قرص لاموتریژین | لاموتریژین و افسردگی | لاموتریژین و لاغری

فهرست مطالب

لاموتریژین به تنهایی یا با داروهای روانشناختی دیگر برای پیش‌گیری و کنترل حملات تشنجی استفاده می‌شود. همچنین ممکن است برای جلوگیری از نوسان شدید خلقی دو قطبی در بزرگسالان نیز استفاده شود. لاموتریژین یک داروی ضد تشنج یا ضد صرع است. تصور می‌شود با بازگرداندن تعادل مواد طبیعی خاصی در مغز کار می‌کند.

این دارو به دلیل افزایش خطر عوارض جانبی (مانند عفونت‌ها) مورد تأیید قرار نمی‌گیرد.

این دارو به تنهایی و گاهی همراه با داروهای دیگر برای درمان حملات صرع در افراد بالغ و کودکان بزرگتر از ۲ سال استفاده می‌شود.

این دارو همچنین برای کاهش حملات روانشناختی در افراد بزرگسالی که دارای اختلال دوقطبی هستند به کار می‌رود.

لاموتریژین ممکن است برای اهداف دیگری غیر از آنچه که در این موارد استفاده می‌شود به کار رود. 

در ادامه با کلینیک اعصاب و روان هیربد همراه باشید.

نام‌های تجاری:

U.S:

Lamictal ®

Lamictal ® ODT

Lamictal ® XR

Canada:

APO-Lamotrigine

Lamictal ®

Mylan- Lamotrigine

Novo-Lamotrigine

PMS- Lamotrigine

Ratio- Lamotrigine

Tera- Lamotrigine

لاموتریژین
لاموتریژین

گروه دارویی-درمانی:

ﺿﺪ ﺗﺸﻨﺞ

اشکال دارویی لاموتریژین :

  لامیکتال قرص 50 لاموتریژن
لاموتریژن قرص 50 م گ
لاموتریژن ایرانی 25 م گ قرص
لاموتریژن ایرانی قرص 100 م گ

مکانیسم عمل لاموتریژین :

لاموتریژین از ﻣﺸــﺘﻘﺎت ﺗــﺮی آزﻳــﻦ ﻣــﻲﺑﺎﺷــﺪ ﻛــﻪ آزاد ﺷــﺪن ﮔﻠﻮﺗﺎﻣــﺎت را ﻣﻬــﺎر ﻣــﻲﻛﻨــﺪ. و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﺎﻧﺎلﻫﺎی وﻟﺘﺎژی ﺳﺪﻳﻢ را ﻛﻪ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﻏﺸﺎی ﻧـﻮرونی ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﻣﻬـﺎر ﻣـﻲﻛﻨـﺪ. ﻻﻣـﻮﺗﺮﻳﮋن اﺛـﺮ ﻣﻬﺎری ﺿﻌﻴﻔﻲ روی ۵-HT3 دارد.

در in-vtiro دی ﻫﻴﺪروﻓﻮﻻت ردوﻛﺘﺎز را ﻧﻴﺰ ﻣﻬﺎر ﻣﻲﻛﻨﺪ.

موارد مصرف لاموتریژین :

لاموتریژین در درﻣﺎن ﺻﺮع ﻋﻤﻮﻣﻲ (ﺳﻨﺪرم (lennox – Gastaut، ﺻـﺮع اوﻟﻴـﻪ ﺗﻮﻧﻴـﻚ – ﻛﻠﻮﻧﻴـﻚ، ﺻـﺮع ﭘﺎرﺷﻴﺎل و در ﻣﻮﻧﻮﺗﺮاﭘﻲ ﺑﻴﻤﺎراﻧﻲ ﻛﻪ ﺻﺮع ﭘﺎرﺷﻴﺎل دارﻧﺪ و واﻟﭙﺮوﺋﻴﻚ اﺳﻴﺪ درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺮده‌اﻧـﺪ و ﻳـﺎ ﻫﺮ داروی ﺿﺪﺻﺮع ﻣﺼﺮف ﻛﺮده‌اﻧﺪ، ﻣﻄﺮح ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.

درﻣﺎن اﺧﺘﻼل دو ﻗﻄﺒﻲ I.

لاموتریژین و سردرد

نمیتوان این ادعا را کرد که مصرف یک نوع خاص از دارو می تواند بدون هر گونه عارضه جانبی بر بدن اثر بگذارد. داروی لاموتریژین هم شامل این موضوع خواهد شد. در واقع اگر چه مصرف این دارو برای درمان بیماری فعلی شما تجویز شده است، اما می تواند تاثیرهای جانبی متعددی را هم بر جای بگذارد.

