مصرف آگوملاتین و عوارض آن

مصرف آگوملاتین و عوارض آن

آگوملاتین (Agomelatine) ﻳﻚ آﮔﻮﻧﻴﺴﺖ ﻣﻼﺗﻮﻧﻴﻦ و آﻧﺘﺎﮔﻮﻧﻴﺴﺖ ﺳﺮوﺗﻮﻧﻴﻦ اﺳﺖ و ﺑﺮای درﻣـﺎن اﻓﺴـﺮدﮔﻲ ﺷـﺪﻳﺪ ﺑـﻪ ﻛﺎر ﻣﻲرود (ﺑﻪ داروﻫﺎی ﺿﺪاﻓﺴﺮدﮔﻲ رﺟﻮع ﺷﻮد). اﻳﻦ دارو ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ رﻳﺘﻢﻫﺎی ۲۴ ﺳﺎﻋﺖ (روزاﻧـﻪ) اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﻮح دوﭘﺎﻣﻴﻦ و ﻧﻮراﭘﻲ ﻧﻔﺮﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﻣﻲﻛﻨﺪ. 

در ادامه با کلینیک اعصاب و روان هیربد همراه باشید.

(بیشتر…)

در رابطه با حرکت درمانی یا رقص درمانی چه می دانید؟

در رابطه با حرکت درمانی یا رقص درمانی چه می دانید؟

حرکت درمانی یا رقص درمانی یکی از جمله مهم ترین روش های درمان و مقابله با اختلالات روانی است که در کشور هایی نظیر استرالیا، آمریکا و همچنین بریتانیا توسط درمانگران به کار گرفته می شود. رقص درمانی یا حرکت درمانی یکی از مهم ترین روش های برقراری ارتباط بین ذهن و بدن می باشد که به خوبی قادر است تا زمینه بروز احساسات از جانب فرد را فراهم کند.

در ادامه با کلینیک اعصاب و روان هیربد همراه باشید.

(بیشتر…)

داستان درمانی کلید طلایی موفقیت و یک ابزار انگیزشی

داستان درمانی کلید طلایی موفقیت و یک ابزار انگیزشی

داستان هایی که ما تعریف می کنیم بخش مهمی از خاطراتمان هستند، طبق تحقیقات انجام شده در حوزه روانشناسی این داستان ها تلسط زیادی بر ما و رفتارمان داشته و تاثیر زیادی بر هویت ما دارند. (Sadie F. Dingfelder ,January 2011)

در ادامه با کلینیک اعصاب و روان هیربد همراه باشید.

(بیشتر…)

رقص ناتیا ساسترا درمانی مدرن برای بهبود اختلالات ذهنی

رقص ناتیا ساسترا درمانی مدرن برای بهبود اختلالات ذهنی

علاوه بر کاربرد های فرهنگی و تکاملی، رقص ابزار قدرتمند ی برای ابراز احساسات به شمار می رود بر اساس پژوهش منتشر شده در مجله ی سایکالاجیکال ساینس (جلد 11، شماره 3) رقص می تواند از تقسیم بندی های فرهنگی عبور کند.

در ادامه با کلینیک اعصاب و روان هیربد همراه باشید (بیشتر…)

مبنای قصه پردازی و داستان درمانی در علم روانشناسی

مبنای قصه پردازی و داستان درمانی در علم روانشناسی

شاید تا کنون به اهمیت قصه های توجهی نداشته اید! اما لازم است بدانید که قصه ها و داستان هایی که برای شما تعریف کرده اند و یا شما برای پدر و مادرتان تعریف کرده اید تاثیر بسیار شگفت در آینده شما داشته و همین تاثیر نیز در آینده کودکان شما نیز بوجود خواهد آمد.

در ادامه با کلینیک اعصاب و روان هیربد همراه باشید. (بیشتر…)

آدرس در سعادت آباد غرب تهران

نشانی :سعادت آباد، بلوار دریا، بین خیابان شفق و مطهری جنوبی، پلاک ۱۰۶، ساختمان ساحل، طبقه سوم

تلفن:
۰۲۱ ۸۶ ۱۲۷ ۱۲۶
۰۲۱ ۸۶ ۱۲۷ ۱۵۷
۰۲۱ ۸۸ ۵۸۴ ۵۰۸