دکتر آرش هیربد

داروهای روانشناختی

فنلزین

داروی فنلزین (Phenelzine) ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ Hydrazine اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺷﺪت MAOa وMAOb را ﻣﻬـﺎر ﻣـﻲﻛﻨـﺪ. فنلزین یک مهار کننده برگشت ناپذیر غیر

مطالعه ادامه مطلب
داروهای روانشناختی

پروتریپتیلین

پروتریپتیلین (Protriptyline) ﻗﻮیﺗﺮﻳﻦ داروی ﺿﺪ اﻓﺴﺮدﮔﻲ ﺣﻠﻘﻪای است.  پروتریپتیلین هیدروکلراید یک داروی ضد افسردگی سه حلقه ای (TCA) مشتق دی

مطالعه ادامه مطلب
داروهای روانشناختی

قرص آگوملاتین 25

آگوملاتین (Agomelatine) ﻳﻚ آﮔﻮﻧﻴﺴﺖ ﻣﻼﺗﻮﻧﻴﻦ و آﻧﺘﺎﮔﻮﻧﻴﺴﺖ ﺳﺮوﺗﻮﻧﻴﻦ اﺳﺖ و ﺑﺮای درﻣـﺎن اﻓﺴـﺮدﮔﻲ ﺷـﺪﻳﺪ ﺑـﻪ ﻛﺎر ﻣﻲرود (ﺑﻪ داروﻫﺎی ﺿﺪاﻓﺴﺮدﮔﻲ

مطالعه ادامه مطلب
درمان های روانشناختی

رفتار درمانی دیالکتیک چیست ؟

درمان رفتاری دیالکتیک  (DBT) با مهارت‌های جدیدی به مراجعان کمک می‌کند تا احساسات دردناک را مدیریت کرده و تعارض در روابط را کاهش دهند.  DBT به طور خاص بر ارائه مهارت‌های درمانی در چهار حوزه کلیدی تمرکز دارد.  اول, تمرکز بر روی بهبود توانایی فردی در پذیرش و حضور در حال حاضر تمرکز دارد.  دوم, تحمل پریشانی برای افزایش تحمل احساسات منفی یک فرد , به جای تلاش برای فرار از آن , است.  سوم ,  تنظیم احساسات استراتژی‌های مدیریت و تغییر احساسات شدید را پوشش می‌دهد که باعث بروز مشکلاتی در زندگی فرد می‌شوند.  چهارم اینکه, اثربخشی بین فردی شامل تکنیک‌هایی است که به فرد اجازه می‌دهد با دیگران به روشی که قاطع است ارتباط

مطالعه ادامه مطلب
داروهای روانشناختی

آمی تریپتیلین و اضطراب | آمی تریپتیلین میگرن | دندان و معده

آمی تریپتیلین داروی الاویل (Elavil)، که با نام عمومی آمیتریپتیلین (amitriptyline) نیز شناخته می‌شود، یک داروی ضد افسردگی از نوع سه حلقه‌ای است. این دارو برای درمان مشکلات روانشناختی مانند افسردگی استفاده می‌شود.

مطالعه ادامه مطلب

چرا باور داشته باشیم ؟

پایش و سنجش آنلاین نتایج درمان

نوبت دهی آنلاین

آزمون های آنلاین روانشناختی معتبر

امکان مشاوره آنلاین از طریق وب

ارتباط با درمانگران عضو باور

نسخه دارویی آنلاین و یادآور پیامکی

تست افسردگی، اضطراب، استرس

تست زیر بر مبنای مقیاس افسردگی، اضطراب و استرس DASS-42 طراحی شده است و پاسخدهی به آن حدود 15 دقیقه زمان می برد.

ثبت نام جهت دسترسی بعدی شما به نتایج آزمونهایتان است.

تهیه و تنظیم: تیم تحقیق و توسعه باشگاه اعصاب روان هیربد