داروی لاموتریژین پس از آنکه برای مدتی مورد استفاده قرار می گیرد، می تواند عارضه های جانبی بسیار جدی را به همراه خود داشته باشد. شاید برای شما یا نزدیکان شما هم پیش آمده باشد که پس از استفاده این دارو، سردرد و سرگیجه های خفیف تا شدید ایجاد شده باشد. درد های ایجاد شده در سر شاید یکی از شایع ترین عارضه های جانبی این دارو به حساب آید که در اکثر افراد رخ می دهد.

البته شایان ذکر است اینگونه نیست که اگر لاموتریژین مصرف کردید حتماً سردرد خواهید گرفت. اما به طور کلی ایجاد سردرد در اغلب افرادی که این دارو را به طور مرتب مصرف می کنند، به چشم می خورد.

تاثیر لاموتریژین بر بارداری

تاثیر لاموتریژین در بارداری

10 درصد بارداری ها به علت مشکلات ژنتیکی جنین و در سه ماهه اول بارداری اتفاق می افتد. این مشکلات نیز اشکال مختلفی دارند و گاهی اوقات می بینیم که مثلا کیسه خالی است و جنینی درون آن وجود ندارد، یا این که جنین تشکیل می شود اما زود از بین می رود. نمی توانیم بگوییم به خاطر مصرف قرص این اتفاق افتاده است و عوامل متعددی مثل عوامل محیطی، ژنتیکی، غذاها و….در بروز این امرموثر هستند. اما در هر صورت یک بار سقط در سه ماهه اول بارداری اتفاق نگران کننده ای نیست و اگر دو سقط پشت سر هم اتفاق بیفتد، از نظر علت یابی باید مورد بررسی قرار گیرد. لاموتریژن یک داروی ضد صرع است که برای میگرن هم مورد استفاده قرار می گیرد. تاثیرش نسبت به کاربامازپین بسیار کم است و عوارضی برای جنین به همراه ندارد. خانم هایی که قصد بارداری دارند و کاربامازپین مصرف می کنند، داروی خود را می توانند تغییر دهند. استرس هم در این زمینه بسیار موثر است و شما سالم هستید و بهتر است به جای نگرانی از غذاهای طبیعی و اسید فولیک مصرف کنید. در ضمن رایانه را هم روی پای تان قرار ندهید.

لاموتریژین بارداری

لاموتریژین و بارداری

دوست عزیز این دارو در بارداری بی ضرر است. در صورتیکه پدر یا مادر مبتلا به صرع باشند احتمال بروز این بیماری در فرزندان کمی بیشتر از افراد عادی خواهد بود. همچنین در مادری که داروهای ضدصرع مصرف می کند احتمال بروز نقایص لوله های عصبی جنین بیش از افراد عادی است بنابراین از سه ماه قبل از بارداری تا پایان هفته 16 باید روزانه 5 میلی اسیدفولیک مصرف کند.

لاموتریژین 50

لاموتریژین از داروهای ضد صرع است.صرع نوعی بیماری مغزی می باشد که در آن این حملات تشنج در اثر اختلال جریان الکتریکی سلول های قسمتی از مغز رخ می دهد.
تشنج يك حمله ي عصبي ناشي از اختلال در فعاليت الكتريكي مغز مي باشد و بصورت حرکات غیر ارادی در بدن،چشم ها و بخش هاي مختلف بدن بروز مي كند.این علایم می تواند عوارضی در پی داشته باشد و منجر به تغییرات در رفتار،احساسات، هوشیاری و سایر توانایی های ذهنی گردد از این رو کنترل و پیشگیری از بروز این حملات در مبتلایان به صرع بسیار حائز اهمیت است.لاموتریژین با کاهش جریان الکتریکی غیر طبیعی سلول های مغزی به تنهایی یا همراه با سایر داروهای ضد صرع جهت کاهش حملات تشنج استفاده می شود.
علاوه بر اینها لاموتریژین می تواند در برخی شرایط بیماری های اعصاب و روان مانند بیماری دوقطبی نیز اثر درمانی داشته باشد زیرا می تواند از بروز مرحله ی افسردگی در این بیماران جلوگیری نماید.
همچنین لاموتریژن در بعضی افراد باعث کاهش اشتها می شود که جزء عوارض این دارو محسوب می گردد و در پرخوری های با منشاء عصبی به عنوان ضد اشتها کاربرد دارد

بیشتر بدانیم
منشاء بروز اختلالات دو قطبی و بیماری های روانشناختی

لاموتریژین و فلوکستین

این دو دارو معمولا با هم تجویز می شوند .

