لاموتریژین به تنهایی یا با داروهای دیگر برای پیش‌گیری و کنترل حملات تشنجی استفاده می‌شود.

همچنین ممکن است برای جلوگیری از نوسان شدید خلقی دو قطبی در بزرگسالان نیز استفاده شود.

لاموتریژین یک داروی ضد تشنج یا ضد صرع است.

تصور می‌شود با بازگرداندن تعادل مواد طبیعی خاصی در مغز کار می‌کند.

این دارو به دلیل افزایش خطر عوارض جانبی (مانند عفونت‌ها) مورد تأیید قرار نمی‌گیرد.

این دارو به تنهایی و گاهی همراه با داروهای دیگر برای درمان حملات صرع در افراد بالغ و کودکان بزرگتر از ۲ سال استفاده می‌شود.

این دارو همچنین برای کاهش حملات روانشناختی در افراد بزرگسالی که دارای اختلال دوقطبی هستند به کار می‌رود.

لاموتریژین ممکن است برای اهداف دیگری غیر از آنچه که در این موارد استفاده می‌شود به کار رود. 

در ادامه با کلینیک اعصاب و روان هیربد همراه باشید.

نام‌های تجاری:

U.S:

Lamictal ®

Lamictal ® ODT

Lamictal ® XR

Canada:

APO-Lamotrigine

Lamictal ®

Mylan- Lamotrigine

Novo-Lamotrigine

PMS- Lamotrigine

Ratio- Lamotrigine

Tera- Lamotrigine

لاموتریژین
لاموتریژین

گروه دارویی-درمانی:

ﺿﺪ ﺗﺸﻨﺞ

اشکال دارویی لاموتریژین :

  لامیکتال قرص 50 لاموتریژن
لاموتریژن قرص 50 م گ
لاموتریژن ایرانی 25 م گ قرص
لاموتریژن ایرانی قرص 100 م گ

مکانیسم عمل لاموتریژین :

لاموتریژین از ﻣﺸــﺘﻘﺎت ﺗــﺮی آزﻳــﻦ ﻣــﻲﺑﺎﺷــﺪ ﻛــﻪ آزاد ﺷــﺪن ﮔﻠﻮﺗﺎﻣــﺎت را ﻣﻬــﺎر ﻣــﻲﻛﻨــﺪ. و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﺎﻧﺎلﻫﺎی وﻟﺘﺎژی ﺳﺪﻳﻢ را ﻛﻪ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﻏﺸﺎی ﻧـﻮرونی ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﻣﻬـﺎر ﻣـﻲﻛﻨـﺪ. ﻻﻣـﻮﺗﺮﻳﮋن اﺛـﺮ ﻣﻬﺎری ﺿﻌﻴﻔﻲ روی ۵-HT3 دارد.

در in-vtiro دی ﻫﻴﺪروﻓﻮﻻت ردوﻛﺘﺎز را ﻧﻴﺰ ﻣﻬﺎر ﻣﻲﻛﻨﺪ.

موارد مصرف لاموتریژین :

لاموتریژین در درﻣﺎن ﺻﺮع ﻋﻤﻮﻣﻲ (ﺳﻨﺪرم (lennox – Gastaut، ﺻـﺮع اوﻟﻴـﻪ ﺗﻮﻧﻴـﻚ – ﻛﻠﻮﻧﻴـﻚ، ﺻـﺮع ﭘﺎرﺷﻴﺎل و در ﻣﻮﻧﻮﺗﺮاﭘﻲ ﺑﻴﻤﺎراﻧﻲ ﻛﻪ ﺻﺮع ﭘﺎرﺷﻴﺎل دارﻧﺪ و واﻟﭙﺮوﺋﻴﻚ اﺳﻴﺪ درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺮده‌اﻧـﺪ و ﻳـﺎ ﻫﺮ داروی ﺿﺪﺻﺮع ﻣﺼﺮف ﻛﺮده‌اﻧﺪ، ﻣﻄﺮح ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.

درﻣﺎن اﺧﺘﻼل دو ﻗﻄﺒﻲ I.

لاموتریژین و لاغری

لاموتریژین در بین داروهای موثر بر چاقی و لاغری در دسته ریسک کم قرار دارد.

ریسک پایین لاغری یا چاقی :

Lamotrigine به احتمال زیاد باعث لاغر شدن می‌شود.

با این حال، همچنین می‌تواند باعث افزایش وزن شود. عوارض جانبی دیگر این دارو عبارتند از:

سردرد در خواب و خواب‌آلودگی، درد معده و درد در بدن

لاموتریژین و افسردگی

لاموتریژین یک روش دارویی مهم برای درمان اختلالات دو قطبی است.

