترل احساسات و تکانه‌ها شوند.

پرسشنامه اضطراب حاملگی (PRAQ) ترس ها و نگرانی های مربوط به بارداری را می سنجد و در سال 1989 به وسیله وندربرگ توسعه داده شده است.

جامعه هدف
بانوان باردار

مقیاس های مورد سنجش

پرسشنامه اضطراب حاملگی ماده پنج عامل ترس از زایمان، ترس از زاییدن یک بچه معلول جسمی یا روانی، ترس از تغییر در روابط زناشویی، ترس از تغییرات در خلق و خود و پیامدهای آن بر کودک، و ترس خود محورانه یا ترس از تغییرات در زندگی شخصی مادر را مورد سنجش قرار می دهند.

نحوه اجرای آزمون
پرسشنامه الکترونیکی زیر بر مبنای نسخه ترجمه شده پرسشنامه اضطراب حاملگی (PRAQ) طراحی شده است و پاسخدهی به آن حدود 5 دقیقه زمان می برد. پرسشنامه را می توانید در رایانه شخصی و یا تلفن همراه هوشمند خود پاسخ دهید.

نحوه تحلیل
تحلیل این آزمون به صورت خودکار توسط سامانه انجام شده و بلافاصله پاسخ پرسشنامه به شما اعلام می گردد.

منبع:

Vanden, B. (1990).  author. The influence of maternal emotional during pregnancy on fetal & neonatal behavior. Prenat Perinat Psychol J. 52:119-130.

4.7/5 - (4 امتیاز)

آزمون های روانشناختی

آخرین مقالات سایت