لاموتریژین دوز

الف) درمان کمکی صرع نسبی تا تشنج ژنرالیزه سندرم Lennox-Gastaut.
بزرگسالان و کودکان بزرگتر از 12 سال: در کسانی که والپروئ یک اسید به همراه دیگر ضدصرع‌های القا کننده آنزیمی را دریافت می‌ کنند، دارو را با دوز 25 میلی گرم یک روز درمیان برای 2 هفته شروع کنید. سپس به 25 میلی گرم روزانه برا ی 2 هفته افزایش دهید. دارو را هر یک الی دو هفته 25 تا 50 میلی گرم روزانه برحسب نیاز افزایش دهید تا به دوز 100 تا 400 میلی گرم روزانه (در یک یا دو دوز منقسم) برسید. زمانی که همراه والپروئ یک اسید به تنهایی به کار می‌ رود، دوز نگهدارنده 100 تا 200 میلی گرم در روز است.
در کسانی که تنها ضدصرع ‌های القاکننده آنزیمی بدون والپروئ یک اسید را دریافت می‌ کنند، دارو را با 50 میلی گرم روزانه برای دو هفته شروع کنید. سپس به 100 میلی گرم روزانه برا ی 2 هفته افزایش دهید (در دو دوز منقسم). دارو را هر یک الی دو هفته 100 میلی گرم روزانه برحسب نیاز افزایش دهید تا به دوز 300 تا 500 میلی گرم روزانه در دو دوز منقسم برسید.
کودکان 2 تا 12 سال با وزن 7/6 تا 40 کیلوگرم: در کسانی که والپروئ یک اسید به همراه دیگر ضدصرع‌های القاکننده آنزیمی دریافت می‌ کنند، دارو را با دوز mg/Kg 15/0 روزانه در یک یا 2 دوز منقسم برای 2 هفته شروع کنید. سپس با دوز mg/Kg 3/0 در یک یا دو دوز منقسم برای یک الی 2 هفته ادامه دهید. دوز معمول نگهدارنده mg/Kg 5-1 روزانه می‌ باشد (ماکزیمم تا 200 میلی گرم روزانه در یک یا دو دوز منقسم).
در کسانی که تنها ضدصرع ‌های القاکننده آنزیمی بدون والپروئ یک اسید را دریافت می‌ کنند، دارو را با دوز mg/Kg 6/0 در دو دوز منقسم برای دو هفته شروع کنید. سپس با دوز mg/Kg 2/1 برای 2 هفته دیگر ادامه دهید. دوز معمول نگهدارنده mg/Kg 15-5 روزانه می‌ باشد (ماکزیمم تا 400 میلی گرم روزانه در دو دوز منقسم).
ب) ادامه لاموتریژین به تنهایی در رژیمهایی که حاوی ضدصرع ‌های القاکننده آنزیمی می‌ باشند.
بزرگسالان و کودکان بزرگتر از 16 سال: دارو را با دوز mg 50 یک بار در روز برای دو هفته به رژیم فعلی اضافه کنید. سپس با mg 100 روزانه در دو دوز منقسم برای دو هفته ادامه دهید. سپس هر یک الی دو هفته 100 میلی گرم دوز را افزایش دهید تا به دوز نگهدارنده mg 500 روزانه در دو دوز منقسم برسید. در این مرحله می‌ توان داروی القا کننده آنزیمی را به تدریج قطع کرد. به صورت کاهش 20% دوز هفتگی برای 4 هفته.
پ) لاموتریژین به تنهایی در کسانی که دارو را همراه والپروات برای صرع نسبی دریافت می‌ کنند.
بزرگسالان و کودکان بزرگتر از 16 سال: زمانی که به دوز 200 میلی گرم در روز لاموتریژین رسیدید، والپروات را mg 500 روزانه هفتگی کاهش دهید تا به دوز 500 میلی گرم روزانه برسید. این دوز را برای یک هفته ادامه دهید. سپس دوز لاموتریژین را به mg 300 روزانه افزایش داده و دوز والپروات را به 250 میلی گرم روزانه کاهش دهید. مجدداً دوز را برای یک هفته ادامه دهید. سپس والپروات را کاملاً قطع کرده و دوز لاموتریژین را 100 میلی گرم در روز هر هفته افزایش دهید تا به دوز 500 میلی گرم روزانه برسید.
ت) اختلالات دوقطبی.
بزرگسالان: ابتدا دارو را 25 میلی گرم روزانه برا ی 2 هفته بدهید. سپس به صورت 50 میلی گرم روزانه برا ی 2 هفته دیگر ادامه دهید. سپس در فواصل هفتگی می‌ توانید دوز را دو برابر کنید تا به دوز نگهدارنده 200 میلی گرم روزانه برسید.
بزرگسالانی که کاربامازپین یا دیگر ضدصرع‌های القاکننده آنزیمی را بدون والپروات دریافت می‌کنند، دارو را با دوز mg 50 روزانه برای دو هفته شروع کنید. سپس با mg 100 روزانه در دو دوز منقسم برای 2 هفته دیگر ادامه دهید. سپس دوز را به صورت mg 100 هفتگی افزایش دهید تا به دوز نگهدارنده 400 میلی گرم روزانه در دو دوز منقسم برسید.
بزرگسالانی که همزمان والپروات دریافت می‌ کنند.
دارو را به صورت 25 میلی گرم یک روز در میان برای 2 هفته شروع کنید. سپس 25 میلی گرم روزانه برای دو هفته ادامه دهید. دوز را می‌توان در فواصل هفتگی دوبرابر کرد تا به دوز نگهدارنده mg 100 روزانه برسید.
تنظیم دوز: در بیماران با نارسایی شدید کلیوی دوز نگهدارنده را کاهش دهید. در بیماران با درگیری کبدی درجه B (Child-pugh) دوز را 50% کاهش دهید و درجه C تا 75% دوز را کاهش دهید. افزایش دوز و دوز نگهدارنده بر مبنای پاسخ بیمار صورت گیرد.

