آتوموکستین 

کپسول  آتوموکستین (Atomoxetine) (نام تجاری:استراترا) یک داروی مهارکننده بازجذب نوراپی نفرین است که برای درمان کودکان و بزرگسالان مبتلا به اختلال کم‌توجهی – بیش‌فعالی (ADHD) تجویز می‌شود. 

در ادامه با کلینیک اعصاب و روان هیربد همراه باشید.

نام‌های تجاری:

U.S:

® Strattera

Canada:

® Strattera

گروه دارویی-درمانی: 

ﻣﻬﺎر ﻛﻨﻨﺪه‌ی ﺑﺎز ﺟﺬب ﻧﻮراﭘﻲ ﻧﻔﺮﻳﻦ، اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ

اشکال دارویی:

ﻛﭙﺴﻮل و قرص ، ﺧﻮراﻛﻲ: ۱۰mg ، ۱۸mg، ۲۵mg، ۴۰mg، ۶۰mg، ۸۰mg، ۱۰۰mg

تجربه مصرف آتوموکستین

تجربه مصرف یکی از کاربران مطرح وبسایت دراگز به صورت زیر است . هیچگونه پژوهش علمی در این مورد صورت نگرففته .

آتوموکستین برای ADHD:  بیمار برای هفتمین بار است که دارویی را امتحان می‌کند. او  سعی می‌کند این بار این کار را درست انجام دهد, هیچ انتخاب دیگری وجود ندارد.

بیمار :‌ تجربه من این بوده که از (10 میلی‌گرم) شروع کنم و تا شش تا هشت هفته قبل از اینکه آن را افزایش بدهم ادامه دهم. (10 میلی‌گرم در یک زمان) معمولاً انتظار دارم و برای دو هفته  اثرات جانبی قبل از اینکه بهتر شود آماده باشم. من بصورت تجربی یاد گرفته‌ام که مانند نیکوتین و مصرف کافئین با این دارو روبرو شوم. تجربه من با مواد مخدر اپی نفرین مثل این فقط کمی نیکوتین و یا کافئین است که اضطراب و عصبانیت را رفع می‌کند.  افزایش هوشیاری را افزایش می‌دهد. تمرکز من را افزایش می‌دهد اما تقریباً شبیه محرک‌های آمفتامین نبوده است. عوارض جانبی جنسی برای من خیلی جدی نیستند. لذت جنسی به عنوان یک مرد نامنظم است اما من واقعاً آن را لذت بخش تر می‌یابم. همچنین برای من مفید است که بیش از حد الکل را با مواد مخدر ترکیب نکنید.

آتوموکستین 

مکانیسم عمل کپسول آتوموکستین:

قرص آتوموکستین ﺑﻪ ﻃﻮر اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺑﺎز ﺟﺬب ﻧﻮراﭘﻲ ﻧﻔﺮﻳﻦ را ﻣﻬﺎر ﻣﻲﻛﻨﺪ (Ki 4.5nM) ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻛﻢ ﻳﺎ ﻋﺪم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ و ﺑﺎ ﻣﻬﺎر ﺳﺎﻳﺖ رﺳﭙﺘﻮرﻫﺎی ﻧﻮروﻧﻲ،ﺟﺬب دﻳﮕﺮ ﭘﻤﭗ‌ﻫﺎ را ﻣﺎﻧﻊ ﻣﻲﺷﻮد.

 

مکانیسم و روش عمل این دارو به طور دقیقی مشخص نشده است اما تصور می شود که به مهار انتخابی ناقل های پیش سیناپسی نوراپی نفرین مربوط می شود و نیمه عمر آن تقریبا ۵ ساعت میباشد.

داروی اتوموکستین توسط آنزیم CYP2D6 متابولیزه می شود و افرادی که این دارو را به میزان کم متابولیزه می کنند (تقریبا ۷ تا ۱۰ درصد سفیدپوستان و ۲ درصد جمعیت آفریقایی آمریکایی)، ناحیه زیر منحنی آن ها (AUC) ده برابر و اوج غلظت پلاسمایی دارو ۵ برابر افراد معمولی خواهد بود.

نکته ی مهم اینجاست که به تداخل داروی اتوموکستین با دیگر داروهای مهارکننده CYP2D6 توجه داشته باشیم زیرا ممکن است این دارو برای تقویت داروهای ضد افسردگی و یا بیمار دچار ADHD و افسردگی نیز مصرف شود.

بنابراین هنگام ترکیب اتوموکستین با فنوکستین، پاروکستین یا بوپروپیون باید احتیاط نمود. شایان ذکر است که داروی اتوموکستین ساختمانی شبیه به داروی سرترالین و فلوکستین دارد و در ایران دوزهای ۶۰، ۳۰، ۱۸، ۱۰ میلی گرمی آن قابل دسترسی می باشد.

بهترین زمان مصرف داروی اتوموکستین در طول روز ۱ بار هنگام صبح اعلام شده است اما اگر پزشک شما مصرف دوبار در روز این دارو را تجویز کرده است بهتر است یکبار صبح و نوبت بعدی را ابتدای عصر مصرف کرد. البته امکان دارد که پزشک شما ابتدا دوز پایین را تجویز کند و بعد از گذشت ۲ الی ۴ هفته کم کم دوز مصرفی را افزایش دهد.