با این حال, بسیاری از متخصصین بالینی از آن در بیماران با یک اختلال افسردگی (تک‌قطبی) که به اندازه کافی به داروهای ضد افسردگی معمولی پاسخ نداده اند, استفاده می‌کنند.

در بسیاری از موارد استفاده از چنین داده‌هایی به‌طور غیرمستقیم منتشر شده‌است.

لاموتریژین
لاموتریژین

دوزبندی در بزرگسالان:

**مقدار مصرف معمول برای پیشگیری از حملات تشنجی :بزرگسالان:
– در ترکیب با یک رژیم ضد صرع حاوی والپروئیک اسید:
هفته اول و دوم :25 mg روز در میان
هفته سوم و چهارم :25 mg هر روز
مقدار نگهدارنده معمول: (100 تا 400 mg/day ( 1 یا 2 مقدار منقسم تا دستیابی به مقدار نگهدارنده 25 تا 50 mg/day هر 1 تا 2 هفته افزایش داده شود.

مقدار نگهدارنده معمول برای مصرف لاموتریژین با والپروئیک اسید بتنهایی 100 تا 200 والپروئیک اسید می باشد.
– در ترکیب با داروهای ضدصرع القا کننده آنزیم :(فاقد والپروئیک اسید):
هفته اول و دوم :50 mg/day
هفته سوم و چهارم :100 mg/day در دو مقدار منقسم.
مقدار نگهدارنده معمول:300 تا 500 mg/day در دو مقدار منقسم.

تا دستیابی به مقدار نگهدارنده 100 mg/day هر 1 تا 2 هفته افزایش داده شود
**برای بیماران دریافت کننده القا کنندههای آنزیم AEDs بجز والپرووات:
مقدار اولیه:50 mg خوراکی یکبار در روز بمدت دو هفته سپس به 50 mg خوراکی دو بار در روزبمدت دو هفته افزایش داده شود.
مقدار نگهدارنده:150 تا 250 mg خوراکی دو بار در روز.
مقدار مصرف ممکن است 100 mg/day هر هفته افزایش داده شود.
حداکثر مقدار مجاز:700 mg/day .

عوارض لاموتریژین

-خواب آلودگی، خستگی، سرگیجه و مشکلات بینایی مانند تاری دید از عوارض این دارو می باشد لذا تا زمانی که اثر دارو از بین نرفته از رانندگی و کارهایی که نیاز به تمرکز و احتیاط دارند خودداری نمایید .
_برای سردرد یا درد کمر و مفاصل احتمالی ناشی از مصرف این دارو از داروساز خود درمورد داروی ضد درد مناسب سوال بفرمایید.
_خشکی دهان نیز از علائم مربوط به مصرف این دارو میباشد که با آدامس یا آبنبات فاقد شکر می توان آن را برطرف نمود .

_در صورت احساس تهوع و اسهال ناشی از مصرف این دارو ،مصرف غذاهای سبک و ساده و پرهیز از غذاهای پرچرب و پر ادویه این مشکل را برطرف می سازد.
-در صورت بروز علائم آنفولانزا، گلودرد، تب یا تورم غدد لنفاوی، تغییرات شدید خلق و خو، مشکلات حرکتی، احساس لرزش، خستگی شدید،اختلال در خوابیدن، یا زخم خونریزی های بی دلیل و سایر موارد حتماً به پزشک خود مراجعه نمایید .

-این دارو می تواند عوارض نادر اما مهمی داشته باشد که علی رغم اینکه احتمال وقوع آنها کم می باشد اما پیگیری و توجه به آنها بسیار مهم می باشد.لذا در صورت داشتن علائم سرفه همراه با گلودرد، خشکی و التهاب چشم وبروز لکه های قرمز پوستی فوراً به پزشک خود یا مرکز درمانی مراجعه کنید.

این عارضه ۷ در میلیون احتمال بروز دارد و به آن سندرم استیونس جانسون می گویند

لاموتریژین
لاموتریژین

موارد منع مصرف:

در صورت حساسیت مفرط به دارو یا اجزا آن و در بیماران مبتلا به نقص کبدی، منع مصرف دارد و در اختلالات کلیوی و قلبی باید با احتیاط تجویز شود.

توجهات پزشکی-پرستاری / آموزش به بیمار – خانواده:

  1. با ظهور اولین علائم راش دارو باید قطع شود.
  2. معاینات دوره ای چشم توصیه می شود.
  3. از قرار گرفتن در معرض نور خورشید بدون ضد آفتاب خودداری شود.
  4. بعلت احتمال بروز سرگیجه و بی قراری بیمار از فعالیت های نیازمند به هوشیاری و رانندگی مطلع شود.