لاموتریژین اضطراب

لاموتریژین برای اضطراب

لاموتریژین و اضطراب

از مواردی که باید در هنگام مصرف تمام داروهای مصرفی رعایت شود، تداخل های دارویی آن می باشد. مصرف داروهای موثر بر مغز مانند لاموتریژین و دیگر داروهای ضد تشنج و صرع از آنجا تاثیرات گسترده ای بر فعالیت مغز می گذارند، بهتر است تا با داروهای ضد اضطراب به شکل همزمان مورد استفاده قرار نگیرد. تداخل های دارویی شدیدی بین داروی لاموتریژین با چندین نوع داروی دیگر نیز وجود دارد. داروهای هورمونی و قرص های موثر بر دوران قاعدگی و تنظیم کننده آن، آنتی هیستامین ها و حتی مسکن هایی که برای تسکین دادن به دردهای عضلانی و جسمانی مورد استفاده قرار می گیرد، می توانند با این دارو در تداخل باشند.

داروهایی مثل آلپرازولام که بر میزان اضطراب تاثیر دارند، اغلب تاثیراتی همچون افزایش خواب آلودگی را بر افراد می گذارند. از این رو توصیه های اکید بسیاری برای اطلاع به پزشک معالج از مصرف این دارو صورت گرفته است.

لاموتریژین می تواند بر اضطراب های عصبی و حتی استرس نیز اثر داشته باشد. اما ممکن است نسبت به زمان تجویز شدن در جهت رفع مشکلات صرع و تشنج، دوز متفاوتی برای مصرف آن پیشنهاد شود. در حقیقت این پزشک و روانپزشک متخصص شما است که تعیین می کند برای هر کدام از موارد تجویز، شیوه مصرف و دوز دارو در هر بار استفاده چقدر باید باشد.

لاموتریژین ۵۰

لاموتریژین (به انگلیسی: lamotrigine) با نام تجاری Lamictal – Lamictal Blue – Lamictal Green – Lamictal orange – Lamictal CD یک داروی ضدصرع یا ضدتشنج است. این دارو به تنهایی و گاهی همراه با داروهای دیگر برای درمان حملات صرع در افراد بالغ و کودکان بزرگتر از ۲ سال استفاده می‌شود. این دارو همچنین برای کاهش حملات روانی در افراد بزرگسالی که دارای اختلال دوقطبی هستند به کار می‌رود. لاموتریژین ممکن است برای اهداف دیگری مانند حملات اضطرابی و افسردگی مصرف می‌شود و همچنین برای اختلال کندن پوست هم مؤثر است. موارد مصرف: از این دارو برای درمان حملات تشنجی نسبی اولیه و حملات تشنجی متعاقب تشنج فراگیر تونیک ـ کلونیک، استفاده می‌شود.

 

 لاموتریژین برای افسردگی

لاموتریژین افسردگی

لاموتریژین ممکن است برای اهداف دیگری مانند حملات اضطرابی و افسردگی مصرف می‌شود و همچنین برای اختلال کندن پوست هم مؤثر است.