موارد مصرف قرص :

درﻣﺎن اﺧﺘﻼل ﻛﻢ ﺗﻮﺟﻬﻲ و ﺑﻴﺶ ﻓﻌﺎﻟﻲ (ADHD)

دوزبندی در بزرگسالان:

عوارض جانبی:

ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻋﺼﺒﻲ ﻣﺮﻛﺰی: ﺳﺮدرد، ﺧﻮاب آﻟﻮدﮔﻲ، ﺑﻲ ﺧﻮاﺑﻲ

ﮔﻮارﺷﻲ: ﺧﺸﻜﻲ دﻫﺎن، ﺗﻬﻮع، دردﺷﻜﻤﻲ، ﻛﺎﻫﺶ اﺷﺘﻬﺎ، اﺳﺘﻔﺮاغ

  • در صورت وجود بیماری های قلبی و عروقی، بیماری های فشار خون بالا ، گلوکوم و نارسایی های کبدی می بایست فوايد مصرف دارو در برابر مضرات آن سنجيده شود.
  • این دارو باعث سرگیجه و حساسیت به نور می گردد لذا در صورت مصرف این دارو درهنگام رانندگی و یا کار با دستگاه هایی که نیاز به هوشیاری کامل دارند احتیاط نمایید.
  • در صورت مصرف این دارو حتماً مرتباً تحت نظر پزشک قرار گیرید.
  • آزمایشات مربوط به اندازه گیری آنزیم های کبدی و بیلی روبین باید به منظور جلوگیری از ایجاد اختلالات کبدی مرتب انجام گیرد.
  • در صورت مشاهده تغییر رنگ ادرار ،خارش و یا سوزش حتماً با پزشک خود مشورت نماید.
  • دارو را دور از دسترس اطفال نگهداری نمایید.
  • از مصرف داروهای تاریخ گذشته خودداری نمایید.

موارد منع مصرف :

ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﻣﻔﺮط ﺑﻪ آتوموکستین ﻳﺎ ﻫﺮ ﻳﻚ از اﺟﺰای ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﻴﻮن، اﺳـﺘﻔﺎده ﻫﻤﺰﻣـﺎن ﻳـﺎ در ﻓﺎﺻﻠﻪی ۱۴ روز از ﻣﻬﺎر ﻛﻨﻨﺪهﻫﺎی MAO؛ ﮔﻠﻮﻛﻮم ﺑﺎ زاوﻳﻪ ﺑﺴﺘﻪ.

آتوموکستین 

ﺗﺪاﺧﻼت دارویی قرص آتوموکستین :

در صورت استفاده از سایر داروها خصوصاً آلبوترول، فلوکستین، پاروکستین، میدازولام، بازدارنده های منوآمینواکسیداز حتماً پزشک خود را مطلع سازید.

MAO Inhibitors و اﺗﺎﻧﻮل

۱- آتوموکستین نباید با مهارکننده های مونوآمینواکسید از ( MAOIs) همزمان مصرف شود و همچنین باید فاصله زمانی حداقل 2 هفته بین شروع تجویز این دارو با MAOIs رعایت شود.
۲- در صورت مصرف همزمان این دارو با پاروکستین و یا فلوکستین، به علت افزایش غلظت پلاسمایی آتوموکستین باید دوز دارو را کاهش داد.

رﻳﺴﻚ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﺑﺎرداری: C

ﺷﻴﺮدﻫﻲ:

ورود ﺑﻪ داﺧﻞ ﺷﻴﺮ ﻣﺎدر ﻧﺎﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ/ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺤﺘﺎﻃﺎﻧﻪ

توجهات پزشکی-پرستاری / آموزش به بیمار – خانواده:

۱- با توجه به احتمال بروز تشنج پیرو مصرف این دارو، تجویز این دارو در بیماران با سابقه صرع باید با احتیاط صورت گیرد.
۲- مصرف آتوموکستین در بیماران با گلوکومای زاویه بسته منع مصرف می باشد.
۳- با توجه به احتمال افزایش فشار خون پیرو مصرف این دارو، تجویز آتوموکستین در بیماران با هایپرتانسیون باید با احتیاط صورت گیرد

فارماکودینامیک / کینتیک:

طی مصرف خوراکی به سرعت جذب می شود و پیک غلظت پلاسمایی آن در عرض 1-2 ساعت به حداکثر مقدار خود می رسد.
به صورت متابولیت بطور عمده 80 درصداز طریق ادرارو 17 درصد از طریق مدفوع حذف می شود.
نیمه عمر اکثر متابولیزهای آن تقریبا 5 ساعت می باشد.

منبع:

مجموعه دارویی داروهای اعصاب و روان – دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران

کتاب فارماکوپه بیماری‌های اعصاب و روان

توجه : اطلاعات موجود در این پایگاه ‌داده، فقط جهت اهداف آموزشی و اطلاعات عمومی برای شما تأمین شده است و برای توصیه پزشکی، تشخیص و درمان نباید در نظر گرفته ‌شود. قبل از مصرف هر گونه دارو، تغییر رژیم غذایی و یا شروع هر دوره درمانی، حتماً با پزشک خود مشورت نمایید. هیچ گاه توصیه‌ای که توسط پزشک به شما داده می‌شود را نادیده نگیرید چرا که پزشک بر اساس قضاوت پزشکی خود برای بهبود شما ممکن است فارغ از اطلاعات بالا به شما درمان مناسب را تجویز کند.

چرا باور داشته باشیم ؟

پایش و سنجش آنلاین نتایج درمان

نوبت دهی آنلاین

آزمون های آنلاین روانشناختی معتبر

امکان مشاوره آنلاین از طریق وب سرویس

ارتباط با درمانگران عضو باور

نسخه دارویی آنلاین و یادآور پیامکی

آزمون های روانشناختی

آخرین مقالات سایت