فارماکودینامیک / کینتیک:

ﺟﺬب: ﺳﺮﻳﻊ آزاد ﺷﻮﻧﺪه: ﺳﺮﻳﻊ و ﻛﺎﻣﻞ

ﺗﻮزﻳﻊ: ۰/۹ -۱٫۳l L/kg: Vd

ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﺎﻧﺪﻳﻨﮓ : %۵۵

ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ: ﻛﺒﺪی و ﻛﻠﻴﻮی، ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺰه اوﻟﻴـﻪ ﺗﻮﺳـﻂ ﮔﻠﻮﻛﻮرﻧﻴـﻚ اﺳـﻴﺪ ﮔﻮﻧﮋوﮔـﻪ اﻧﺠـﺎم ﻣﻲﺷﻮد.

ﻓﺮاﻫﻤﻲ زﻳﺴﺘﻲ: ﺳﺮﻳﻊ آزاد ﺷﻮﻧﺪه: %۹۸

ﻧﻴﻤﻪ ﻋﻤﺮ ﺣﺬﻓﻲ: ﺳﺮﻳﻊ آزاد ﺷﻮﻧﺪه: ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن: ۲۵-۳۳ ﺳﺎﻋﺖ

ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان : ۲۵-۴۳ ﺳﺎﻋﺖ

آﻫﺴﺘﻪ رﻫﺶ: ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺮﻳﻊ آزاد ﺷﻮﻧﺪه ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ

اﮔﺮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ واﻟﭙﺮوﺋﻴﻚ اﺳﻴﺪ ﺑﺎﺷﺪ: ۴۸-۷۰ ﺳﺎﻋﺖ

اﮔﺮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻓﻨﻲ ﺗﻮﺋﻴﻦ، ﭘﺮﻳﻤﻴﺪون، ﻛﺎرﺑﺎﻣﺎزﭘﻴﻦ ﺑﺎﺷﺪ: ۱۳-۱۴ ﺳﺎﻋﺖ

ﻧﺎرﺳﺎﻳﻲ ﻣﺰﻣﻦ ﻛﻠﻴﻮی: ۴۳ ﺳﺎﻋﺖ

ﻫﻤﻮدﻳﺎﻟﻴﺰ: ۱۳ ﺳﺎﻋﺖ در ﻃﻮل دﻳﺎﻟﻴﺰ، ۵۱ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻴﻦ دﻳﺎﻟﻴﺰﻫﺎ

اﺧﺘﻼل ﻛﺒﺪی: ﺧﻔﻴﻒ: ۲۶-۶۶ ﺳﺎﻋﺖ

ﻣﺘﻮﺳﻂ: ۲۸-۱۱۶ ﺳﺎﻋﺖ ﺷﺪﻳﺪ ﺑﺎ ۵۲-۱۴۸ :ascites ﺳﺎﻋﺖ ﺷﺪﻳﺪ ﺑﺪون ۵۶-۷۸ : ascites ﺳﺎﻋﺖ

ﭘﻴﻚ اﺛﺮ، ﭘﻼﺳﻤﺎ: ﺳﺮﻳﻊ آزاد ﺷﻮﻧﺪه: ۱-۱/۵ ﺳﺎﻋﺖ

آﻫﺴﺘﻪ رﻫﺶ : ۴-۱۱ ﺳﺎﻋﺖ

دﻓﻊ: ادراری، ﻣﺪﻓﻮع (ﺧﻴﻠﻲ ﻛﻢ %۲)

منبع:

WEBMD

نویسنده

دکتر سارا کلهری

دکتر سارا کلهری

رواندرمانگر بزرگسال با رویکرد شناختی رفتاری (CBT) و ISTDP من دکتری تخصصی روانشناسی، رواندرمانگر بزرگسال با رویکرد شناختی رفتاری (CBT) و ISTDP هستم. در زمینه های وسواس، اختلالات اضطرابی و مشکلات خلقی هیجانی می توانم به شما کمک کنم.

چرا باور داشته باشیم ؟

پایش و سنجش آنلاین نتایج درمان

نوبت دهی آنلاین

آزمون های آنلاین روانشناختی معتبر

امکان مشاوره آنلاین از طریق وب سرویس

ارتباط با درمانگران عضو باور

نسخه دارویی آنلاین و یادآور پیامکی

آزمون های روانشناختی

آخرین مقالات سایت