لاموتریژین اختلال دو قطبی

داروی ضد تشنج و تعدیل کننده عصبی نسل سومی است که به سرعت به عنوان داروی واحد برای درمان افسردگی ،دو قطبی حاد و اختلال دو قطبی با چرخش سریع و پیشگیری از عود هرگونه دوره شیدایی به اندازه لیتیوم اثر داشته و در پیشگیری از عود دوره افسردگی بهتر از لیتیوم است .
برعکس این دارو برای شیدایی حاد یا در افسردگی حاد مفید نیست. این دارو فعلاً درمان خط اول برای بیماران مبتلا به دوقطبی نوع ۲ با چرخش سریع و نیز افسردگی دو قطبی است و در مقایسه با سایر ضد افسردگی های رایج احتمال کمتری دارد که موجب تغییر وضعیت به حال شیدایی شود. خواص ضد افسردگی لاموتریژین بر خواص ضد مانیای آن برتری دارد و به نوعی داروی ضد تشنج محسوب میشود و در پیشگیری از عود بهتر از لیتیوم عمل میکند اما برای پیشگیری مانیای حاد مناسب نیست.

لاموتریژین ایرانی

لاموتریژین ایرانی با خارجی تفاوتی ندارد چون مواد تشکیل دهنده آن ها یکی هست .

لاموتریژین اطلاعات

لاموتریژین برای جلوگیری و کنترل تشنج مورد استفاده قرار می‌گیرد. همچنین این دارو برای جلوگیری از تغییر حالت شدید اختلال دوقطبی در بزرگسالان به کار گرفته می‌شود. لاموتریژین به عنوان داروی ضد تشنج یا ضد صرع شناخته می‌شود که وظیفه آن بازسازی تعادل مواد طبیعی خاصی در مغز است.

ایا لاموتریژین خواب اور است

سردرد در خواب و خواب‌آلودگی، درد معده و درد در بدن از عوارض این دارو است  .

اوردوز لاموتریژین

اگر فردی لاموتریژین را بیش‌ازحد تجویز شده مصرف کرد و علائم جدی از قبیل غش کردن یا مشکل تنفس داشت، با اورژانس تماس بگیرید.

ایا لاموتریژین چاق کننده است

افراد معمولاً حساسیت های زیادی نسبت به وزن خود دارند. آن ها به خصوص زمانی که داروی خاصی را برای بهبود بیماری های خود مصرف می کنند، برای وزن خود نگرانی بیشتری دارند. آن ها مدام نگران اند که مبادا مصرف داروی اختصاصی مانند لاموتریژین باعث تغییر در وزن آن ها نشود.

خیلی ها همیشه پس از مصرف لاموتریژین این سوال را می پرسند که آیا اثر چاق کنندگی دارد؟ تاثیر آن بر وزن کلی فرد چقدر خواهد بود؟ ما به طور کلی در این بخش می خواهیم تاثیر این دارو به عنوان یک داروی موثر بر کاهش دفعات و شدت تشنج بر میزان وزن افراد بسنجیم.

در بخش قبل یکی از مهمترین عوارض جانبی مصرف مکرر قرص لاموتریژین را با هم بررسی نمودیم. اما در این بخش می خواهیم به یکی دیگر از عارضه های شایع مصرف داروی نامبرده شده بپردازیم. کمتر شدن قوت بینایی چشم ها، عدم تمرکز و حتی کاهش وزن هم موارد دیگری هستند که در نتیجه استفاده از این دارو رخ می دهند. در حقیقت میتوان گفت لاموتریژین نه تنها باعث بالاتر رفتن وزن افراد نمی شود، بلکه دیده شده که در وزن افراد تاثیرات کاهش از خود بر جای گذاشته است. البته این سری از تاثیرات خطر جدی برای سلامت افراد ندارند و نمی توانند مشکلات زیادی را برای مصرف کنندگان داروی لاموتریژین ایجاد نمایند.

در این بین البته عارضه های جانبی خطرناک تری هم در نتیجه مصرف متناوب این دارو ممکن است برای افراد بوجود آید. عارضه های پوستی و لکه های بثوراتی که بر روی قسمت های مختلف پوست افراد ایجاد می شوند، از جمله خطرناک ترین مواردی است که لازم است در صورت مشاهده آن ها، حتماً به پزشک معالجه کننده خود اطلاع دهید.

لاموتریژین برای چیست

ضد صرع

لاموتریژین با چه داروهایی تداخل دارد

لاموتریژین تداخل دارویی
لاموتریژین تداخلات
لاموتریژین تداخلات دارویی

کاربامازپین، فنوباربیتال، فنی توئین و پریمیدون، ریفامپین و OCP غلظت پایدار لاموتریژین را کاهش می‌ دهند. بیمار باید به دقت پیگیری شود. مهارکننده ‌های فولات (مانند کوتریموکسازول و متوترکسات) تحت تأثیر لاموتریژین قرار می‌ گیرند. زیرا این دارو آنزیم دی هیدروفولات ردوکتاز را که در ساخت اسید فولیک نقش دارد، مهار می‌ کند. بیمار باید به دقت پیگیری شود ، زیرا دارو ممکن است یک اثر تجمعی داشته باشد.

لاموتریژین برای چه بیماری است

تشنج

لاموتریژین به انگلیسی

Lamotrigine

داروی لاموتریژین برای چیست

تشنج

اضطراب

افسردگی

بیماری لاموتریژین

لاموتریژین می تواند در برخی شرایط بیماری های اعصاب و روان مانند بیماری دوقطبی نیز اثر درمانی داشته باشد.

 لاموتریژین و پانیک

این دارو برای پانیک نیز تجویز می شود

عوارض پوستی لاموتریژین
حساسیت پوستی لاموتریژین

این دارو ممکن است عوارضی مانند سرگیجه،گیجی،خواب آلودگی،تهوع،تاری دید،کاهش وزن،ضعف و…داشته باشد که خیلی خطرناک نیستند و احتمالا بتدریج نسبت به آنها عادت ایجاد می شود.
اما عوارض ِ پوستی ِ این دارو با آنکه کمیاب است می تواند بسیار  خطرناک باشد و لازم است که نسبت به آن هوشیار و مراقب باشید .
-و در صورت شک نسبت به وقوع این عارضه  فورا به پزشک خود مراجعه کنید و اگر پزشک شما در دسترس نیست فورا و فورا دارو را قطع کنید چرا که در صورت تاخیر در قطع دارو،احتمال دارد عوارض آن به حد کشندگی برسند.

این عارضه که به نام ِ “سندرم استیونس جانسون” معروف است خود را به صورت لکه ها و بثورات پوستی ،تب ،گلودرد و علایم سرماخوردگی  نشان میدهد و بسرعت پیشرفت کرده و تمام نواحی پوستی را درگیر می کند.
پس اگر در خودتان یا یکی از دوستان و نزدیکانتان چنین علایمی را مشاهده کردید آن را بسیار جدی بگیرید و با بیماریهای سرماخوردگی یا آلرژی یا مخملک و غیره اشتباه نگیرید و فورا خودتان را به اورژانس ِدرمانگاه یا بیمارستان برسانید و به آنها اطلاع دهید که ممکن است عوارض لاموتریژین را گرفته باشید.

تاثیر لاموتریژین بر روی جنین

  • مصرف لاموتريژين در بارداري: عوارض لاموتریژین در بارداری باید مورد توجه خانم هایی باشد که از داروی لامورتیژین استفاده می کنند.  تاثیر لاموتریژین بر روی جنین افزایش بروز تاثیرات تراتوژنیک را نشان داده است. اما باید توجه داشت صرف بیماری صرع می تواند احتمال بروز نواقص مادرزادی را افزایش دهد. بنابراین به خانم هایی که قصد بارداری دارند توصیه می شود تا قبل از باردار شدن به پزشک مراجعه کنند. مصرف روزانه 5 میلی گرم فولیک اسید قبل از آبستن شدن توصیه می شود. مصرف لاموتريژين در بارداري توصیه نمی شود مگر آن که لزوم مصرف توسط پزشک مشخص گردد.
  • مصرف لاموتریژین در شیردهی: عوارض لاموتریژین در شیردهی باید مورد توجه قرار گیرد. بهتر است از جایگزین بهتری به جای لاموتریژین استفاده شود. لاموتریژین در شیر مادر ترشح می شود. داده های به دست آمده از مطالعات حیوانی نشان داده است که غلظت پلاسمایی لاموتریژین در شیر انسان %30 تا 35% (در برخی موارد 50%) غلظت لاموتریژین در خون مادر می باشد. نوزادان شیرخواری که در تماس با لاموتریژین قرار دارند باید تحت مانیتور قرار گیرند.

تاثیر لاموتریژین بر وزن

Lamotrigine به احتمال زیاد باعث لاغر شدن می‌شود. با این حال، همچنین می‌تواند باعث افزایش وزن شود.

تاثیر لاموتریژین بر کبد

۹۰% دوز لاموتریژین در کبد به متابولیک های غیر فعال تبدیل می شود،لاموتریژین یک خاصیت اتواینداکشن دارد که می تواند باعث افزایش پاکسازی دارو شود که نیازمند افزایش دوز می باشد. نیمه عمر لاموتریژین بسته به این که به تنهایی یا در همراهی سایر دارو ها مثل سدیم والپروات یا کارمازپین تجویز شود متفاوت است

لاموتریژین و لاغری

لاموتریژین در بین داروهای موثر بر چاقی و لاغری در دسته ریسک کم قرار دارد.

ریسک پایین لاغری یا چاقی :

Lamotrigine به احتمال زیاد باعث لاغر شدن می‌شود.

با این حال، همچنین می‌تواند باعث افزایش وزن شود. عوارض جانبی دیگر این دارو عبارتند از:

سردرد در خواب و خواب‌آلودگی، درد معده و درد در بدن

لاموتریژین و افسردگی

لاموتریژین یک روش دارویی مهم برای درمان اختلالات دو قطبی است.

با این حال, بسیاری از متخصصین بالینی از آن در بیماران با یک اختلال افسردگی (تک‌قطبی) که به اندازه کافی به داروهای ضد افسردگی معمولی پاسخ نداده اند, استفاده می‌کنند.

در بسیاری از موارد استفاده از چنین داده‌هایی به‌طور غیرمستقیم منتشر شده‌است.

لاموتریژین
لاموتریژین

دوزبندی در بزرگسالان:

**مقدار مصرف معمول برای پیشگیری از حملات تشنجی :بزرگسالان:
– در ترکیب با یک رژیم ضد صرع حاوی والپروئیک اسید:
هفته اول و دوم :25 mg روز در میان
هفته سوم و چهارم :25 mg هر روز
مقدار نگهدارنده معمول: (100 تا 400 mg/day ( 1 یا 2 مقدار منقسم تا دستیابی به مقدار نگهدارنده 25 تا 50 mg/day هر 1 تا 2 هفته افزایش داده شود.

مقدار نگهدارنده معمول برای مصرف لاموتریژین با والپروئیک اسید بتنهایی 100 تا 200 والپروئیک اسید می باشد.
– در ترکیب با داروهای ضدصرع القا کننده آنزیم :(فاقد والپروئیک اسید):
هفته اول و دوم :50 mg/day
هفته سوم و چهارم :100 mg/day در دو مقدار منقسم.
مقدار نگهدارنده معمول:300 تا 500 mg/day در دو مقدار منقسم.

تا دستیابی به مقدار نگهدارنده 100 mg/day هر 1 تا 2 هفته افزایش داده شود
**برای بیماران دریافت کننده القا کنندههای آنزیم AEDs بجز والپرووات:
مقدار اولیه:50 mg خوراکی یکبار در روز بمدت دو هفته سپس به 50 mg خوراکی دو بار در روزبمدت دو هفته افزایش داده شود.
مقدار نگهدارنده:150 تا 250 mg خوراکی دو بار در روز.
مقدار مصرف ممکن است 100 mg/day هر هفته افزایش داده شود.
حداکثر مقدار مجاز:700 mg/day .

عوارض لاموتریژین

-خواب آلودگی، خستگی، سرگیجه و مشکلات بینایی مانند تاری دید از عوارض این دارو می باشد لذا تا زمانی که اثر دارو از بین نرفته از رانندگی و کارهایی که نیاز به تمرکز و احتیاط دارند خودداری نمایید .
_برای سردرد یا درد کمر و مفاصل احتمالی ناشی از مصرف این دارو از داروساز خود درمورد داروی ضد درد مناسب سوال بفرمایید.
_خشکی دهان نیز از علائم مربوط به مصرف این دارو میباشد که با آدامس یا آبنبات فاقد شکر می توان آن را برطرف نمود .

_در صورت احساس تهوع و اسهال ناشی از مصرف این دارو ،مصرف غذاهای سبک و ساده و پرهیز از غذاهای پرچرب و پر ادویه این مشکل را برطرف می سازد.
-در صورت بروز علائم آنفولانزا، گلودرد، تب یا تورم غدد لنفاوی، تغییرات شدید خلق و خو، مشکلات حرکتی، احساس لرزش، خستگی شدید،اختلال در خوابیدن، یا زخم خونریزی های بی دلیل و سایر موارد حتماً به پزشک  خود مراجعه نمایید .

-این دارو می تواند عوارض نادر اما مهمی داشته باشد که علی رغم اینکه احتمال وقوع آنها کم می باشد اما پیگیری و توجه به آنها بسیار مهم می باشد.لذا در صورت داشتن علائم سرفه همراه با گلودرد، خشکی و التهاب چشم وبروز لکه های قرمز پوستی فوراً به پزشک خود یا مرکز درمانی مراجعه کنید.

این عارضه ۷ در میلیون احتمال بروز دارد و به آن سندرم استیونس جانسون می گویند

لاموتریژین
لاموتریژین

موارد منع مصرف:

در صورت حساسیت مفرط به دارو یا اجزا آن و در بیماران مبتلا به نقص کبدی، منع مصرف دارد و در اختلالات کلیوی و قلبی باید با احتیاط تجویز شود.

توجهات پزشکی-پرستاری / آموزش به بیمار – خانواده:

  1. با ظهور اولین علائم راش دارو باید قطع شود.
  2. معاینات دوره ای چشم توصیه می شود.
  3. از قرار گرفتن در معرض نور خورشید بدون ضد آفتاب خودداری شود.
  4. بعلت احتمال بروز سرگیجه و بی قراری بیمار از فعالیت های نیازمند به هوشیاری و رانندگی مطلع شود.

فارماکودینامیک / کینتیک:

ﺟﺬب: ﺳﺮﻳﻊ آزاد ﺷﻮﻧﺪه: ﺳﺮﻳﻊ و ﻛﺎﻣﻞ

ﺗﻮزﻳﻊ: ۰/۹ -۱٫۳l L/kg: Vd

ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﺎﻧﺪﻳﻨﮓ : %۵۵

ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ: ﻛﺒﺪی و ﻛﻠﻴﻮی، ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺰه اوﻟﻴـﻪ ﺗﻮﺳـﻂ ﮔﻠﻮﻛﻮرﻧﻴـﻚ اﺳـﻴﺪ ﮔﻮﻧﮋوﮔـﻪ اﻧﺠـﺎم ﻣﻲﺷﻮد.

ﻓﺮاﻫﻤﻲ زﻳﺴﺘﻲ: ﺳﺮﻳﻊ آزاد ﺷﻮﻧﺪه: %۹۸

ﻧﻴﻤﻪ ﻋﻤﺮ ﺣﺬﻓﻲ: ﺳﺮﻳﻊ آزاد ﺷﻮﻧﺪه: ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن: ۲۵-۳۳ ﺳﺎﻋﺖ

ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان : ۲۵-۴۳ ﺳﺎﻋﺖ

آﻫﺴﺘﻪ رﻫﺶ: ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺮﻳﻊ آزاد ﺷﻮﻧﺪه ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ

اﮔﺮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ واﻟﭙﺮوﺋﻴﻚ اﺳﻴﺪ ﺑﺎﺷﺪ: ۴۸-۷۰ ﺳﺎﻋﺖ

اﮔﺮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻓﻨﻲ ﺗﻮﺋﻴﻦ، ﭘﺮﻳﻤﻴﺪون، ﻛﺎرﺑﺎﻣﺎزﭘﻴﻦ ﺑﺎﺷﺪ: ۱۳-۱۴ ﺳﺎﻋﺖ

ﻧﺎرﺳﺎﻳﻲ ﻣﺰﻣﻦ ﻛﻠﻴﻮی: ۴۳ ﺳﺎﻋﺖ

ﻫﻤﻮدﻳﺎﻟﻴﺰ: ۱۳ ﺳﺎﻋﺖ در ﻃﻮل دﻳﺎﻟﻴﺰ، ۵۱ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻴﻦ دﻳﺎﻟﻴﺰﻫﺎ

اﺧﺘﻼل ﻛﺒﺪی: ﺧﻔﻴﻒ: ۲۶-۶۶ ﺳﺎﻋﺖ

ﻣﺘﻮﺳﻂ: ۲۸-۱۱۶ ﺳﺎﻋﺖ ﺷﺪﻳﺪ ﺑﺎ ۵۲-۱۴۸ :ascites ﺳﺎﻋﺖ ﺷﺪﻳﺪ ﺑﺪون ۵۶-۷۸ : ascites ﺳﺎﻋﺖ

ﭘﻴﻚ اﺛﺮ، ﭘﻼﺳﻤﺎ: ﺳﺮﻳﻊ آزاد ﺷﻮﻧﺪه: ۱-۱/۵ ﺳﺎﻋﺖ

آﻫﺴﺘﻪ رﻫﺶ : ۴-۱۱ ﺳﺎﻋﺖ

دﻓﻊ: ادراری، ﻣﺪﻓﻮع (ﺧﻴﻠﻲ ﻛﻢ %۲)

منبع:

WEBMD

3/5 - (4 امتیاز)

آزمون های روانشناختی

آخرین مقالات سایت

چرا باور داشته باشیم ؟

پایش و سنجش آنلاین نتایج درمان

نوبت دهی آنلاین

آزمون های آنلاین روانشناختی معتبر

امکان مشاوره آنلاین از طریق وب

ارتباط با درمانگران عضو باور

نسخه دارویی آنلاین و یادآور پیامکی

تست افسردگی، اضطراب، استرس

تست زیر بر مبنای مقیاس افسردگی، اضطراب و استرس DASS-42 طراحی شده است و پاسخدهی به آن حدود 15 دقیقه زمان می برد.

ثبت نام جهت دسترسی بعدی شما به نتایج آزمونهایتان است.

تهیه و تنظیم: تیم تحقیق و توسعه باشگاه اعصاب روان هیربد